U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pravila ponašanja u školi

škola
 • U školu treba stići na vrijeme. Kad se pođe od kuće, treba se razmisliti da li treba dugoda se stigne.
 • Kod čitanja knjigu ne treba približavati očima na udaljenost koja je manja od oka.30cm.
 • Treba se čuvati od toga da se čita ili piše ležeći ili u jako savijenom položaju. Osimtoga prilikom čitanja ne treba se previše klatiti (mrdati tamo-ovamo).
 • Treba izbjegavati navike poput onih da se u ustima drže npr. olovke, naliv pera ilikovanice.
 • Ako se nakon čitanja često osjete glavobolje ili ako se ne može jasno čitati s tablenajbolje je otići očnom ljekaru.
 • Ne treba se čitati dok se hoda.
 • Umjesto da se tabla briše pljuvačkom, to se treba uraditi s mokrom krpom ili vodom.
 • Prilikom pisanja naliv pero se ne treba bespotrebno tresti kako bi se izbjegle mrlje odtinte.
 • Treba izbjegavati bespotrebne rasprave ili psovke sa svojim školskim drugovima.
 • Uvijek se treba truditi, međutim ne treba se samo zadubljivati u knjige, nego trebaučestvovati i u drugim stvarima.
 • Nastavnik se uvijek treba poštovati i cijeniti.
 • Prilikom nastave se po pravilu ne treba pričati.
 • Novine i poučni časopisi proširuju znanje. Tako da i njih trebamo čitati.
 • Tuđe knjige, pisma ili dokumente se ne trebaju čitati bez dozvole vlasnika.
 • Uz sebe redovito treba imati bilježnicu kako bi se važne ili korisne stvari moglezabilježiti.
 • Kako na nastavi tako i na drugim dešavanjima predavanja se trebaju mirno iusredsređeno slušati.
 • Treba se potruditi pisati jasno i lijepo, kako bi bilo lahko pročitati. Također se trebapotruditi pisati ravno.
 • Ni knjige ni sveske ne trebaju biti ispisane sa bespotrebnim crtama niti nečim sličnim.
 • Roditelji trebaju svakom djetetu obezbjediti jedan ormar ili nešto slično u koji djecamogu staviti svoje igračke itd.
 • I s vremena na vrijeme roditelji trebaju provjeravati da tu nisu stavljene neumjesne iličak ukradene stvari.
 • Na testovima ili kontrolnim radovima se nipošto ne smije prepisivati. To je jednakokrađi i prevari.
 • Ako se nešto ne zna ili ne razumije ne treba se nipošto stiditi to pitati nastavnika.
 • Bez opravdanog razloga ne treba se propustiti nastava. Za budući izostanak se trebaopravdati (izvinuti).
 • Ako u gradu postoji biblioteka onda se treba nabaviti propusnica za nju.
 • Ako učenik ne radi svoju zadaću onda je on loš učenik.
 • Ako učenik radi samo svoju zadaću onda je on prosječan učenik.
 • Ako učenik radi i svoju zadaću i dodatno se obrazuje onda je on veoma sposobanučenik.
 • Svoje udžbenike se ne treba davati maloj djeci kako ih ona ne bi oštetila. Ako djecanavaljuju onda im treba dati knjige koje su odgovarajuće za njihov uzrast.
 • Treba sklapati prijateljstva sa poštenom i pametnom djecom.
 • Najbolje je prilikom čitanja da lampa bude s lijeve strane, i da ne svijetli u oči nego uknjigu.
 • Za pripreme za kontrolne radove treba se posavjetovati sa iskusnim, starijimučenicima ili članovima porodice i pripremiti se za njih na odgovarajući način.
 • Za uspijeh jednog kontrolnog rada treba se putem pisma obratiti molbom Huzuru zadovu i poslije ga obavijestiti o rezultatima.
 • Prilikom ulaska u učionicu treba se reći ”Assalamo Alaikum”.
 • Ako je to propisano u svakom slučaju treba se nositi odgovarajuća uniforma i takođerje održavati čistom.• Svako treba dati svoj doprinos da učionica bude čista i uredna. Nipošto ne trebadoprinijeti neredu.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp