U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Dova, Molitva, Islam,

Preporod vjere

U historiji religija oduvijek su postojala nastojanja ka reformi. To se odnosi i na Islam.   U 19. vijeku rodena je jedna zajednica s ciljem da ukloni pogrešne predstave i nesporazume koji se odnose na religije.

Muslimanski džemat Ahmedija je islamska zajednica koju  je  1889.godine  osnovao  hazreti Mirza Gulam Ahmad (mir neka je na njega). Bog mu je otkrio da je on obećani Mesija i Mehdi Islama. Nakon cijelog vijeka od njenog osnivanja, ova zajednica širom svijeta broji milione članova koji žive u preko 190 zemalja svijeta. Nakon smrti osnivača, 1908.godine izabran je njegov nasljednik koji je nazvan Halifa. Trenutno zajednicu vodi hazreti Mirza Masrur Ahmed koji je peti nasljednik po redu. U Njemačkoj ova zajednica ima preko 30 000 članova u 240 mjesnih zajednica i raspolaže preko 36 vlastitih džamija    i otprilike 70 dodatnih islamskih centara.

O svom zadatku hazreti Ahmad je rekao:

“ Zadaća koja mi je odredena sastoji se u tome    da otklonim jaz koji se nalazi izmedu Boga i Njegovih stvorenja i umjesto toga da omogućim vezu prožetu ljubavlju i iskrenošću; trebam otrkivati istinu kako bih vjerskim ratovima i neslozi priredio kraj i time postavio kamen temeljac  miru; i  trebam otkriti  takve vjerske istine koje su očima svijeta postale nevidljive; i dati  primjer  takve duhovnosti koja je zakopana tamom strasti nefsa; i prije kroz moje djelo nego kroz moje riječi, trebam osigurati da se razglase i razjasne one Božije snage koje ulaze u čovjeka i  kao meditacija i namaz opet iz njega izlaze.“ ( Predavanje  Lahore,str.47)

Preko hazreti Ahmada, reforma obuhvata sve oblasti Islama i odnosi se na  različite  aspekte učenja od koji su neka u ovom listu otkrivena.

Bog u Islamu

Allah je Božije Ime u Islamu. Za muslimana je Allah Jedini Kojem treba upućivati dove. Bog čovjeku nije daleko, već blizu (Časni Kur'an 2: 187). On je Tvorac svemira i svih stvari i bića. On ima najdivnije i najljepše osobine i uvijek se iznova ljudima otkrivao i slao poslanike svim narodima. Svaki čovjek može čak i kroz slijedenje Njegovih zapovijedi postići Njegovu Blizinu, on za to ne treba posredovanje svećenika niti duhovnika. Kroz primanje  dova,  kroz  istinite  snove,    vizije  i  otkrovenja  (objave)  i  kroz  ostale vidove ljudske spoznaje, Allah može sa Svojim stvorenjima  komunicirati i  ukazivati na dokaze  za Svoju Svemoć i Svoje Živo Postojanje i Prisutnost.

Bog u  Kur'anu  kaže:„a  Moja  milost obuhvata sve stvari..“ (Časni Kur'an 7: 157) i „..Vaš Gospodar je Sebe obavezao na milost…“(Časni Kur'an 6:55). On prima pokajanje i oprašta. Tako da je Božija Milost prije Njegovih ostalih osobina. Drugi aspekt je monoteizam ili Božje Jedinstvo; koje je centralni element Islama. Hazreti Mirza  Gulam Ahmad, Obećani Mesija ( mir neka je na  njega), s tim u  vezi kaže:

”Naš Bog je Živ i danas kao što je bio i u prošlosti; na isti način On govori danas kao što je govorio i u prošlosti; On sluša onako kako je i slušao i prije. Misliti da   On u ovoj dobi samo sluša, a ne govori je pogrešno.”

Zašto Islam?

Allah je časnom Poslaniku Muhamedu savs objavio takvu prirodnu religiju koja sve prethodne religije upotpunjuje i usavršava. Živjeti prema naredbama Kur'ana znači u sebi ostvariti Allahove osobine na način i u onoj mjeri u kojoj je to čovjeku moguće. To vodi sreći, razumijevanju smisla života, čistoći, ljubavi, pravdi i milosti. Upućivanjem dove Allahu, pravovjerni nikad neće biti razočaran. Islam je vjera koja je u prirodi čovjeka, njegov put daje srcu smiraj i zajedničkom životu perspektivu, kako  bi  se  ljudi  jedni prema drugima ophodili bez mržnje i nasilja.

Džihad

Pojam „džihad“ se prevodi kao: „ Napor na Božijem putu“. Hazreti Ahmad je objasnio da je upotreba vojnog oružja dozvoljena samo kao sredstvo odbrane. Agresija je zabranjena. Pojam „sveti rat“ nije islamski, već je spomenut u Bibliji, u Knjizi Joel: „Posvetite se za rat! Dižite junake! Naprijed, navalite, svi ratnici!“ ( Joel, Poglavlje 3 ( u nekim izdanjima Poglavlje 4)).

Prema islamskom učenju, najveći džihad se sastoji u tome da se vodi borba protiv sopstvenog nefsa i lošeg ponašanja. Osim toga džihad uključuje duhovni napor jednog čovjeka da bude u Božijoj blizini (Časni Kur'an 29:70). Islam potpuno zabranjuje primjenu nasilja u širenju vjerskih ideja. Pored toga, Islam zabranjuje bilo koju vrstu pobune ili subverzivnih neprijateljskih djelovanja protiv države. U isto vrijeme Kur'an naglašava da ljudi moraju izbjegavati bilo kakva djelovanja i iskaze koja bi mogla dovesti do nastanka nemira u društvu ili državi: „I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen,…“ (Časni Kur'an 7:57)

Sloboda promjene vjere

Jedan široko rasprostranjen nesporazum koji se odnosi na Islam jeste da neko ko izade iz Islama mora biti kažnjen smrću ili na neki drugi način. Ovakva zamisao protivi se riječju    i duhu osnova Islama. Kur'an kategorički objašnjava: ”Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko  hoće  – neka  vjeruje,  a ko  hoće  – neka ne  vjeruje!”(Časni Kur'an 18:30).  I  u 2:257  kaže   se:”Nema prisile u vjeri.”

Pored toga na više mjesta u Kur'anu se spominje  mogućnost  izlaska iz Islama bez da se to povezuje sa kaznom. Allah u Kur'anu Poslaniku   Muhamedu s.a.v.s kaže: „Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda    ti da nagoniš ljude da budu vjernici?“ (10:100). Dakle zabranjena su prisilna prelaženja   u vjeru. Dozvoljeni su samo savjet i prosvijećivanje. Kur'an kaže: ” Pozivaj  putu  Gospodara svoga  mudrošću i lijepim savjetom…” (Časni Kur'an 16:126)

Žena u Islamu

Allah je u časnom Kur'anu utvrdio potpunu ravnopravnost muškarca i  žene. U drugoj   suri, u 188. ajetu kaže se: „…one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća.“ Odjeća štiti, održava i uljepšava, i prikladno toj metafori treba biti i veza izmedu spolova.

Časni Poslanik Muhamed savs rekao je:

”Najbolji medu vama je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi.”

O položaju  jedne pravedne majke rekao je:

”Džennet je pod majčinim nogama.”

Različite osobine i zadaci žene i muškarca zahtijevaju i dijelom različita prava i obaveze. U osnovi, ženi se mora dopustiti sve što joj je neophodno za dobrobit tijela i  duše. To se osobito odnosi na obrazovanje. Poslanik Muhammed savs je rekao da će onaj koji ima jednu ili više kćerki i koji ne pravi razliku izmedu njih i svojih sinova i odgaja ih sa blagošću i ljubavlju, u džennetu mu biti veoma blizu.

Odnos izmedu države i religije

U Islamu se ne daje prednost nekom posebnom načinu vladavine. Kur'an prije svega zahtjeva da se djelovanje vlade temelji na potpunoj pravednosti.  Islam  odobrava  odvajanje države i religije i obavezuje muslimane na lojalnost i vjernost zakonima u  državi u kojoj žive. Vjerski propisi u Islamu su sažeti pod pojmom šerijat,što doslovce znači ”put ka izvoru”.

Šerijat se odnosi na sveukupnost pravila koja su neophodna za ispunjavanje svih vjerskih dužnosti, kao što su namaz, post, zekat, hadž itd. Osim toga, riječ je o odredbama koje se odnose na brak, nasljedstvo, ugovore itd. U najširem smislu, šerijat ima značaj u tome da čovjek živi prema moralnim načelima Islama kako bi se približio Bogu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp