U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Dolično bi bilo da svaki čovjek koji pripada islamu lije suze

Tegobna vremena su došla za islam, sa strašnim problemima i teškim kušnjama.

U svijetu vlada uzbuđenost zbog odbijanja islama i zamjeranja prema islamu

Onaj čija je nesretna duša lišena ikakvog dobra ili vrline još se usuđuje da nalazi manu kod najboljeg od Vjerovjesnika Božijih.

Onaj, vezan i sputan u zatvoru nečistoće, kudi ovog vođu svih bogobojaznih

Svaka hulja, rođena za zlodjelo, odapinje svoje strijele na uzora vrline.

Priliči onda nebu da baca kamenje na zemlju

Pred vašim očima islam gine.

Kakvo opravdanje ćete, onda, dati Bogu, o, vi što vodite život lagodnosti i obilja.

Svud’ okolo bjesni oluja nevjerovanja ko’ armija Jaziida♦

Istinska vjera, opet, bolesna je i bespomoćna ko’ Zainal Abidin♦♦

Imućni ljudi, prezauzeti u uživanju svog društva

Ljenčare pored lijepih žena, smijući se i radosni.

Što se tiče vjerskih učenjaka, zauzeti su samo u borbi među sobom,

Nagonom svog nefsa frču zlobu jedan na drugog.

A vjernici, posve nesvjesni o potrebama vjere svako brine o sebi; a straža vjere ostavljena i neprijatelj je napada iz svake zasjede.

O, muslimani, gdje su znakovi islama? vjera je u najgorem stanju,

a vi se potpuno predali dunjaluku.

Na koncu, kol’ko dugo može trajat’ ovaj ugodni život, po vašem računu?

Jeste li zaboravili smrt onih prije vas?

O, bezbrižni ljudi, vrijeme smrti je blizu, O, nesvjesni, morate se brinut’ o ovom.

Kol’ko dugo ćete ostati izgubljeni, lumpujuć’ u društvu lijepih, njegovanih žena, sa licem kao mjesec?

Nemojte biti zatočenik svijeta, o, ljudi od mudrosti,

Inače, iskusit’ ćete mnogo gorčine u vrijeme svojih umirućih trenutaka.

Nemojte svoja srca predavat’ osim Onom Voljenom, čija je ljepota trajna

da primite vječni užitak od Onog ko je Najdobrotvorniji.

Mudar je onaj ko svoju pamet trati na tom putu;

I zaljubljen onaj, omamljen ljepotom Njegovog voljenog lica.

Piti iz pehara Njegove ljubavi, je kao piti eliksir, Ko god pije iz njega nikada, nikada neće umrijeti.

O, moj brate! Nemoj svoje srce davat’ ovom životu, Smrtni otrov je u svakoj kapi ovog meda.

Služi put vjere sa svom svojom snagom, kako moguće najbolje možeš sa životom i imetkom.

Da od Gospodara Nebesa možeš primit’ ogrtač pohvale.

U vladanju pokažite svjetlo svoje vjere;

nakon što ste dali srce Jusufu, barem slijedite isti put koji vodi prema Kenan♦♦♦

Sjetite se dana kad je ova vjera bila izvor privlačnosti za sve, visoke i niske;

I oslobodila mnoštvo zatvorenika iz ropstva prokletog šejtana.

Ona je proširila svoju svjetlost znanja preko cijelog svijeta;

I vrlinom svoje naklonosti i časti, izgledalo je, zakoračila na krov nebesa.

A sada, kakvo je doba nastupilo, da svaki glupavi idiot usuđuje se

da poriče ovu čvrstu vjeru iz puke gluposti.

Stotine hiljada glupana su napustili vjeru i,

Stotine hiljada glupana su već pali k’o žrtve pohlepe;

Na muslimanima je sada zla sreća, zato što za Muhammeda s.a.v.s.

oni nemaju časti i ne čine ništa

I ne prave ni slabu kretnju k’o još nerođene bebe u stomaku majke.

Sve njihove brige su za ovaj svijet,

I svo njihovo bogatstvo otječe za njihove žene i djecu.

Oni su viđeni usred zbivanja svih griješnih zabava I sami su biseri ovakvih okupljanja – prkosa Božijoj volji.

Oni su stranci za Božiji put i pokazuju mržnju prema naredbama vjere

A dobro poznaju mjesta ispraznih poslova;

Oni nemaju ništa nego mržnju, i ponose se u društvu obožavalaca vina.

Njihovo krasno doba je već prošlo i radi njihova rada Bog je okreno Svoje lice od njih

Jer u njihovim srcima nije našao čvrstinu – biljeg istinski predanih.

Doba bogatstva i dostojanstvenosti je već prošlo Prokletstvo njihovih zlih djela je donijelo vremena kao ova.

Sva važnost koja im je došla, došla je putem kojim su išli u služenju vjeri;

Zasigurno, ako ikada postignu iste visine, to će ponovo biti kroz čvrsto vjerovanje.

Dvije su brige za din Ahmada, brige mog života:

previše neprijatelja i malo pomagača vjere.

O, Gospodaru, prospi na nas kišu Tvoje pomoći Ili me, inače, odvedi s ovog mjesta vatre.

O, Gospodaru, izvedi sa istoka svjetlo upute;

I svijetlim znakovima osvijetli oči tvrdoglavih ljudi

Kao što si mene blagoslovio istinom, u ovom paćeničkom stanju bijede i bola;

Ja nikada ne mogu očekivati da ćeš me ti usmrtit’ bez uspjeha

Misija istinitih nikada ne završava bez svršetka u njihovim rukavima je skrivena ruka Božija.


Jaziid – sin Amira Maavija, koji je poslao  vojsku  da  ubije  Huseina i njegove pratioce.
Abidiin – sin hayreti Imama Huseina. Imam Mehdi a.s. je stanje islama uporedio sa bespomoćnim položajem u kojem se Abidiin našao poslije očeve  smrti.
Kenan  –  mjesto u  koje  je  otišao Jusuf a.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp