U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pravila ponašanja prilikom jela

jela, hurme
 • Prije jela oprati ruke.
 • Ako na raspolaganju imamo maramicu, trebamo je staviti na krilo kako bi izbjegli daostaci hrane padnu na odjeću.
 • Jelo se treba početi s dovom: Bismillahi va alaa baraka tillahi (U ime Allaha, s Njegovim bereketom).
 • Treba se jesti desnom rukom, a osim toga početi jesti s prednje strane iz tanjira(umjesto da se poslužujemo unakrsno jelom iz tanjira ).
 • Treba uzimati manje zalogaje i jesti zatvorenih usta. Prilikom toga treba se žvakatipolahko. Također trebaju se izbjegavati nepotrebni zvukovi prikom jela.
 • Prilikom prinošenja hrane ustima, usta ne trebaju da budu previše otvorena.
 • Kod stavljanja hrane u vlastiti tanjir uzima se ono što se nalazi najviše naprijed i netreba dugo tražiti ono što nam se sviđa.
 • Na početku tanjir ne treba da bude pun. Po potrebi u tanjir možemo dodati opet jošhrane.
 • U svoj tanjir stavljate samo onoliko hrane koliko uistinu možete pojesti. Nakon jelatanjir treba biti prazan.
 • Ako nema dovoljno hrane iz obzira prema drugima treba se manje jesti.
 • Ne treba se pretrpavati nego jesti samo onoliko koliko je potrebno. Sa jelom trebaprestati onda kad smo još malo gladni.
 • Prilikom jela ne treba se previše previjati naprijed niti saginjati.
 • Ako se koristi pribor za jelo ne trebaju se time proizvoditi nepotrebni zvukovi.
 • Prilikom pića ne treba se piti iz jednog gutljaja, već smireno i sa predahom. Također trebaju se izbjegavati zvukovi poput „aah“ poslije pijenja.
 • Ako se na početku jela zaboravi izgovoriti dova prije jela, onda se tokom jela čim sesjeti treba izgovoriti dova: Bismillahi avvallahu wa aahirahu (U ime Allaha napočetku i na kraju).
 • Poslije jela treba se izgovoriti sljedeća dova: Alhamdolilla hillasi at amana vasakanavadžalana minal muslimin. (Sva hvala pripada Allahu, koji nam je dao jelo i piće ikoji nas je učinio muslimanima).
 • Ako se stavila maramica u krilo, onda se ona treba skupiti i njome se trebaju obrisatiusta i ruke. Potom se vodom trebaju oprati ruke i izaprati usta.
 • Također se ne treba piti previše hladna voda.
 • Kada dođete na ručak,a za stolom već sjede neke osobe onda ih trebate pozdraviti sa Assalamu- Alaikum.
 • Ako se uzme nešto za jelo iz jedne posude ili za piće iz jednog krčaga, treba paziti dase to sve vrati na mjesto na kojem je stajalo. Ne treba ih postaviti kraj sebe jer na tajnačin mogu nastati poteškoće za druge da pristupe tome.
 • Ako su jedna posuda ili poslužovnik postavljeni predaleko onda se ne treba pružatiruka preko stola kako bismo to dohvatili, već ćemo zamoliti osobu koja je u blizini dadoda posudu odnosno poslužovnik.
 • Tokom jela se treba što manje razgovarati. A ako se razgovara to se ne čini punih usta.
 • Ako do Vas sjedi starija osoba onda Vi čekate dok ona ne otpočne jesti. Čak i ako stezavršili s jelom trebate sačekati dok i onda ne pojede do kraja. Ako Vam se žuri ondase trebate izvinuti i onda ustati.
 • Kod sjedenja i ustajanja sa stolice treba se voditi računa da se stolica ne vuče po tluveć da se podiže pa potom prema naprijed i nazad pomiče. Nakon jela stolicu jepotrebno opet vratiti za sto.
 • Treba se izbjegavati sve vrijeme da se bulji u nekoga dok jede.
 • Ako se od nekoga dobije pozivnica za jednu osobu, onda se tamo trebate pojaviti sami.
 • Ako niste pozvani negdje, tamo ne trebate ni ići.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp