U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Napredak

Nakon što je ostvarena ispravka vjerovanja, drugi stepen je da napredujete u znanju o Bogu boraveći u društvu bogobojaznih osoba i traženjem od Boga, kroz molitvu, sposobnost da vidite put istine. Kako se sposobnost da vidite istinu i znanje o Bogu povećava, tako će se razvijati ljubav.

Treba da zapamtite da bez istinskog znanja o Bogu, može biti napretka u ljubavi. Vidite, čovjek ne voli kalaj ili željezo toliko koliko voli bakar, i on ne smatra bakar toliko dragim kao što smatra srebro, a zlato je čak više od predmeta želje. Drago kamenje i dijamanti se smatraju da su još poželjniji. Šta je razlog za ovo? Razlog je to da čovjek prima znanje o metalima koje rezultira u porastu njegove želje za nekim od njih u odnosu na druge. Ukratko, istina je da je znanje uzrok napredovanja u ljubavi i znanje je uzrok za povećanje vrijednosti i želje za ljubav.

Prije nego što osoba može željeti zadovoljstvo i užitak, neophodno je da on postigne znanje. Međutim, najvažniji element na kojem su bazirani svi drugi, je strpljenje skupa sa pozitivnim vladanjem. Dok ne bude strpljenja do začuđujućeg stepena, ništa ne može biti postignuto. Kad osoba istrajava sa neumornim strpljenjem i bori se i žrtvuje na Božijem putu, onda Svemogući Bog, prema Njegovom obećanju, otvara put upute za njega. Kao što je navedeno u Kur'anu: ‘A one koji se bore na Našem putu, Mi ćemo ih sigurno uputiti u Naše puteve.’ To jest, oni koji pođu Našim putem i bore se i žrtvuju, Mi ćemo ih uputiti prema Našem putu i za njih su vrata otvorena. Vrlo je istina kad se kaže, ‘Oni koji traže, naći će.’

Ja ću reći ovo, međutim, da osoba koja meni dođe (prividno težeći Bogu) i onda poslije uljudnog razgovora, ode, takva osoba se ismijava s Bogom. Ovo nije put traženja Boga niti je Bog postavio takav sistem.

Zato, prvi uslov za traganje o Bogu je istinska želja i drugo je da budete strpljivo predani ovom traganju. Činjenica je da kako osoba ide napred u godinama, povećava svoje iskustvo. Zar ovo ne iziskuje život u društvu svete osobe? Ja sam vidio mnoge ljude koji u svojim ranim godinama odbace svijet i plaču glasno ali na kraju je njihov kraj takav da su nađeni  da su posve zaokupljeni u ovosvetskim stvarima i zapravo postanu crvi svijeta. Neko drveće donosi jednu vrstu ploda koji je privremene prirode, kao što je slučaj sa drvetom duda. Kod ovog drveta se rano pojavljuju plodovi od kojih svi otpadnu i stvarni plod onda slijedi kasnije.

Slično, želja za traganjem za Bogom takođe se rađa privremeno. Ako osoba na ovom stepenu ne pokaže strpljenje i pozitivno vladanje, privremena želja ne samo da je ugašena, nego je izbrisana iz srca zauvijek i okreće čovjeka u crva zemlje. Međutim, ako čovjek djeluje sa istinom i sa pozitivnim vladanjem, ova privremena gorivost i žeđ za traganjem za Istinom, rađa stvarnu i istinsku želju koja svakodnevno raste, u tolikoj mjeri da ako postoji planina teškoća i iskušenja na putu, istinski tražitelj se ni najmanje neće brinuti za to i nastavit će  da napreduje u svom cilju.

Tako, osoba koja je u vrijeme početne gorivosti i želje strpljiva i shvata da treba da ostane odan ovom osjećanju za preostali dio svog života, je osoba dobre sreće. Ali onaj ko napušta poslije nekoliko eksperimenata i postaje umoran, sve što je za njega ostalo je da će on ići okolo govoreći da je vidio mnoge koji samo govore i našao je mnoge koji su bili tek kao trgovci, ali da nije našao nikoga ko mu je mogao pokazati istinu niti bilo koga ko je mogao voditi prema Bogu!“

Ja ne znam unutrašnje stanje ili namjeru svakoga ko dođe da me vidi i tvrdi da je došao radi Boga i želi da nađe Boga. Ja, međutim, moram reći to da prvu stvar koju osoba, koja traži Boga, mora uraditi je da provjeri i popravi svoja vjerovanja. On treba da ustanovi (za sebe) koja je vrsta boga kojeg on nastoji da nađe. Je li Bog kojeg on traži stvarno stvaralac i Gospodar svijeta? Je li on Bog koji posjeduje sve dobre atribute i čist je od svih nedostataka i negativnih karakteristika? Ili je li  Bog za kojim on traga dijete žene ili neki drugi slabi i nemoćan bog od 330 miliona bogova (za koje se kaže da postoje). Ja ovo kažem zato ako nečiji drag i centar njegovih želja stajao na rubu okeana, šta bi se postiglo skakanjem u!

Na primjer, kršćani tvrde da je Mesija, sin Merjemin, Bog, čak iako je bio rođen iz utrobe žene na isti način kao bilo koje drugo ljudsko biće što je rođeno i on je jeo i pio i imao je sve prateće ljudske potrebe uključujući potrebe oslobađanja tijela od otpadne materije. Sada, moguće je toliko da će ga neko voljeti ali ljudska mudrost nikada ne može sugerisati da tako slabo ljudsko biće može takođe biti Bog ili da su te Bogove rodile  žene. Kad je prvi korak na temelju neistine, kakva nada može postojati da drugi korak bude na temelju istine? Zraci svjetla padaju na srce kao rezultat vjerovanja u živog Boga koji je posjednik svih savršenih atributa. Gdje se ovo može naći sa vjerovanjem u smrtno biće i obožavanju lika slabosti i malaksalosti?

Ima arapska izreka: ‘Onaj ko traži nema religije.’ Tragač treba da napusti sve predrasude i suspendira sva vjerovanja i onda početi svoje traganje za istinskim vjerovanjem. Samo onda može biti bilo kakve nade u napredak. U ovom traganju Bog treba biti kamen temeljac. Ako je ovo slučaj onda će konačan ‘kamen’ takođe biti Bog. Požurivanje ovih stvari nije dobro. To često izaziva lišavanje za nesretnu osobu. Na primjer, ako niste ostali sa nama neko vrijeme i odete, i onda kažete takve stvari kao što su, ‘Tamo nije bilo ništa’, ili ‘Ja nisam ništa dobio odatle’, onda, recite mi, šta će biti naš gubitak u tome? Ima mnogih na ovom svijetu koji mogu govoriti tako ali oni su nesretni i lišeni. Vidite, ako su neki oblici geometrije predstavljeni djetetu, on možda voli neke od njih ali njegovo dopadanje ne može mu biti od koristi zato što on nije upoznat o njihovim osobinama i ne zna kakve koristi mogu biti postignute od njih.

Ja sam vidio ljude koji prave optužbe protiv islama i ja sam skupio ove optužbe i ja iskreno kažem da je stanovište, na koje su oni koji nisu upoznati sa ovim stvarima podigli optužbu, je baš stanovište gdje je zakopana riznica mudrosti, istine i dubokog znanja i osoba koja prigovara nema ništa osim gluposti i sljepila. Sa njihovim optužbama oni dokazuju da su uskog shvatanja i da imaju neprincipijelnu prirodu inače oni ne bi podigli optužbe protiv onog što je, zapravo, rudnik dubokog i istinskog znanja.Iz ovog razloga ja vas savjetujem da nastavite svoje traganje za stvarnosti sa blagošću i strpljenjem.

Vi ste u traganju za Bogom. Najbolji način za vas je da, prvo, provjerite i ispravite svoja vjerovanja, što će vam pomoći u prepoznavanju šta to nešto nazvano ‘Bog’ je da vi želite da nađete. Ovo će vam omogućiti da napredujete u svom shvatanju o Bogu. U istinskom znanju o Bogu je stroga mogućnost da apsorbujete ljubav i to u vama mogu postati sredstva razvijanja  Božije ljubavi. Bez ovog bilo kakve tvrdnje ljubavi su kao površinsko voće koje nestaje poslije nekoliko dana.

Vi treba da zapamtite ovo i ovo je vaše vjerovanje: da Božije svjetlo ne sija na osobi dok se to svjetlo ne spusti sa nebesa. Apsolutno je istina da blagoslovi silaze iz nebesa. Dok Bog ne otkrije svoje svjetlo za onog ko ga traži, brzina (napretka) tragača je kao brzina crva i to je kako treba biti jer on (tragač) je progutan od svih vrsta neznanja i mraka isto kao i od suočavanja teškoća ovog puta. Ali kad svjetlo (Božije) sija na njega, njegovo srce i um postaju svijetli i kad su tako osvijeljeni svjetlom, njegova brzina postaje tako brza kao munja.

Izvor: Malfoozat, tom 2, str. 226-243.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp