U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Hazreti Omer

I

Kada je hazreti Abu-Bakr r.a. preselio, Omer je izabran za drugog halifu. Bio je visok, dobro građen, plav.

Bio je dobar govornik, pravedan vođa i veoma disciplinovan. Bio je čovjek sa jednostavnim navikama. Kada je postao vođa, raspolagao je golemim bogatstvom zlata, srebra, dragulja i dragocjenostima, dok je njegov vlastiti mantil imao mnogo zakrpa. Bio je prvi vođa koji je uveo administrativnu mašineriju u državi. Posjećivao bi porodice vjernika, i bio udaljen od kuće, kupujući potrepštine za njih, pisao pisma za njih, i čak isporučivao njihova pisma lično. Bio je jako zabrinut stanjem njegovog naroda. Stoga bi neprimijetno odlazio u mrak da bi saznao stanje naroda.

Jedne prilike dok je šetao u mraku, čuo je plač djece. Privučen glasom, krenuo je prema šatoru odakle je zvuk dolazio. Vidio je ženu kako sjedi ispred vatre. Vidio je da je žena kuhala nešto, dok su njena mala djeca plakala u blizini. Bilo je kasno za djecu da ručaju.

Omer je prišao ženi i upitao: „Šta je u loncu na vatri“?

Objasnila mu je da nema hrane da nahrani djecu, i da je stavila lonac pun vode i kamenja u vatru, u namjeri da stvori utisak da će hrana biti spremna.

Omer je bio uznemiren kada je čuo ovo.

Odjurio je u ostavu, podigao vreću brašna, mesa, ulja za kuhanje i nekoliko datula i vratio se u šator. Njegove sluge su ga preklinjale da im dopusti da oni nose teret, ali on je odbio govoreći: „To je moja odgovornost. Vi nećete nositi moj teret na Sudnjem danu“

Stigavši do šatora, predao je namirnice ženi i rekao joj da pripremi jelo. U međuvremenu djeca su zaspala izgladnjela. Hazreti Omer r.a. sačekao je dok obrok nije bio spreman i djeca su probuđena i nahranjena. Žena mu je zahvalila za njegovu ljubaznost i izražavajući zahvalnost, rekla je: „Bilo bi puno bolje da si ti halifa muslimana, radije nego taj jadni Omer, koji ne zna u kakvom je stanju njegov narod“.

Omer je rekao: „Pa majko, sve u svemu, Omer i nije tako loš“ i otišao.

II

Jednom kada je hazreti Omer r.a. kružio okolo, vidio je beduina kako sjedi ispred vrata svog šatora. Halifa je izašao i pričao sa njim. Iznenada je čuo jecanje iz šatora. Omer je upitao šta je to. Čovjek mu je rekao da je njegova žena na porodu. Omer je upitao da li je ijedna žena sa njom unutra. Čovjek je odgovorio da tamo nema nikoga. Halifa je odjurio kući, uzeo svoju suprugu i poveo je da brine o ženi. Dijete je rođeno i Um-i-Kalcu, žena halife, pozvala ga je vani: „Amir-ul-Muminin (vođa pravovjernih), čestitaj svom prijatelju na rođenju sina“. Kada je čovjek čuo riječi „Amir-ul-Muminin“, skočio je i stao sa poštovanjem pred hazreti Omera r.a.

„Nema veze“, rekao je hazreti Omer r.a., „dođi do mene sutra i ja ću odabrati naknadu za bebu“.

Pitanja:

  1. Zašto je hazreti Omer r.a. šetao u mraku?
  2. Zašto djeca nisu bila nahranjena?
  3. Zašto hazreti Omer r.a. nije dozvolio slugama da nose teret?
  4. Šta je halifa uradio da pomogne ženi koja se porađala?
  5. Kako je beduin saznao da je osoba koja mu je pomogla hazreti Omer r.a., halifa?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp