U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara
 • Ime: Abdur Rahman
 • Titula: Abu-Rahman
 • Ime oca: Auf
 • Preko hazreti Ebu Bakra r.a. je u dobi između 30 i 32 godine primio islam.
 • Prvo se preselio u Habšah ( danas: Etiopija), potom se vratio i naizad se zajedno sa ostalim ashabima preselio u Medinu.
 • Zanimanje: trgovina
 • Učestvovao je u svim Ghazwat (Bitke u kojima je i sam Časni Poslanik s.a.v.s.učestvovao)
 • U bici na Uhudu je zadobio preko 20 rana po tijelu.
 • U Žauma-tul-Džandalu mu je Časni Poslanik s.a.v.s. svojim rukama stavio turban i predao mu zastavu.
 • Treći je po redu dao bejat na ruku hazreti Ebu Bakru r.a.
 • Nakon preseljenja hazreti Omera  r.a. problem hilafeta je riješen njegovom dosjetljivošću.
 • Preselio je 31. godine po hidžri tokom hilafeta hazreti Osmana r.a., u dobi od 75 godina.
 • Dženazu namaz mu je predvodio hazreti Osman r.a.
 • Ukopan je na mezarje Džannat-ul-Baki.
 • Osobine poput bogobojaznosti, ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s., iskrenosti,čiste savjesti, dobrodušnosti, dobrote, poklanjanja na Allahovom putu bile su ukorijenjene u njegov karakter.
 • Nakon preseljenja Časnog Poslanika s.a.v.s., redovno je pratio supruge Časnog Poslanika s.a.v.s. na putovanjima i na odlasku na hadž i slično, brinuo se za prevoz, za hidžab (Veo-islamki propis ženama) i sve ostale potrebe.
 • Jednom se desilo da je jedna od njegovih trgovačkih karavana stigla u Medinu. Karavana se sastojala iz 700 kamila, koje su bile natovarene pšenicom i brašnom i sličnim stvarima. Poklonio je cijelu karavanu zajedno sa tovarom i kamilama na Allahovom putu.
 • Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. jednom prilikom pozvao vjernike na akciju doniranja,hazreti Abdur Rahman bin Auf r.a. je poklonio polovinu svog imetka naime 4000 dirhema.
 • Dva puta je u životu žrtvovao po 40.000 dinara.
 • Za bitke je stavio 500 konja i 500 kamila na raspolaganje.
 • Što se tiče svakodnevne milostinje i davanja, često je za jedan dan znao otkupiti i osloboditi preko 30 robova.
 • Malo prije njegovog preseljenja poklonio je 50.000 dinara i 1000 konja na Allahovom putu.
 • U jednoj oporuci je suprugama Časnog Poslanika s.a.v.s. ostavio jednu baštu koja je poslije mogla biti prodana za cijenu od 400.000 dirhema.
 • Namaz je obavljao s predanošću i radošću. Prije farza podne namaza obavljao bi zadugo nafile (dobrovoljni namazi).
 • Često je postio.
 • Često je obavljao hadž.
 • Njegova stvarna primanja dobijao je trgovinom. Poslije se počeo baviti zemljoradnjom na visokom nivou.
 • Ishrana mu je bila bogata, ali u njoj nije pretjerivao.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp