U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Osman r.a.II Žrtovanje na Allahovom putu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure El- Fatihe, Hazreti Halifatu Masih (da Allah bude njegov pomgač) je rekao da će da nastavi da govori o životu hazreti Osmana (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da Zatur-Rika je bila još jedna borba. Zabilježeno je da kad je Poslanik (savs) krenuo u ovu borbu postavio je hazreti Osmana (ra) kao Emira Medine u svom odsustvu.

Osvajanje Meke

Hazreti Halifatul Masih je rekao da prilikom osvajanja Meke Resullullah (savs) oprostio svima, osim četvero ljudi. Jedan od njih je bio Ikrima bin Ebi Džehel, koji je pobjegao prije nego što su ga muslimani uspjeli uhvatiti, međutim kasnije se vratio i prihvatio Časnog Poslanika (savs).
Bila je još jedna osoba po imenu Abdullah bin Ebi Sarh koji se skrivao. Kada je Časni Poslanik (savs) prihvaćao zakletvu vjernosti od ljudi, Abdullah je izašao i hazreti Osman (ra) zamolio je Časnog Poslanika (savs) u njegovo ime da mu oprosti i prihvati njegovu zakletvu vjernost.

U početku je Resulullah (savs) to odbio, ali onda je pristao i prihvatio njegovu zakletvu vjernosti. U vezi s ovim incidentom, hazreti Halifatul Masih kaže da postoji hadis u kojem se navodi da je Resulullah (savs) kasnije pitao zašto njegovi ashabi nisu ubili Abdullaha bin Ebi Sarha kad je on u početku odbio da prihvati njegovu zakletvu odanosti. Međutim, iz drugih hadisa i komentara, hazreti Halifatul Masih je rekao da je dokazano da Časni Poslanik (savs) zapravo to nikada nije rekao.

Prihvaćanje islama od Ikrime bin Ebi Džehela

Hazreti Halifatul Masih je također povezao incident s prihvatanjem Islama od strane Ikrime bin Ebi Džehela prema historijskim izvještajima. Zabilježeno je da je Ikrima pobjegao prema obali, a njegova supruga krenula za njim. Ili se upravo spremao, ili se već ukrcao na brod, kad mu je supruga došla i rekla da je tražila sigurnost za njega, te da se vrati i prihvati Islam. Tada se Ikrima vratio u Mekku, otišao do Časnog Poslanika (savs) i primio Islam. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je rekao Ikrimi da će mu odobriti sve što želi. Ikrima je zatražio da se Resulullah (savs) pomoli da mu Allah oprosti sva neprijateljstva koja je imao prema Poslaniku i Islamu.

Činjenica da je hazreti Ikrima (ra) prihvatio Islam bila je i ispunjenje predskazanja, koje je Časni Poslanik (savs) vidio u snu. Jednom je vidio da se nalazi u prelijepom vrtu gdje je vidio granu natovarenu hurmama. Časni Poslanik (savs) je pitao kome je ovo namijenjeno i rečeno mu je da je to za Ebu Džehela. U početku je to zabrinjavalo Poslanika (savs) jer je rekao da su vrtovi obećani samo za vjernike. Međutim, kasnije kada je hazreti Ikrima bin Ebi Džehel (ra) prihvatio Islam, Poslanik (savs) je razumio taj san o njemu.

Velika žrtva hazreti Osmana (ra) tokom bitke na Tabuku

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u vrijeme bitke na Tabuku, hazreti Osman (ra) je pružao velike usluge. Časni Poslanik (savs) uputio je apel za novčanu pomoć u pripremi za bitku. Kada je Časni Poslanik (savs) uputio ovaj apel, hazreti Osman (ra) je doveo stotinu deva.
Tada je Časni Poslanik (savs) uputio još jedan apel, nakon čega je hazreti Osman (ra) doveo još stotinu deva. Časni Poslanik (savs) je zatim uputio treći apel, na koji je Hazrat Osman (ra) doveo još stotinu deva.

Također je zabilježeno da je hazreti Osman (ra) poklonio deset hiljada dinara Časnom Poslaniku (savs). Nakon toga, Resulullah (savs) se pomolio za njega i rekao da će mu biti oprošteno sve što hazreti Osman (ra) učinio od tada. Zabilježeno je da se Časni Poslanik (savs) molio da Allah bude zadovoljan hazreti Osmanom (ra) kao što je bio zadovoljan s njim. Hazreti Halifatul Masih je predstavio još nekoliko hadisa koji su dali različite izvještaje o svim stvarima koje je Hazrat Osman (ra) iznio za pripremu ove bitke.

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da je također zabilježeno da je Resulallah (savs) rekao da je hazreti Osman (ra) kupio komad Dženneta. Zapravo je zabilježeno da je ovo Časni Poslanik (savs) rekao nekoliko puta hazreti Osmanu (ra).

Predskazanje o Hilafetu hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Resulullah (savs) također rekao hazreti Osmanu (ra) da će mu biti dat mantil da ga nosi, ali da će biti onih koji su mu rekli da ga skine. Ali svi oni koji su mu rekli da ga skine će biti licemjeri. Ovim je bilo predviđeno da oni koji će se kasnije usprotiviti i izazvati nered protiv hazreti Osmana (ra) su licemjeri. Naveo je da je hazreti Ebu Bekr (ra) visoko cijenio hazreti Osmana (ra). Mnogo mu je vjerovao, a često se savjetovao s njim u važnim stvarima i smatrao je da su njegovi savjeti puni mudrosti.

Žrtvovanje hazreti Osmana (ra) prihvaćeno u Džennetu

Hazreti Haifatul Masih je rekao da je jednom u toku hilafeta hazreti Ebu Bekra (ra) bila suša. Jednog dana, ljudi su otišli do hazreti Ebu Bekra (ra), koji im je rekao da se ne brinu i da će im te večeri biti lahko. Istog dana, Hazrat Osman (ra) se vratio sa svojim trgovačkim karavanom iz Sirije, noseći pšenicu i žitarice. Po povratku ljudi su otišli do njegove kuće i zamolili ga da proda pšenicu i žitarice koje je donio natrag, kako bi se mogla podijeliti siromašnima.
Hazreti Osman (ra) pitao je koliku će mu zaradu donijeti. Rekli su da će mu dati jedan ili dva dirhema više od stvarnih troškova. Hazreti Osman (ra) je rekao da postoji neko ko mu nudi više. Pitali su ko mu nudi veću cijenu, na što je hazreti Osman (ra) odgovorio da mu Allah nudi više. Zatim im je dao pšenicu i žitarice kao milostinju kako bi se mogla podijeliti siromašnima.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je kasnije te noći hazreti Ibn Abbas (ra) sanjao Poslanika (savs) i vidio da mu se žuri. Hazreti Ibn Abbas (ra) pitao je zašto mu se žuri. U snu je Poslanik (savs) odgovorio da je hazreti Osman (ra) dao milostinju, a to je Džennet prihvatio, i da je Allah je sklopio njegov brak u Džennetu i svi su bili pozvani.

Izbor hazreti Osmana (ra) za halifu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su ljudi poslije ranhjavanja hazreti Omera (ra) tražili od njega da postavi halifu poslije njega, ali on to nije učinio. Umjesto toga, jednog dana objavio je da bi, ako umre, trebalo biti šest ljudi koji bi birali sljedećeg halifu. Onda je imenovao ljude s kojima je Resulullah (savs) bio zadovoljan prije njegove smrti; Ali bin Ebi Talib (ra), Zubair bin Avvam (ra), Abdur Rahman bin Auf (ra), Osman bin Affan (ra), Talha bin Ubaidillah (ra), Sa‘d bin Abi Vakkas (ra).
Hazreti Omer (ra) također je rekao kako bi trebali da održe izbore. Hazreti Halifatul Masih je zatim detaljno opisao izbor hazreti Osmana (ra) za sljedećeg halifu i pročitao je prvo obraćanje hazreti Osmana (ra) kao halife.

Apel za dove

Hazreti Halifatul Masih je  ponovo uputio apel za dove za sve Ahmadije koji žive u Pakistanu, da im Allah olakša situaciju i ove mračne dane pretvori u svjetlost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp