U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Napredak islama u vrijeme hazreti Omera r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi govoriti o životu hazreti Omera (ra).

Bitka kod Rejja

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jedna bitka za vrijeme hilafeta hazreti Omera (ra) bila bitka kod Rejja. Oni koji žive u ovom mjestu zovu se Razi. Maulana Fakhruddin Razi je bio rodom iz ovog mjesta.

Poglavar Rejja pozvao je pomoć protiv muslimana. Nakon što je iransko pojačanje stiglo do Rejja, nije bilo usporedbe između broja u svakoj vojsci. Svjedočeći tome, jedan od muslimana planirao je ući u grad tajno, a ostali muslimani da napadnu sa njihovog fronta, i na taj način da budu u stanju osvojiti ih.
Onda je noću Nu’aim bin Mukarrin poslao svog bratića Mundhira bin Amra sa nekoliko konjanika da napadne iza. Obje strane su se odlučno borile, ali kada je neprijatelj čuo borbene uzvike muslimana koji su ušli u grad, nisu se mogli braniti na oba fronta. Tako su muslimani osvojili Rejj. Muslimani su ponudili mir stanovnicima Rejja pod uslovom da odustanu od svojih spletki i plaćaju džizju [porez].

Pobjede nad Kumisom i Jurjanom

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se nakon pobjede Rejja dogodile bitke kod Kumisa i Jurjana koje su se odigrale 22 poslije hidžre. Hazreti Omer (ra) je tada napisao Nu'aimu bin Mukarrinu da ode sa svojim bratom Suvaidom u Kumis. Ljudi iz Kumisa nisu se opirali i prihvatili su uslove ugovora zaštite. Zatim su svoju pažnju usmjerili na grad Jurjan. Tamo su ljudi se također složili da plate džiziju u zamjenu za mir.

Pobjeda nad Azerbejdžanom

Hazreti Halifatul  Masih je spomenuo pobjedu nad Azerbejdžanom koja se također dogodila u 22 poslije hidžre. Hazreti Omer (ra) je tamo poslao Utbah bin Farkada i Bukair bin Abdullaha, upućujući ih da napadnu sa suprotnih strana. Na putu su Bukair i njegova vojska sreli Asfandjaza bin Farukhzada, Rustamovog brata. Došlo je do bitke i neprijatelj je poražen. Nakon što je zarobljen, Asfandjaz je upitao Bukaira da li više voli mir ili rat, na šta je on odgovorio mu da voli mir. Zatim je predložio da ostane u njihovom zatočeništvu kao predstavnik naroda Azerbejdžana, inače bi na suprotno oni samo htjeli da se bore.

Dok je Utbah bin Farkad napredovao sa druge strane, sreo ga je Asfandjazov brat, Baraam, ali je pobjegao zato što je okusio poraz u bitci. Dobivši vijest o tome, Asfandjaz je znao da više neće biti borbi. Oni su sklopili sporazum o miru i narod Azerbejdžana je prihvatio uslove.

Pobjeda nad Armenijom

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon pobjede nad Azerbejdžanom Bukair je bio poslan u Armeniju, a hazreti Omer (ra) je naredio pojačanje od Surakah i  imenovao ga je za guvernera ove misije. Kako je jedan od bataljona otišao ispred vojske Bukaira, susreo se sa Irancem koji je ponudio vojnu podršku, a zauzvrat da neće morati platiti džiziju. Surakah se složio i na ovaj način je Armenija osvojena bez bitke. Kada je vijest o ovom sporazumu stigla do hazreti Omera (ra), on je to ne samo prihvatio, već je izrazio svoje zadovoljstvo i radost zbog toga. Surakah je tada počeo slati vojske u okolna planinska područja. Bukairova pobjeda dogodila se kada se stanovništvo Mokana složilo sa ugovorom primirja.

Hazreti Halifatul Masih je naglasio da je u svakom od ovih ugovora uvijek postojala sloboda vjere, niko nije bio prisiljen postati musliman, što opovrgava mišljenje da se islam širio mačem.

Pobjeda nad Horasanom

Hazreti Halifatul Masih je tada spomenuo pobjedu nad Horasanom koja se dogodila u 22 poslije hidžre. Nakon što su Iranci poraženi u Jalulahu, Jazdegerd je bio prisiljen preseliti se u druge gradove. Dok je to činio, sa sobom je nosio svetu vatru, jer su oni bili obožavaoci vatre. Smjestivši se u blizini Horasana, Jazdegerd je počeo huškati Hormazana i druge protiv muslimana, te je na taj način prekršio ugovor sa muslimanima. Vidjevši to, i druga područja su skupila snagu da se pobune i prekrše ugovor mira.

Saznavši za to, hazreti Omer (ra) je dopustio muslimanima da napadnu i uguše pobunu. Ahnaf bin Kais je poslan prema Horasanu. On je usput odnio pobjedu nad nekim područjima. Kako se Ahnaf približavao zemljama Horasan, Jazdegerd se preselio u Maheruz, smješten u blizini velike rijeke. Jazdegerd je tražio vojnu pomoć svuda oko sebe, čak i od kineskog cara. Kad je muslimanska vojska krenula prema Maheruzu, Jazdegerd je još jednom poveo, ovaj put do Balkha. Muslimanska vojska Kufa se uputila direktno u Balkh, a kad ih je dočekao Jazdegerd, borili su se u bitci, pri čemu su Iranci poraženi. Jazdegerd je odveo preostalu vojsku do rijeke i još jednom pobjegao.

Ljudi iz Horasana koji su se sklonili u svoje tvrđave pristali su na sporazum mira. Ahnaf bin Kais je ostao u Maheruzu. Hazreti Halifatul Masih je zatim naveo hazreti Alijeve (ra) riječi da je nakon što je hazreti Omer (ra) primio vijest o pobjedi nad Horasanom, izrazio želju da među njima postoji mir. Zatim je rekao da će, uprkos tome što je ovo prilika za slavlje, tamošnji ljudi tri puta prekršiti zakletvu.

Dok je Jazdegerd nastavio tražiti vojnu pomoć, na njegov poziv odgovorio je Hakan iz Turske. Muslimani su porazili tursku vojsku i Hakan se vratio. Nakon što je čuo vijesti o muslimanskoj vojsci, kineski car je odgovorio Jazdegerdu rekavši da će čak i ako se muslimani okrenu protiv planine, i nju će uništiti, ako pokuša podržati Jazdegerda, muslimani će tada preuzeti njegovo prijestolje. Car je rekao Jazdegerda da sklopi mir sa muslimanima. Međutim, nastavio je bježati s jednog mjesta na drugo, prije nego što je konačno ubijen u doba hazreti Omera (ra).

Pobjeda nad Istakhrom

Hazreti Halifatul Masih je tada spomenuo pobjedu nad Istakhrom, velikim gradom Perzije. Muslimani su dočekani sa iranskom vojskom u Juru, na putu za Istahr. Nakon što su tamo postigli pobjedu, muslimani su zatim krenuli u osvajanje Istahra. U bitci je izgubljeno mnogo života, a mnogi su pobjegli. Hormuz, guverner Istakra na kraju je pristao na sporazum mira i platio džiziju. Jedna petina ratnog plijena poslana je natrag hazreti Omaru (ra). Ako je bilo kakvo bogatstvo neopravdano uzeto, muslimanima je naređeno da ga odmah vrate, jer je to bilo protiv Islamskog učenja.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se muslimanske zemlje danas protive ovom principu. Oni su lišeni pravednosti i nastavljaju biti nepošteni u svom poslu.

Pobjeda nad Fasom i Darabgerdom

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) zatim poslao Sarijah bin Zunaim u Fasa i Darabgerd u 23 poslije hidžre. Muslimani su uspjeli doći do pobjede, a među ratnim plijenom bila je i sehara sa draguljima. Muslimani su pristali da je pošalju kao poklon hazreti Omaru (ra). Kada se izaslanik vratio u Medinu, hazreti Omer (ra) je tada hranio neke ljude. Kad je prišao da razgovara sa hazreti Omer (ra), rečeno mu je da sjedne i jede.

Dok je hazreti Omer (ra) odlazio, izaslanik je ustao i krenuo za njim.Hazreti Omer (ra) je mislio da on želi još jesti, pa ga je pozvao u svoju kuću da ponovo jede. Tada mu je prenio dobre vijesti o Sarijah bin Zunaim. Hazreti Omer (ra) je odbio zadržati seharu sa draguljima, rekavši mu da ga vrati ljudima koji su tamo živjeli.

Pobjeda nad Kermanom

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo pobjedu nad Kermanom u 23 poslije hidžre. Ova pobjeda dogodila se u rukama Suhaila bin Adijja. Kermanovi su se borili protiv muslimana, ali su poraženi. Njihovi poglavari su ubijeni, a Suhail je poslao vojske da uhvate one koji su pobjegli iz bitke.

Pobjeda nad Sajistanom

Hazreti Halifatul Masih je tada spomenuo pobjedu nad Sajistanom u 23 poslije hidžre. Sajistan je u davna vremena bio veoma veliko i moćno mjesto. Asim bin Amr je zajedno sa Abdullahom bin Numairom stigao u Sajistan. Borili su se u blizini Sajistana, a stanovnici Sajistana su pobjegli. Muslimani su nastavili ostvarivati pobjedu nad svim susjednim mjestima. Na kraju, stanovnici Sajistana su pristali na sporazum mira sa muslimanima.

Pobjeda nad Mokranom

Hazreti Halifatul Masih je nakon toga spomenuo pobjedu nad Mokranom u 23 poslije hidžre. Pobjedu je ostvario Hakam bin Amr uz podršku drugih vojski. Kada je hazreti Omer (ra) primio vijest o tome, upitao je za zemlju Mokran, na što je saznao da ta zemlja nije plodna, a gubici bi nadmašili korist.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će  nastaviti spominjati daljnje bitke u vrijeme života hz Omera (ra).

Otvaranje turskog radio kanala

Hazreti Halifatul Maish je spomenuo novi radio kanal na turkom jeziku, koji će raditi 24 sata dnevno i moći će se slušati širom svijeta. Emitirat će različite programe u trajanju od 4 sata i ponavljat će ga šest puta dnevno. Neki od segmenata su učenje Kur'ana sa prijevodom na turski, hadisi Časnog Poslanika (savs), literatura Obećanog Mesije (as), turski prijevod sedmične hutbe i emisija pitanja i odgovori.
Hazreti Halifatul Masih je rekao da će više od 20 zemalja moći imati korist od ovog radio kanala, poput Azerbejdžana, Gruzije, nekih zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza i gdje god ima turskog naroda prisutnog u cijelom svijetu. Ured Tablika u Njemačkoj imao je čast pripremiti ovaj kanal i molimo se za uspjeh ovog radio kanala, navodeći da će biti otvoren poslije džumen namaza danas,

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati neke dženaze u odsustvu poslije džume. Rekao je i da tjelo Taalay Selama još nije stigao u Veliku Britaniju. Kada stigne u narednim danima, govorit će o njemu i klanjat će mu dženazu.

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo Muhameda al-Muhara Kattah Sahiba iz Maroka koji je preminuo u 73. godini. Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. On je primio Ahmedijjat u 2009, i bio je vrlo iskren Ahmadi. Bio je stručnjak za brojne jezike i uživao je u čitanju knjiga Obećanog Mesije (as). Bio je na čelu finansijskih davanja. Imao je potpunu poslušnost prema hilafetu i redovno je klanjao svoje namaze. On je imao toliko ljubavi prema Časnom Kur'anu da bi ga učio cijelo vrijeme. On je takođe bio Musi.

Mahmood Ahmad Sahib, koji je nedavno preminuo u 74. godini u Kadijanu. Dugo je služio u mesdžidu Aksa i mesdžid Mubarak u Kadijanu. Iza sebe je ostavio suprugu, dva sina i kćer.

Sauda Sahiba, žena Abdur Rahman sahiba iz Kerale. Umrla je 22. jula 2021. godine u 74. godini života. Bila je majka Shamsuddin Sahiba, misionara Kababira. Bila je redovna u klanjanju namaza i u postu. Imala je naviku pomagati onima oko sebe. Iza nje su ostali suprug, četiri sina i dvije kćerke.Halifatul Masih se molio da Allah uzdigne njen status.

Sjeda Majeed Sahiba, žena šeika Abdul Majeed sahiba iz Faisalabada. Nedavno je preminula u 86. godini. Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. Oba njezina djeda i nene po ocu bili su ashabi Obećanog Mesije (as). Dugo je služila Zajednici u raznim uredima. Ona je svoj nakit prije svoje smrti dala u džemat. Imala je bezgraničnu ljubav prema hilafetu i to je usadila u svoju djecu. Ona je bila Musija. Iza nje je ostao suprug, osam sinova i mnogo unučadi i praunučadi.

Hazreti Halifatul Masih se molio da Allah dž.š., podari oprost i milost svim umrlim i rekao je da će im klanjati dženazu u odsustvu poslije džume namaza.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp