U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr II Borba protiv pobune

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehaddeta, euze I sure el Fatihe. Hz. Halifatul Masih (da Allah bude negov pomagač) je rekao da će da nastavi I govori na temu kako je hz. Ebu Bekr (ra) se ponašao prema ljudima koji su odbijali da plaćaju zekat.

Reakcija hazreti Ebu Bekra (ra) na one koji su odbili da daju zekat

Hz. Halifatul Masih je rekao da su se okupila razna plemena koja su se protivila zekatu, a zatim su poslali izaslanike u Medinu. Odvedeni su kod hazreti Ebu Bekr(ra) dali su  uvjet da će nastaviti klanjati namaz, ali su odbili plaćati zekat. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da neće tolerisati ovo pa kad bi čak odbili da daju uže koje je bio njihov zekat u vrijeme Poslanika (savs).

Kad su ovi izaslanici čuli odluku hazreti Ebu Bekra (ra), napustili su Medinu shvativši da hazreti Ebu Bekr (ra) neće promijeniti svoj stav o zekatu. Onda su počeli planirati o napadu na Medinu jer su mislili da bi tim mogli postići pad islama. Tako su, kada su se vratili svojim plemenima, rekli da je u Medini malo ljudi i da zato treba da napadnu.
Međutim, kada su ovi izaslanici napustili Medinu, hazreti Ebu Bekr(ra) je naredio da se u svakom dijelu Medine postave stražari i također je savjetovao muslimane da budu spremni da se brane.

Neuspjeli pokušaj napada na Medinu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio u pravu u svom iščekivanju i samo tri noći nakon što je delegacija otišla, napali su Medinu. Hazreti Ebu Bekr(ra) je pripremio muslimansku vojsku i krenuo, i prije zore, muslimani i protivnici zekata su se našli lice u lice. Dok je sunce izašlo, protivnici zekata su bili poraženi i pobjegli.

Ovo je bila prva bitka za vrijeme hazreti Ebu Bekra ra. Hz. Halifatul Masih je rekao da se ova bitka poredi po sličnom značaju sa prvom bitkom u islamu, Bitkom na Bedru.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su, vidjevši poraz onih plemena koja su se smatrala jakima, slabija plemena koja su se protivila zekatu počela vraćati u Medinu i plaćati svoj zekat. U to vrijeme se vojska hazreti Usame (ra) kao pobjednici vratila u Medinu.

Hazreti Ebu Bekr (ra) ispunjava islamsko učenje u vezi onih koji su  protivnici zekata

Hz. Halifatul Masih je rekao da su poražena plemena shvatila snagu islama. Ova plemena su također prihvatila lažne poslanike, zbog čega je bilo neophodno boriti se protiv njih zbog njihove pobune.

Hazreti Omer (ra) je čak predložio da se pokaže popustljivost, međutim hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da mora slijediti naredbe Časnog Poslanika (savs), pa čak i ako ti ljudi ne daju konopac koji su davali za Zekat u vrijeme Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi se borio protiv njih sve dok ne počnu davati zekat.

Čak i da niko drugi nije stao uz njega, on bi se sam borio protiv njih. Hz. Halifatul Masih je rekao da je, dakle, jedna od dužnosti Halifata da ispunjava šerijat (islamski zakon).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) pokazao pravu vjeru. Ako i mi usvojimo istu vjeru, onda ćemo postati uspješni u svim aspektima života.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su oni koji su se protivili zekatu mišljenja da je ova naredba ograničena samo u vrijeme Časnog Poslanika (sa) i da je zekat trebao biti dat samo njemu.
Međutim, kao što su namaz i post bili neprekidne naredbe koje su trebale da se nastave čak i nakon smrti Časnog Poslanika (savs), tako je bila i naredba zekata, a ove naredbe su trebali poštovati sljedbenici Časnog Poslanika (savs).

Protivnici zekata se vraćaju islamu

Hz. Halifatul Masih je rekao da se istrajnost hazreti Ebu Bekra (ra) pokazala plodonosnom. Ashabi su ga savjetovali da ne šalje vojsku hazreti Usame (ra), međutim hazreti Ebu Bekr (ra) je ipak poslao tu vojsku prema  naredbi Časni Poslanik (savs).
Poslije 40 dana, vojska se vratila kao pobjednici.

Ashabi su savjetovali da se ne bore protiv lažnih poslanika i onih koji se protive zekata. Međutim, hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da se mora pridržavati islamskog učenja, i kao rezultat toga, muslimani su pobijedili i oni koji su se pobunili vratili su se u islam.
Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastaviti govoriti na ovu temu u budućim hutbama.

Molitve da svijet prepozna svog Stvoritelja

Hz. Halifatul Masih je usmjerio džematlije da ne smanjuju svoje molitve u vezi trenutne situacije u svijetu. Posebno se trebamo moliti da svijet prepozna svog Stvoritelja jer je to jedini pravi način da se svijet spasi od uništenja. Neka nam se Allah smiluje i neka primi naše molitve.

Dženaza

Hz. Halifatul Masih je rekao da će klanjati u odsustvu dženazu namaz cijenjenom Maulana Mubarak Ahmad Nazir.
Maulana Mubarak AHmad Nazir  je bio bivši direktor Džamija Ahmadiyya Kanada i bivši Misionar u Kanadi. Bio je izuzetno nesebičan, pobožan i imao je veliko povjerenje u Boga.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kad god ga je vidio, doživio bi ga kao pravog starijeg pobožnog čovjeka. Bio je sin istaknutog misionara zajednice Maulane Nazir Ahmad Ali Sahiba. Jednom dok je putovao sa svojim ocem u Sijera Leone brodom taj put je trajao tri mjeseca, jako se razbolio, do te mjere da se činilo da neće moći preživjeti.

Prilikom ukrcavanja na brod, njegovom ocu je rečeno da je zdravlje njegovog sina jako loše i da ako premine na brodu, neće imati prostorije za čuvanje tijela. Kapetan broda im je dozvolio da uđu na brod pod uslovom da će im biti dozvoljeno da u slučaju smrti dječaka bace tijelo u more.

Majka Mubarak Nazir Sahiba postala je izuzetno zabrinuta i nije htjela da se ukrca na brod, međutim Maulana Nazir Ali Sahib je rekao da ga je poslao Halifa i da nije mogao odgoditi putovanje. Uvjerio je svoju ženu da je misionar i da će ih Allah zaštititi. Tako su se ukrcali na brod, i  Mubarak Nazir sahib je preživio putovanje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se Mubarak Nazir Sahib kasnije posvetio službi zajednice, te da je služio u Sijera Leoneu na istom mjestu gdje je služio i bio ukopan njegov otac. Kasnije je posvetio puno radno vrijeme, a zatim je poslan kao misionar u Kanadu. Četvrti halifa (rh) je odobrio otvaranje Džamija Ahmadiyya u Kanadi i postavio Mubarak Nazir Sahiba za direktora.

Međutim, Džamija se nije mogla otvoriti za vrijeme četvrtog halife (rh), i otvorena je u vrijeme petog halife, koji je ispunio uputstva Četvrtog halife(rh) i postavio ga za prvog direktora institucije. Imao je oličan način održavanja govora koji bi zarobio srca slušalaca.

Preveo je neke knjige Obećanog Mesije (as) na engleski, i Kriza u Zaljevu od Četvrtog halifa(rh). Iza njega su ostala supruga, tri sina i dvije kćeri. Bio je uzoran čovjek koji je dao život u službi vjere. Posebno je dao primjer misionarima i bio je primjer davanja prednosti vjeri nad svijetom.

Imao je posebnu sposobnost za govor na urdu i engleskom jeziku. Ne samo da je bio uzoran misionar, već i uzoran muž i otac. Uvijek se bavio služenjem Zajednici. Kad god je morao da apeluje za novčane priloge, prvo bi dao svoj doprinos, a onda bi pozvao druge na način na koji bi oni žurno doprinijeli.

Jednom u Sijera Leoneu, dok se gradila džamija, radnici su dolazili kod njega na plaćanje, ali on nije imao novca da im plati. Rekao im je da čekaju i da se moli. Tada mu je došla osoba koja je rekla da je neko čuo da se gradi džamija i dao donaciju za nju. Prije nego što je uspio pitati ko je to, osoba je otišla, a Mubarak Nazir sahib je bio uvjeren da je ovo pomoć od Allaha.

Hz. Halifatul Masih je molio da Allah uzdigne njegov položaj, omogući njegovom potomstvu da prati njegove stope i dobiju blagoslove njegovih molitvi. Neka Allah i dalje blagoslovi Zajednicu sa takvim ljudima.

Učenici Džamija Kanada napisali su mnoge incidente o tome kako ih je Mubarak Nazir Sahib podučavao i vodio. Hz. Halifatul Masih je rekao da ne treba samo da prepričavaju ove incidente, već da se trude da praktično ispune lekcije koje su naučili.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp