U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Osman r.a. II Posjednik dvije svjetlosti

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da govori o životu hazreti Osmana (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao iako hazreti Osman (ra) nije fizički učestvovao u bitci na Badru, međutim on je bio među onih osam ashaba kojima je Časni Poslanik (savs) dao ratni plijen, i tako ih uvrstao među učesnike bitke na Badru.

Porodično porijeklo hazreti Osmana (ra)

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je njegovo puno ime Osman bin Affan bin Abil Aas bin Umajjah bin Abd Šams bin Abd Manaf bin Kusajj bin Kilab. Bio je u srodstvu sa Časnim Poslanikom (savs) zbog toga što je bio iz loze Abd Manafa. Njegova majka se zvala Arvah bint Kuraiz, a nena po majci je bila sestra oca Časnog Poslanika (savs). Otac hazreti Osmana (ra) preminuo je prije dolaska Islama.

Posjednik dvije svjetlosti

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) dao svoju kćesr Rukejju za hazreti Osmana (ra), međutim ona je preminula na dan bitke na Bedru. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je dao drugu svoju kćerku, Ummi Kulsum, za hazreti Osmana (ra). Tako je hazreti Osman (ra) bio poznat i kao Zun-Nurejn.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Osman (ra) otišao u susret Časnom Poslaniku (savs) zajedno sa hazreti Talhom bin Ubaidillah (ra). Časni Poslanik (sa) je iskoristio priliku da im propovijeda istinsku poruku Islama, oni su tad prihvatili Islam i potvrdili istinitost Časnog Poslanika (savs). Hazreti Osman (ra) je rekao Časnom Poslaniku (savs) da se upravo vratio iz Sirije, gdje je jedne noći čuo kako neko doziva, govoreći da se Ahmad manifestirao u Meki. Zatim, kada se vratio u Meku, čuo je za tvrdnju Časnog Poslanika (savs) i došao je kod njega da se sastanu. Tako je hazreti Osman (ra) prihvatio Islam i prije vremena Dar-i-Arkam.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su hazreti Osman (ra) i njegova supruga, hazreti Rukaja (ra) poznati po svojoj velikoj ljepoti. Jednom je Časni Poslanik posjetio njihov dom, i rekao je svojoj kćerki da bi trebala dobro paziti na hazreti Osmana (ra), jer je među njegovim ashabima hazreti Osman (ra) imao najsličnije osobine i kvalitete njegovog morala.

Migracija u Abesiniju

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su i hazreti Osman (ra) i njegova supruga hazreti Rukajjah (ra) bili dio prve migracije u Abesiniju. Prije odlaska, Časni Poslanik (savs) je savjetovao hazreti Osmana (ra) da sa sobom povede i hazreti Rukajju (ra), kako bi oboje mogli biti podrška jedno drugom. Nakon njihovog odlaska, Časni Poslanik (savs) se raspitao o stanju njihovog putovanja. Primivši vijest o njihovom odlasku, Časni Poslanik (savs) je rekao da su nakon Luta (as) i Ibrahima (as) oni bili najistaknutiji u migraciji. Hazreti Osman (ra) je neko vrijeme ostao u Abesiniji i vratio se u Meku zajedno sa ostalim ashabima nakon što su čuli vijest da su Kurejšije prihvatile Islam. Međutim, stigavši u Meku, saznali su da je ta vijest lažna. Kasnije su hazreti Osman (ra) i hazreti Rukajjah (ra) također učestvovali u migraciji iz Meke u Medinu.

Incident kod Kabe

Hazreti Halifatul Masih je naveo hadis o tome zašto se vjerovalo da su Kurejšije prihvatili Islam. U predaji se navodi da je jednom, Časni Poslanik (savs) stajao u blizini Kabe i duboko i iskreno čitao suru Nadžm. Po završetku učenja, Časni Poslanik (savs) je pao na sedždu, na kojoj su svi muslimani, pa čak i prisutni Kurejšije također pali na sedždu. Halifatul Masih je objasnio da ponekad, u svjetlu određenih okolnosti, sluha ili viđenja određenih stvari, srce postaje pod utjecajem do te mjere da osoba učini nešto što je naizgled izvan njene kontrole. Oni mogu nešto učiniti, iako možda u to ne vjeruju, kao što je Kurejšije koji su pali na sedždu zajedno sa muslimanima, zbog načina na koji je Časni Poslanik (savs) učio ajete iz Kur’ana. Hazreti Halifatul Masih je prokomentarisao da je to nešto što vidimo i danas, što će ponekad čak i ateisti pozvati ​​Boga, a da to i ne shvate. Rekao je da je i sam pitao ateiste o tome i oni su rekli da je to apsolutno tačno.

Nakon migracije u Medinu postoje različiti detalji o tome s kim je uspostavljena bratska veza hazreti Osmana (ra). Postoji hadis koji kaže da je Časni Poslanik (savs) uspostavio vezu bratstva hazreti Osmana sa sobom.

Smrt hazreti Rukejje (ra) i Brak sa hazreti Umm Kulsum (ra)

Hazreti Halifatul Mashi je rekao da je, kad je Časni Poslanik (savs) krenuo u bitku na Bedru, naredio hazreti Osmanu (ra) da ostane iza i bude uz hazreti Rukejju (ra) koja je bila bolesna. Kasnije, nakon povratka iz bitke sa Badra, Časni Poslanik (savs) dao je dio plijena hazreti Osmanu (ra), koji je bio jednak onima koji su učestvovali u borbi. Hazreti Rukejjah (ra) je preminula u toku dana bitke na Bedru. Nakon njene smrti, jednog je dana Časni Poslanik (savs) je sreo u džamiji hazreti Osmana (ra) i rekao mu da ga je Džibril obavijestio da je Bog odredio da njegova kćer Umm Kulsum se uda za hazreti Osmana (ra). Jednom je Časni Poslanik (savs) pitao Ummu Kulthum kakav je hazreti Osman (ra) kao muž, na što je ona odgovorila da je on izvrstan suprug. Hazreti Umm Kulsum (ra) preminula je u devetoj godini nakon migracije. Časni Poslanik (savs) je predvodio njenu dženazu, a nakon toga se prenosi da je Časni Poslanik (savs) postao emotivan dok je stajao pored njenog mezara.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jedanput, Časni Poslanik (savs) vidio hazreti Osmana (ra) kako plače i pitao ga je šta nije u redu. Hazreti Osman je odgovorio rekavši da je tužan jer više nije zet Časnom Poslaniku (savs). Časni Poslanik (savs) je odgovorio da se nema oko čega brinuti, jer da je imao stotinu kćeri, dao bi ih u brak za njega jednu za drugom.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će i ubuduće nastaviti da govori o životu hazreti Osmana (ra).

Molba za dove

Hazreti Halifatul Masih je ponovo uputio apel za molitve za Ahmadije u Pakistanu. Iako protivnici nastavljaju sa svojim pokušajima, oni zaboravljaju da postoji više biće koje ih čuva i uzima u obzir. Molio se da ovi ljudi dobiju razum i postupaju pravedno. Hazreti Halifatul Masih se molio za Ahmadije u Alžiru i sve one koji se na drugim mjestima suočavaju s takvim poteškoćama.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženaze u odsustvu slijedećim:

Maulana Sultan Mahmuud Anvar Sahib, bivši Nazir Islah-o-Irshad, koji je preminuo 11. januara. Bio je jedini sin Chaudhari Muhammad Din i Rahmat Bibi.  Pohađao je Džamija Ahmadijja Rabvah stekao je šahidsku diplomu. Iza njega su ostala četiri sina i dvije kćeri. Jedan od njegovih sinova je dao život u službi džemata. Maulana Sultan Mahmuud Anvar sahib služio je kao misionar na raznim mjestima u Pakistanu. Također je služio kao misionar u Gani u isto vrijeme dok je Halifatul Masih služio u Gani. Halifatul Masih je rekao da ga poznaje kao marljivog i nesebičnog radnika. Kasnije je služio na raznim mjestima u Rabvi. Bio je vrlo vješt u govoru i širenju poruke Islama Ahmadijata. Bio je sjajan govornik koji je mogao očarati publiku. Svi koji su pisali o njemu rekli su da je bio izuzetno ljubazan. Također je prokomentarisao njegov uzorni nivo poslušnost, i spomenuo neke od njegovih pisanja. Hazreti Halifatul Masih je molio da se Allah ophodi sa milošću i oproštenjem i omogući potomstvu da koračaju stopama njegovih vrlina.

Maulana Muhammad Umar Sahib koji je preminuo 21. januara 2021. porijeklom je iz Kerale. Kada je bio student, imao je čast posjetiti dom ashaba Obećanog Mesije as i čitati Kur'an svaki dan u toku te godine dana. Služio je kao izvrstan misionar. Sudjelovao je u vrlo istaknutim raspravama i često je držao govore na takvim događajima. U vezi toga imao je priliku dobiti direktne upute od Četvrtog Halife (rh). U stvari, Četvrti Halifa (rh) jednom je u jednoj od svojih hutbi pohvalio Maulanu Muhammad Umar sahiba zbog brzine kojom bi prevodio njegove hutbe i širio ih u svojoj lokalnoj zajednici. Također je preveo razne knjige na malajalamski i tamilski jezik. Spomenuo je njegove razne funkcije na kojima je služio. Iza njega su ostale četiri kćerke. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je predano služio zajednicu i širio njenu poruku. Molio je da Allah spusti Njegovu milost i oprost na njega i podigne njegovo mjesto na Ahiretu. I da njegovo potomstvo uvijek ostane vezano za zajednicu i služi joj.

Habib Ahmad Sahib koji je preminuo 25. decembra 2020. Bio je misionar koji je služio u raznim okruzima Pakistana. Također je služio u Nigeriji, gdje je bio i nacionalni predsjednik i glavni misionar. Bio je izuzetno skroman i radio je na odličan način. Iza njega su ostali supruga, tri kćerke i dva sina. Hazreti Halifatul Masih se molio da Allah spusti Njegovu milost i oprost na njega i podigne njegovo mjesto na Ahiretu. I da njegovo potomstvo uvijek ostane vezano za zajednicu i služi joj.

Badaruz Zaman Sahib koji je preminuo 3. januara 2021. Radio je u Vakalat-i-Maal Velika Britanija. Radio je predano. Bila mu je čast biti zatvorenik na Allahovom putu u Pakistanu na osnovu lažne optužbe. Služio je u raznim svojstvima i u Pakistanu. Hazreti Halifatul Masih se molio da Allah ga obaspe milošću i oprostom.

Mansoor Ahmad Taseer Sahib preminuo je 30. decembra 2020. Bio je radnik u Nazrat Umur-i-Amma Rabvah. Služio je Zajednici u raznim uredima oko 25 godina. Bio je vrlo ljubazan i simpatičan. Imao je veliku ljubav prema Hilafatu. Poslove bi rješavao s velikom pažnjom, a često bi mu se davale teške stvari jer bi ih mogao riješiti. Imao je veliku želju da služi Zajednicu, do te mjere da je čak i ujutro na kćerkino vjenčanje otišao u ured kako bi obavio svoj posao. Iza njega su ostala supruga, dva sina i dvije kćerke. Hazreti Halifatul Masih je rekao da ga poznaje od djetinjstva i da ga je uvijek znao kao vrlo finog, laganog i osobu koja se nikad nije ljutila. Molio se da Allah obaspe milost i oprost na njega.

Dr Eedi Ibrahim Moanga Sahib iz Tanzanije koji je preminuo 9. decembra 2020. Bio je prvi Ahmadi ljekar iz istočne Afrike. Prihvatio je Ahmadijat nakon istraživanja i stupanja u kontakt s Ahmadi misionarom. Imao je veliku strast šireći poruku Islama Ahmadijata. Uvijek bi sa sobom nosio knjige Zajednice. Govorio je da u bolnici liječiti fizičke bolesti, a sada je liječio duhovne bolesti. Bio je čvrsto vezan za zajednicu i pobrinuo se da budu i njegova djeca.Hazreti Halifatul Masih se molio da njegova djeca uvijek ostanu vezana za zajednicu na ovaj način i da se Allah prema njemu ophodi sa milošću i opraštanjem.

Sughra Begum Sahiba koja je preminula 6. januara 2021. Bila je kći ashaba Obećanog Mesije as. Posjedovala je mnoge velike vrline, redovno se molila i jako je voljela Hilafet. Služila je u Nacionalnim ženskim pomoćnim organizacijama. Iza nje su ostala dva sina i dvije kćeri. Hazreti Halifatul Masih se molio da joj se Allah smiluje i oprosti i omogući njenom potomstvu da rade njena dobra djela.

Chaudhari Kiramatullah Sahib koji je preminuo 26. decembra 2020. Bio je unuk ashaba Obećanog Mesije as. Posjedovao je mnoge velike vrline. Uvijek je bio zahvalan Bogu. Bio je vrlo gostoljubiv. Također je služio u Furkanovim snagama. Kasnije je također volontirao u uredu Al-Fazal International. Njegova djeca i potomci služe u zajednici.Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti i omogući njegovom potomstvu da rade njegova dobra djela.

Chaudhari Munavvar Ahmad Khalid Sahib koji je preminuo 20. avgusta 2020. Bio je izuzetno vezan za Zajednicu i služio je u raznim uredima u Njemačkoj. Kada je bio u Pakistanu, služio je zajednici na razne načine. Jako je volio Hilafet. Iza njega je ostala supruga, pet sinova i šest kćeri.

Nasiira Begum Sahiba koja je preminula 28. novembra 2020. Posjedovala je mnoge dobre osobine. Hazreti Halifatul Masih se molio da se Allah prema njoj ophodi sa milošću i oprostom.

Rafiuddin Butt Sahib koji je preminuo 6. decembra 2020. Bio je sin ashaba Obećanog Mesije as. Služio je Zajednici u raznim svojstvima. Također mu je bila čast što je bio zarobljenik na Allahovom putu. Iza njega su ostale četiri kćerke i jedan sin. Hazreti Halifatul Masih se molio da se Allah prema njemu ophodi sa milošću i oprostom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp