U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Allah,kaligrafija

Hazreti Obećani Mesija a.s. je rekao: Ja želim da vidim da su moji sljedbenici postali kao ashabi Časnog Poslanika  s.a.v.s. u davanju prednosti Allahovoj volji. Ništa drugo ne treba da stoji na njihovom putu. Oni ne treba da polažu nikakvu važnost svom bogatstvu niti svojim životima…. Ashabi su se suočavali sa teškim neslogama da zadobiju Allahovo zadovoljastvo.

Ako bilo koji od njih nije bio iskušavan u ime Allaha, on bi se osjećao tužan i zabrinut. Oni su shvatili da je riznica Allahovog zadovoljastva bila skrivena pod iskušenjima i nevoljama… ovaj ajet Časnog Kur'ana… tačno definiše položaj do kojeg su oni dosegli. On kaže, neki od njih su bili ubijeni i postigli su svoj cilj, dok ima drugih koji još čekaju priliku da polože svoje živote i postanu šehidi.

Ashabi se nikada nisu pognuli prema ovo svjetskim ciljevima da žive dugo, nagomilaju imetak i uživaju bezbrižan život. Kad god pogledam na njihov primjer, ja ne mogu a da ne priznam visoko oplemenjujuće duhovne moći Časnog Poslanika s.a.v.s. Čovjek se čudi kako je on potpuno prekrenuo njihove živote i učinio da oni svoja lica okreću samo prema Allahu.

Ukratko, naš jedini cilj treba da bude traženje Allahovog zadovoljstva i treba da činimo svaki napor da to postignemo; čak iako se od nas traži da se podvrgnemo teškoćama. Jer Allahovo zadovoljstvo je daleko bolje od ovog svijeta i mnogo uzvišeniji nad svim ovosvjetskim zadovoljstvima.

Izvor:Malfoozat tom 8, str. 82-83.

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp