U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha dolaska Imama Mahdija

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Klanjanje Džume na Dan Bajrama

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da su klanjali Bajram namaz ranije, a danas je Petak i džuma namaz. Časni Poslanik (savs) je jednom rekao da kad Bajram padne u petak, tada također postoji mogućnost da se jednostavno klanja Zuhr (podne) namaz, ali u drugom hadisu je rekao:” ali mi ćemo klanjati džumu”

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je savjetovao Predsjednika džemata u Velikoj Britaniji da predloži da članovi zajednice mogu klanjati podne namaz ili džumu,kod kuće, kao što su to do sad radili.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će on, prema primjeru Časnog Poslanika (savs), klanjati džumu Naveo je odgovor hazreti Musleh Mauda (ra) ljudima koji su govorili da bi trebali jednostavno klanjati podne namaz kad Bajram pada u petak. Hazreti Musleh Maud (ra) rekao je da blagoslov dobiti dvije prilike za sreću istog dana, pa zašto to ne bismo iskoristili. Isto tako, na one koji ne klanjaju džumu ne treba se protiviti na to jer im je dato ovo olakšanje.

Nije dovoljno samo napisati “Pečat Poslanika”

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je odabrao nekoliko dijelova iz pisanja Obećanog Mesije (as) u kojima objašnjava svrhu svoga dolaska, pokoravanje Časnom Poslaniku (savs) i prihvatanje da je on Pečat poslanika i objašnjenje dolaska poslanika poslije njega. Protivnici ove zajednice postavljaju pitanja u vezi ovoga. Smatraju to velikom uslugom što su donijeli zakone prema kojima mora biti napisano “Pečat poslanika” poslije imena Časnog Poslanika (savs). Hazreti Halifatul Masih je rekao da bi bilo dobro kada bi se istinski ponašali prema primjeru Časnog Poslanika (savs.). Ipak činjenica je da se oni odmiču sve dalje i dalje od pravog primjera Časnog Poslanika (savs.). Da su istinski voljeli Časnog Poslanika (savs) trčali bi da prihvate Obećanog Mesiju (as).

Svrha dolaska Obećanog Mesije (as)

Hazreti Halifatul Masih je  predstavio citate Obećanog Mesije (as) u kome je on objasnio da postoje dvije svrhe njegovog dolaska. Prva je bila da se postigne čistoća među Muslimanima, a drugi da se slomi krst i ponovo uspostavi Božije Jedinstvo. Obećani Mesija (as) je pitao ako je on lažov, da li može napredovati, cvjetati i biti uspješan kakav je bio? Laži od lažova su dovoljne da ga upropaste. Ali kad sam Allah pokrene misiju, on šalje meleke da pomognu i vode je. Obećani Mesija (as) je govorio da, ako je on lažan, njegova zajednica će propasti. Ali ako je istinit, ova zajednica će cvjetati bez obzira koliko oštra opozicija bila. Nikada se nije dogodilo da osoba koju je Allah poslao prihvaćena bez protivljenja.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da možemo da vidimo da su ljudi prihvatili Obećanog Mesiju (as) više od 200 zemalja. Onda prema riječima Obećanog Mesije naša dužnost je da se očistimo.

Ljubav i Poslušnost Obećanog Mesije (as) prema Časnom Poslaniku (savs)

Hazreti Halifatul Masih je predstavio još jedan citat Obećanog Mesije (as) u kojem je rekao da su on i njegova zajednica vjernici u Jednog Boga i Njegovog Poslanika (savs). Jasno je rekao da je jedini način da se postigne istinska blizina Bogu kroz istinsku poslušnost i ljubav prema Časnom Poslanika (savs). Svi putevi prema bogobojaznosti su preko Časnog Poslanika (savs). Obećani Mesija (as) je također izjavio da se Isa (as) nije fizički popeo na nebo, niti da će se vratiti fizički. Rekao je da to ne može prihvatiti jer će ovo biti protiv Časnog Poslaniku (savs) koji je preminuo. Kako se može reći da je Časni Poslanik (savs) preminuo, a Isa (as) je živ na nebu? Ako se lahko može prihvatiti da je Časni Poslanik (savs) preminuo, onda kakve poteškoće imaju Muslimani u prihvatanju Isa (as) da je umro. Bilo bi primjerenije da Časni Poslanik (savs) ostane živ, jer je on bio najveći od svih poslanika, čovjek tolikog statusa od postanka svijeta.

Kad je Časni Poslanik (savs) preminuo, Hazreti Ebu Bekr (ra) je proučio slijedeći ajet:”A Muhammed je samo poslanik. Zaista, prije njega su prošli poslanici.”(3:145) Zašto je proučio ovaj ajet? Druge je vidio u stanju šoka, nevjerovanja i tuge. Bilo im je teško shvatiti činjenicu da je Časni Poslanik (savs) preminuo. No, učeći ovaj ajet, utješio ih je rekavši da su svi poslanici prije toga također umrli. Ovi ashabi su neizmjerno voljeli Poslanika (savs). Kako su mogli prihvatiti da je njihov poslanik preminuo, dok je Isa (as) još bio živ?

Onda je Huzur naveo citat Obećanog Mesije (as) u kojem je pisao o cijenjenom statusu i prirodi Časnog Poslanika (savs). Napisao je da Časni Poslanik (savs) nije došao na ovaj svijet, ne bismo imali dokaz istine nijednog drugog poslanika. Tek kroz njega saznali smo njihovu istinu. Obećani Mesija (as) se molio, “Bože! Prihvati naše molitve za njega, pošalji mir na njega, blagoslovi ga i njegovo potomstvo i sve njegove ashabe sa Tvojim blagoslovima. “

Naši primjeri će biti dovoljan odgovor protivnicima

Hazreti Halifatul Masih je molio da mi prepoznamo cijenjeni stav Časnog Poslanika (savs) i nastavimo donositi salavate na njega. Ako djelujemo po primjeru Poslanika (savs) tada će i naši postupci biti dovoljni kao odgovor onima koji nam se suprotstavljaju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp