U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vremena univerzalne pobjede Islama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta,Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je proučio dio iz Časnog Kur’ana, prijevod glasi:

“Oni žele da ugase Allahovo svjetlo ustima svojim, ali Allah će svakako usavršiti Svoje svjetlo, makar to nevjernici mrzili.On je Taj koji je poslao Svog Poslanika s uputom i vjerom istinitom, da učini da ona prevlada nad svim vjerama, pa makar to mnogobošci mrzili.” (61:9-10)

Hazreti Halifatul Masih, je rekao da danas je August 7, i prema kalendaru džemata u Velikoj Britaniji, trebao je da bude prvi dan Dželsa Salane, koja se ne može održati zbog trenutne situacije pandemije. Da Allah vrati stvari na normalno, tako da možemo održavati ove skupove ponovo.

Trud da Dželsa Salana bude Emitovana

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će MTA pokušati i popuniti prazninu, ponavljajući neke govore koje je Huzur održao na prošloj Dželsi Salani i oni će održavati  neke programe uživo. Neka se ovi programi pokažu korisnim za Ahmadi širom svijeta. Svi Ahmadi bi trebali gledati ove programe kod kuće.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je smatrao da bi bilo bolje, umjesto da se emituje stari izvještaj o napredku džemata u toku cijele godine koji je već emitovan prošle godine, da je bolje predstaviti trenutan izvještaj. Iako se određeni programi zbog pandemije nisu mogli održati u toku godine, džemat je nastavio s napretkom. Mnogi su napisali da je nivo Tarbijata ili moralnog treninga posebno kod djece porastao.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da obično, izvještaj  koji je predstavljen drugog dana Dželse ne može biti predstavljen u cijelosti, zbog nedostatka vremena. Međutim, sada se ukazala prilika i da će danas predstaviti dio izvještaja, a ostatak će predstaviti u govoru koji će biti emitovan uživo u Nedjelju.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će prije predstavljanja izvještaja predstaviti odlomak iz pisanja Obećanog Mesije (as) koji se odnose na ajete koje je proučio na početku hutbe i kako oni jasno najavljuju dolazak pobjede Islama koja je povezana s njegovim dolaskom kao Obećanog Mesije (as). Huzur je rekao da događaji koje će spomenuti u nastavku hutbe govore sami za sebe u vezi ovoga.

Posađeno Novo Sjeme

Hazreti Halifatul Masih je rekao uz Allahovu Milost u prošloj godini, osim Pakistana, u svijetu je osnovato 288 novih džemata, a sjeme Ahmedijata je posađeno u 1040 novih mjesta. Sierra Leone je na prvom mjestu, a onda Kongo Kinshasa i Gana na trećem mjestu.

Lokalni mu'allim iz Konga, Kinshasa napisao je Huzuru da je lokalni sveštenik na jednoj radio programu čuo program džemata i došao u džamiju i počeo postavljati mnoga pitanja. Kad su mu dali odgovore i dali mu dodatni materijal za proučavanje, shvatio je istinu i prihvatio Ahmedijjat. Po povratku u svoje selo, prenio je ovu poruku i tako, još 20 ljudi je primilo  Ahmedijjat.

Emir džemata Gambija napisao je da kada je lokalni mu'allim otišao u selo kako bi propagirao poruku Islama, jedan stariji čovjek je bio vrlo sretan. Rekao je da vi i vaša zajednica pratite istinsku praksu Islama. Kao što se Časni Poslanik (savs.) migrirao radi širenja Islama, tako ste i vi putovali da biste širili poruku Islama. Tada je ovaj starac rekao da svi prihvatamo ovu poruku koju ste predstavili u vezi sa imamom Mahdijem, a zatim su dvije porodice, od 19 ljudi, primile Ahmedijaat.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je misionar iz Liberije napisao o svojoj posjeti nekom selu. Odlazeći tamo, saznao je da umjesto da klanjaju džumu u svom selu odlazili su u drugo selo. Na pitanje zašto to rade, oni su odgovorili da im je Imam rekao da jedini način da oni klanjaju džumu u džamiji u njihovom selu jeste da, zakolju tri koze i donesu to meso njemu. Lokalni misionar im je rekao da u Islamu ne postoji takvo učenje, i da je to inovacija. Tako je naučio jednog od lokalnih članova da predvodi džumu, i tako da oni mogu klanjati džumu, i da ne slijede inovacije koje stvaraju lokalne efendije. Na ovaj način cijelo selo je prihvatilo Ahmedijjat.

Misionar iz Filipina je napisao da je grupa otišla u neki grad da propovijeda poruku Islama Ahmedijata. Odlazeći tamo, našli su dvije sekte koji nisu bili u dobrim odnosima i oni su odlučili da će čekati dolazak Mesije. Dali su im neke literature, i kad se ova grupa ponovo vratila u to selo. Lokalni ljudi su rekli da su, čitajući literaturu o džematu, shvatili da je to Mesijina zajednica koju su čekali.

Misionar iz Kebabira piše da je džemat uspostavljen u El Haliil, mjesto gdje je mezar od Hazreti Ibrahima (as), Hazreti Isaka (as) i Hazreti Jakuba (as) i drugih članova njihove porodice.

Nove Allahove kuće 

Zatim je Halifatul Masih prestavio izvještaj koji se tiče uspostavljanja novih džamija. Uz Allahovu Milost u prošloj godini je uspostavljeno ukupno 217 novih džamija, od čega 24 novoizgrađene i 93 već su bile izgrađene džamije. Huzur  je pročitao spisak zemalja u kojima su uspostavljene nove džamije koje su se nalazile u četiri kontinenta svijeta.

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo da je u Gvatemali uspostavljena nova džamija prvi put nakon 31 godinu, Mesdžid Nur. Kad su postavljeni temelji za džamiju, nije postojao put koji je vodio do nje. Bila je uska zemljana staza koja je bila vrlo opasna. Ali od tada je, uz Allahovu Milost, napravljen asfaltiran put u razmaku od 17 milja, koji vodi do džamije.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u Norveškoj džemat dobio zgradu koja je ranije služila kao crkva i prepravili su je u džamiju. Prije toga, džemat je kupio još jednu zgradu da bi je prepravili u džamiju, ali lokalni ljudi su imali veliko protivljenje, uključujući i mjesnu crkvu. To je trajalo oko dvije godine. Božija je volja bila takva da ista crkva koja se protivila džematu i ometala u uspostavljanju džamije više nije mogla održavati crkvu i bili su prisiljeni prodati je. Lokalno vijeće predložilo je da se ona proda Ahmedijja zajednici, pa je samim tim ista crkva pretvorena u džamiju, Mesdžid Merjem.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je otvorena prva džamija u Malavi, Meksiku i u Belizu džamija se uskoro otvara ako Bod da.

Emir džemata iz Tanzanije piše dok su gradili džamiju lokalni učenjaci su pokušavali na sve načine da spriječe to ili da opetu. Iako su to pokušavali nije im uspjelo, i lokalni ljudi su rekli da ova zajednica je zaista puduprta Božijom pomoći, vidjevši da se prelijepa džamija izgradila.

Nove Misionarske Kuće

Hazreti Halifatul Masih je rekao da uz pomoć Uzvišenog Allaha 97 misionarskih kuća je izgrađeno širom svijeta.

Vakar-i-Amal je ključno obilježje džemata, to jeste na dobrovoljnoj osnovi rad džematlija kako bi se pomoglo ne samo džematu, već i lokalnoj zajednici. Također oni rade i posebno na izgradnji džamija. U toku prošle godine u Vakar-i-Amal je učestvovalo 114 zemalja. Kroz dobrovoljne napore koji su trajali 41,111 dobrovoljnih radnih akcija, ukupno je sačuvano 5.213.000 dolara.

Način Dobrovoljnog rada

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo posao koji se obavlja kroz Rakiim Štampu, osnovanog u osam afričkih zemalja, pod nadzorom Rakiim Štampe u Velikoj Britaniji. U toku prošle godine, Rakiim Štampa u Velikoj Britaniji isprintala je preko 360 000 knjiga.

Jedna od najistaknutijih karakteristika ove godine je ta što je džemat u Kadianu, nakon što je radio na njemu 6-7 godina, Časni Kur'an je ispisan prekrasnim fontom, zajedno sa odličnim uvezivanjem i ukupnom kvalitetom štampe. Font se zove Khatt-i-Manzuur. I u budućnosti kopije Časnog Kur'ana zajedno sa prevodom biće također štampane ovim fontom.

Hazreti Halifatul Masih je spomenuo  da uprkos velikim ograničenjima i poteškoćama stvorenim za Ahmadi u Pakistanu koje se odnose na čitanje i distribuciju Časnog Kur'ana, Svemogući Allah je otvorio mnogo novih puteva u tom pogledu širom svijeta za džemat .

Povećanje u Štampi

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u 93 zemlje objavljeno ukupno 4.256.659 primjera. To uključuje 407 različitih knjiga na 42 različita jezika. Onda je naveo razne incidente koji podstiču na vjeru kako je širenje literature pomoglo pojedincima da prepoznaju pravi Islam.

Izložbe i Sajam knjiga

Hazreti Halifatul Masih je rekao da uz Allahovu Milost istinska poruka Islama se prenijela 22.700.000 ljudi distribucijom 9.357.000 brošura. Nadalje, kroz 7540 izložbi održanih širom svijeta, 343.000 ljudi primilo je istinsku poruku Islama. Preko 5000 izložbi knjiga i sajmova knjiga širom svijeta 774.000 ljudi je primilo istinsku poruku islama.

Hazreti Halifatul Masih je naveo događaje sa sajma knjiga u Indiji, gdje je čovjek došao i počeo podizati optužbe protiv Kur'ana, rekavši da Kur’an podučava ubijanje drugih itd. Rečeno mu je da nema takvih učenja u Kur'an. Čuvši neke odgovore, odlučio je sjediti i razgovarati o Islamu nekoliko sati. Nakon te rasprave rekao je da do sada nikad nije našao odgovore na svoja pitanja. Stoga je njegova mržnja prema Islamu i dalje rasla pa je čak odlučio pokrenuti televizijski kanal protiv Islama. Međutim, rekao je da se tog dana, nakon razgovora sa Ahmadi Muslimanima na sajmu knjiga, njegova perspektiva u potpunosti promijenila. Rekao je da više neće govoriti protiv islama i da neće prenositi ništa protiv Islama na svom televizijskom kanalu. Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je širenjem literature na ovaj način džemat je uspio prenijeti istinsku poruku Islama i ukloniti zablude, suprotno postupcima učenjaka koji ništa ne pomažu u širenju istinske slike i poruke Islam.

Hazreti Halifatul Masih je onda spomenuo u vezi simpozijuma mira održanog u Finskoj, gdje je prisustvovao i diplomata koji je ranije živio u Pakistanu kao ambasador. Spomenuo je sjajne usluge koje je Ahmedijja zajednica postigla u Pakistanu. Također je izrazio nezadovoljstvo zbog pokušaja brisanja Historije u vezi dr. Abdusa Salama, prvog nobelovca Muslimana iz bilo koje muslimanske zemlje, samo zato što je bio Ahmadi, do te mjere da je riječ “musliman” izbrisana sa njegovog nišana. Hazreti Halifatul Masih je rekao, da  li Ahmadi govorili nešto ili ne, oni koji su obrazovani znaju šta su Ahmadi Muslimani učinili  za Pakistan i kako se prema njima postupa sada. U svakom slučaju, Ahmadis će uvijek biti lojalan Pakistanu, kao što su to oduvijek bili. Ako bog da, progon će uskoro nestati.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ovo prvi dio reporta , drugi dio će ako Bog da biti emitovan širom svijeta u Nedjelju ispred malog skupa ovdje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp