U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Reakcija muslimana protiv progona

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, Euze i sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je proteklih dana muslimanski učenjak na društvenim mrežama govorio da ako postoji bilo kakav poremećaj u svijetu, to je zbog “Kadijanaca”. Koristio je ovo kao razlog da opravda okrutnost prema Ahmadi muslimanima, pa čak i da je uredu da se ubijaju.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su to taktike koje oni koriste i to je taktika od postanka Ahmadijata. Ali Allahovom milošću smo prihvatili Imama ovog doba koji nas je naučio da, čuvši njihove riječi i vidjevši njihove napore protiv nas, moramo ostati strpljivi. Takvi su “Vođe nevjernika” koji su u zabludu vodili muslimane koji ne znaju ništa bolje, nego koristiti okrutnost prema Ahmadijama. Međutim, oni učenjaci koji su upućeni znaju da ono što govore nije zasnovano na istini; oni samo žele da podstaknu nered kako bi mogli sačuvati svoju poziciju među ljudima.

Naša dužnost je da dovimo

Hazreti Halifatul Masih je rekao da Allah najbolje zna kakav će biti njihov kraj; naša jedina dužnost je moliti se. Rekao je da je, kao što je ranije rekao na bajramskoj hutbi, naša dužnost moliti se čak i za naše protivnike. Ova opozicija nije ništa novo, već se događa od vremena Obećanog Mesije (as). Stalno su ga napadali,  i njegove sljedbenike. Zapravo su se brinuli da će ga ljudi prihvatiti ako čuju ono što je Obećani Mesija (as) govorio. I zato ne samo da su zaustavljali one koji su putovali da ga slušaju, već bi ih čak i napadali. Kao odgovor, međutim, Obećani Mesija (as) se molio za takve ljude.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da uprkos tim naporima ljudi su i dalje prihvaćali Obećanog Mesiju (as), a takav je slučaj i danas. Uvijek ćemo se moliti i tako ćemo širiti ljubav u svijetu. Uprkos teškim riječima izrečenim o nama, mi i dalje se molimo za njih. Svemogući Allah je obavijestio Obećanog Mesiju (as) da su njihovi postupci posljedica nerazumijevanja i pogrešnog pokazivanja ljubavi prema Poslaniku (savs), iako tvrde da ga vole. Onda je Svemogući Allah uputio Obećanog Mesiju (as) da ne treba da se moli protiv njih, već da se moli za njih.

Strpljivost Obećanog Mesije (as)

Hazreti Halifatul Masih je ispričao događaj koji je ispričao hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) rekao je da jednom, dok je bio mlad, Obećani Mesija as bio u Lahoru i dok je šetao ulicama, ljudi su stajali na svojim krovovima i uzvikivali na Obećanog Mesiju (as). Kaže da je čak vidio starijeg muškarca kako stalno ponavlja iste riječi. Drugom prilikom je neko napao Obećanog Mesiju (as) sa leđa, a čak bi ponekad bacali kamenje na njega. Ovo su bile poteškoće s kojima se suočavao Obećani Mesija (as). Međutim, u dvoboju objavljenom Obećanom Mesiji (as), Allah je rekao da, iako su mu ovi ljudi naštetili, to čine jer su vjerovali da je to iz njihove ljubavi prema Poslaniku (savs), dakle Obećani Mesija ( as) se nije trebao moliti protiv njih, već je trebao da se moli za njih.

Hazreti Halifatul Masih je citirao hazreti Mirzu Baširuddina Mahmud Ahmada (ra) koji je rekao da, ako bi ti protivnici znali koliko volimo Poslanika (savs), požurili prema Ahmadijatu. Obećani Mesija (as) je rekao da ako nam se ovi ljudi suprotstavljaju, to je zbog njihovog neznanja. Onda se trebamo moliti za njih i pomoći im da shvate.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da bismo se trebali moliti za naše protivnike, jer će upravo oni na kraju prihvatiti Obećanog Mesiju (as). Jednom je ashab Obećanog Mesije (as) čuo Obećanog Mesiju (as) kako obilno plače u molitvi. Čuo ga je kako se moli Allahu zato što se kuga proširila i ako bi svi ti ljudi umrli zbog nje, ko bi onda preostao da prihvati Allaha? Kugu je Poslanik (savs) predskazao kao znak istinitosti Obećanog Mesije. Ipak, kad se kuga proširila, Obećani Mesija (as) se molio za ove ljude zbog kojih se kuga pojavila.

Spašavanje ljudi molitvama

Hazreti Haifatul Masih je rekao da se ne možemo moliti protiv takvih ljudi, već moramo pomoći u njihovom spašavanju moleći se za njih. Ahmadijat je uspostavljen upravo iz razloga spašavanja muslimana. Stoga smo dobili zadatak da pomognemo ljudima da dosegnu velike visine, kako se onda možemo moliti protiv njih? Znamo da iako postoji frikcija naših protivnika na koju su oni jednostavno utjecali, ali postoji i druga frikcija koja je jednostavno slijedila. Ali jednom kada shvate koliko Ahmadije vole Poslanika (savs), oni će sami potvrditi da su Ahmadije oni na svijetu koji podržavaju čast Poslanika (sa). I vidimo da oni na koje su nekad utjecali komentari protivnika sada shvaćaju istinu i prihvaćaju Ahmadijat.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ima mnogo ljudi koji mu pišu pisma govoreći da su, kad su iskreno razmišljali i tragali za istinom, na kraju ugledali svjetlost i sada žele prihvatiti Ahmadijat. To je bilo isto od vremena Obećanog Mesije (as), kao i sa svim ostalim halifama. Onda, kada protivnici povise glas i poduzmu akcije protiv nas, oni rade naš posao šireći našu poruku na načine na koje mi možda nismo mogli.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je naša odgovornost moliti se i ostati strpljivi. Ovo je najbolji put koji će nas dovesti do uspjeha. Naša je dužnost da svoje misli i srca oslobodimo svake zlobe prema drugim muslimanima. Moramo se i dalje moliti da im Allah omogući da vide istinu i da prihvate Imama ovog doba.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp