U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Da li je osnivač Ahmedija džemata uvrijedio članove porodice Časnog Poslanika s.a.v.s.?

Medina

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. je duboko poštovao i cijenio žene i ostale članove porodice uzvišenog Allahovog Poslanika s.a.v.s. odajući iskreno priznanje i svestranu pažnju njihovoj pobožnosti i uzvišenom duhovnom statusu. Bilo kakav znak nepoštivanja ikoga od  njh, smatrao je grijehom dostojnog prezira. Slušajte izricanje njegovog stava o ovome   u jednom od njegovih perzijskih stihova:

“Predajem dušu i cio svoj život kao podanik veličanstvenoj ljepoti i ličnosti uzvišenog Poslanika. Doista čitavo moje biće žudi da bude rastureno i žrtvovano u sokacima gdje je živjelo potomstvo uzvišenog Poslanika s.a.v.s.”!   Ili: “Zbilja, cijelo moje biće biva žrtvovano odanosti i služenju potomstvu uzvišenog Poslanika s.a.v.s.”!

Ponovo u jednoj od svojih knjiga na arapskom kaže:

“Ja očuvavam blisku i dobru vezu sličnosti sa Hazreti Alijom i Hazreti Huseinom i ova pritajena činjenica najbolje je poznata mom Stvoritelju, Gospodaru Istoka i  Zapada. Osjećam veliku ljubav za hazreti Aliju i njegova oba sina i neprijatelj sam svakom ko je njima neprijatelj”.

Mi ubjeđujemo neprijateljski raspoloženu ulemu da se nebi trebali prepuštati podizanju tako okrutnih optužbi protiv Hazreti Mirze Ghulam Ahmada a.s. jer Allah ne voli one koji pogrešno navode. Kada On odluči da kazni takva ne-djela niko neće moći posredovati  u spašavanju takvih ljudi od Njegove kazne.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp