U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Treći halifa

U Talmudu je jedan odjeljak koji ukazuje da će poslije smrti Mesije njegovo duhovno kraljevstvo preći njegovom sinu i unuku. Zatim, u Haqiqatul Wahi, Obećani Mesija zahvaljuje Bogu što mu je poklonio četiri sina i na rođenju unuka u budućem dobu.

Dugo očekivano pretskazanje je bilo ispunjeno kad je hazreti Mirzi Beshiruddin Mahmood Ahmadu bio poklonjen sin 16. novembra 1909. godine. Bilo mu je dato ime Nasir Ahmad.

Unuk o kojem je govoreno u pretskazanju nije niko drugi do hazreti hafiz Mirza Nasir Ahmad; hazret Ummul Muminiin (žena Obećanog Mesije) je Nasir Ahmada zvala ‘moj mubarek i moj Jahja’.

U jednom od njezinih snova ona je vidjela da je Mubarek (on je bio IV sin od Imam Mehdi a.s.,preselio na ahiret u svom djetinjstvu) došao natrag i priljubio se uz nju govoreći: ‘Majko, ja ne trebam otići sada.’
Hazreti Navab Mubareka Begum je također imala san o ovome.

Nadalje, 26. septembra 1909. prije rođenja hazerti Mirze Bashiruddin Mahmood Ahmada, drugi Halifa je pisao prijatelju da ga je Bog obavijestio da će mu dati sina koji će ojačati tkivo islama. Pretskazanje o unuku govori o Jahji. Bazirajući svoj zaključak na riječi ‘Jahja’,

Obećani Mesija je ispravno mislio da će ovom djetetu biti dat dug život za razliku od Mubarek Ahmada sina Obećanog Mesije koji je umro u dječijim godinama.
Iz Časnog Kur'ana učimo da je Jahja u mladim godinama bio učen Božijoj riječi. Slično, i hazreti hafiz Mirza Nasir Ahmad je naučio Kur'an u svojim mlađim godinama.

Hazret hafiz Mirza Nasir Ahmad je kao treći halifa slijedio u 1965. godini. Od tada on je u ogromnoj mjeri proširio misionarske aktivnosti ove Zajednice. On je 1967. godine rekao:

”'Ja želim da obavijestim Ahmadi muslimane širom svijeta da će narednih 25 godina biti presudni, jer će duhovna revolucija potresti svijet do samih njegovih temelja. Ja ne mogu reći koji narodi će biti dovoljno sretni da skupa ili snažno prihvate poruku Ahmadijata i da li će te nacije biti Afrikanci, Britanci ili drugi. Ali ja vam kažem da nije daleko dan kad će određene zemlje ili njihovi dijelovi prihvatiti Ahmadijat i njihove vlade će biti vođene od Ahmadi muslimana. Pretskazanja i vizije Obećanog Mesije su posve jasni o ovome…
Nije poznato kroz koje kaljenje ćete morati proći da bi svuda u svijetu postigli tu oduševljavajuću promjenu, ali vi ćete biti stavljeni na kušnju na razne načine prije tog dana ispunjenja. Zato, morate biti spremni za tu značajnu priliku koja nagovještava dolazak Božijeg kraljevstva na zemlju na način pretskazan od Časnog Poslanika i njegovog predstavnika kome je ukazano povjerenje, Obećanog Mesije.”

U toku svog historijskog obilaska Evrope u 1967. godini, Halifatul Mesih III je upozorio Evropu:

”Obećani Mesija je također pretskazao da će treći svjetski rat još većih dimenzija slijediti iza drugog. Dva suprotstavljena bloka će se sukobiti sa takvom naprasnošću da će svako biti zatečen u neznanju. Smrt i uništenje će liti iz neba i bijesni plamenovi će proždrijeti zemlju.
Gorostasi moderne civilizacije će se oboriti do zemlje. I komunistički i suprotni blok će nestati u ovom procesu. Rusija i njene pristaše s jedne strane i U.S. i njene pristaše s druge, bit će uništeni, njihova moć slomljena, njihova civilizacija razorena i njihov sistem razmrskan.
Preživjeli će stajati užasnuti i zapanjeni nad ovom tragedijom… Kraj Trećeg svjetskog rata će biti početak pobjede islama. Ljudi će prihvatiti njegovu pobjedu u ogromnim brojevima i shvatit će da je jedini islam istinska religija i da oslobađanje čovjeka mora biti postignuto jedino kroz poruku Muhammeda s.a.v.s.
Ali gospodo, ne zaboravimo da je ovo pretskazanje, kao i sva druga pretskazanja, upozorenje i njegovo ispunjenje može biti odloženo ili čak odvraćeno pod uvjetom da se čovjek vrati svom Gospodaru, pokaje i popravi svoje puteve. On može odvratiti Božiju srdžbu ako prestane da obožava lažna božanstva imetka, moći i ugleda (utjecaja), ako osnuje istinski odnos sa svojim Gospodarom, uzdrži se od svih prestupa, izvršava svoju dužnost prema Bogu i čovjeku, i nauči da radi za istinsku dobrobit ljudi.”

U svojoj historijskoj posjeti zapadno Afričkim zemljama u 1970. godini Halifaul Mesih III je proglasio:

”Svi ljudi su jednaki, nema razlike između jednog čovjeka i drugog. Ako svijet ovo shvati, bit će daleko manje teškoća.”

Trećeg jula 1970. godine u hudbi u Abbotabadu, on je proglasio:

Na tlu Afrike će biti vođena zadnja duhovna bitka između islama i kršćanstva. Gledajući na svijet sa religijske tačke gledišta, uviđamo da je veći dio ljudstva u šakama ateizma i agnosticizma. Uzmite za primjer Sovjetsku Rusiju. Komunistička Kina je jedna od onih zemalja koje su zvanično prognali Boga. U određenim Evropskim zemljama stanje je umnogome jednako, ideološki, iako nije napravljen zvanični proglas za tu svrhu. Mi možemo reći, otvoreno govoreći da je po vjeri cijela Evropa kršćanska. U svakodnevnom razgovoru o Engleskoj se govori kao o kršćanskoj zemlji. Ovo također vrijedi za Australiju, Novi Zland, Kanadu, Ameriku, sjevernu Ameriku i neke dijelove Afrike. Bit ćete iznenađeni da saznate da sam vidio postere s natpisom ‘Za prodaju (For Sale)’ prilijepljene za određene crkve u Londonu.
Ove zemlje su kršćanske samo po imenu. Ovi državljani čak ne znaju šta je kršćanstvo… Dobro, prema svjetskoj mapi kakva je danas, nalazimo da su neke zemlje otvoreno usvojile ateizam ili agnosticizam. Povrh toga, tamo je bojno polje Afrike gdje su sile islama i kršćanstva opkoljene u smrtnoj borbi za nadmoć… Ako mi predobijemo Afriku bit će teško za kršćanske misionare da ponovo grupišu svoje sile u Španiji ili sjevernoj Americi za protunapad (duhovni). Oni neće imati izgleda za uspjeh. Materijal koji je Obećani Mesija ustrojio protiv kršćanske dogme je tako masivan i impresivan da je čovjek jednostavno zapanjen nad ogromnom veličinom ovog zadatka;

On je sa veoma pomnom brigom i preciznošću temeljito i potpuno razvalio ovo tkivo.’ ‘Fazl Omar fondacija’, ‘Nusrat Jehan Leap Forward program’, ‘Jubile fond’, tek da imenujemo nekoliko, najznačajniji su dijelovi dostignuća trećeg Halife.

Ali njegovo zlatno dostignuće je uputa koju je dao Zajednici kad je Pakistan ovu bogobojaznu Zajednicu proglasio nemuslimanskom manjinom. Da Zajednica u svojoj cjelosti nije podnijela raspad, utemeljuje činjenicu da Halifa nije tigar od papira i da može oduprijeti kušnjama i nevoljama. Jednako historijski je njegova hudba o tome da mi jesmo muslimani.

‘Mi smo prošli kroz teška vremena i sada primamo izvještaje da gdje god su Ahmadi muslimani u malom broju i slabi, da su bojkotovani (izbjegavani). Oni ne mogu doći do pića i hrane. Trgovcima je rečano da im ne prodaju čak ni nužne potrebštine za život, i nosačima vode je rečeno da im ne opskrbljuju vodu. Mi se ne brinemo što smo namučeni glađu, jer smo o tome upozoreni u Časnom Kur'anu. A Mi ćemo vas sigurno iskušavati strahom i glađu, i gubitkom imetka i života, i plodova; i podaj radosne vijesti strpljivima. (Časni Kur'an 2:156) Izvještaji koji dolaze ukazuju na to da se baš sada ističe lišavanje Ahmadi muslimana hrane i pića.
Po primitku ovih izvještaja ja sam se sjetio i podsjetio one koji su u kontaktu sa mnom da je naš voljeni učitelj, Pečat poslanika, Muhammed Mustafa s.a.v.s. bio u toku mekanskog perioda opkoljen skupa sa svim muslimanima u uskoj dolini Abu Taliba za period od 2 i po do 3 godine. Oni su svi teško iskušavani i bili su lišeni neophodnih sredstava za život. Allah je tako odredio da su oni bili u stanju da pribave tek toliko koliko je dovoljno da se sa teškoćom održe u životu.’

Pod uputom hazreti Mirze Nasir Ahmada r.a. Ahmadija zajednica je napredovala izvanrednom brzinom u propagiranju islama svijetom: izgradnjom i vođenjem škola, koledža, bolnica, centara za propovijedanje, džamija, prevođenja i objavljivanja Časnog Kur'ana.U jednoj od njegovih hudbi petkom poslije obilaska zapadne Afrike, on je opisao svoje utiske ovako:

 ”Ja sam otišao za zapadnu Afriku noseći islamsku poruku ljubavi, prijateljstva i bratstva za narod te zemlje. Na završetku mog obilaska, koji je trajao mjesec ili tu negdje, vratio sam se da vam kažem kako je Bog manifestovao Svoju dobrotu prema meni na svakoj dionici mog putovanja. Ja ne mogu odjenuti riječima ono što sam vidio, primijetio i doživio.
S moje strane ja sam prenio njima, i kroz njih drugim nacijama svijeta, uzvišenu poruku ljubavi koju je islam oglasio za dobrobit cijelog čovječanstva. Ja sam s njima govorio s osjećajem ljubavi, simpatije i bratstva i saopćio im propovijed islamske jednakosti.

Ja sam otišao korak dalje i demonstrirao im djelom, pozivajući se na život Časnog Poslanika da nema razlike između jednog čovjeka kao jedinice ljudske vrste i drugog čovjeka. Ja sam pomilovao hiljade djece i rukovao se sa brojnim osobama. Ponekad sam ovo radio kad je vrelina bila na najvećem stepenu i ja sam osjećao kao da ću se onesvijestiti..”

U drugoj hudbi on je pretskazao da će zadnja duhovna bitka između kršćanstva i islama biti vođena na tlu Afrike. On je savjetovao Ahmadi muslimane da uduplaju svoje napore, tako da dan pobjede možda dođe bliže nego što je očekivan. U jednom od njegovih obraćanja, Huzur je rekao:

”Kad god Bog opunomoćuje nekoga da reformiše svijet, On mu Lično pomaže i stvara primjerenu atmosferu za uspjeh osobe koju je On poslao, i spušta Svoje blagoslove. Svaka promjena koja se dogodila od dolaska hazreti Mesih Mauda, bilo velika ili mala, bila je korisna za Pokret. Uzmite primjer Ruske revolucije u 1917. godini, ona je zbrisala kršćanstvo sa ogromnog dijela svijeta. Kršćanstvo je predstavilo ljudsko biće kao ‘Boga’ – ovaj idol je bio polomljen u komadiće, ali ne sa palicama; on je bio polomljen sa uvjerljivim (jakim) argumentima, historijskim dokazima i naučnim svjedočenjem.
Obećani Mesija a.s. je rekao da će on slomiti krst, što se kaže da će ozlijediti tijelo Isusa Krista a.s. On je zaista dokazao sa nepobitnim dokazima da Isus nije umro na kristu. Međunarodna konferencija o spašavanju Isusa sa krsta je potresla kršćanski svijet.
Kršćanski misionari nisu bili u stanju da prihvate pozivnicu koja im je bila uručena radi dijaloga na ovu temu. Oni su ljudi koji su, prije dolaska Obećanog Mesije a.s., bili mišljenja da će zbrisati islam iz Indije, Meke i Medine. Ali šta govoriti o Indiji, Meki i Medini! U Africi, gdje su oni kupili ljude sa konzervama mlijeka, šećera, odjećom i stipendijama, tamo su Ahmadija misionari uz Božiju milost okrenuli drugi smjer.’

Novine Calgary herald tako izvještava 6. septembra 1980.godine:

”Islamski vođa ovdje ‘Hafiz Mirza Nasir Ahmad, poglavar Ahmadija pokreta u islamu, započet će četverodnevnu posjetu Calgariu u nedelju, poznat svojim sljedbenicima kao Halifatul Mesih III, unuk hazreti Mirze Ghulam Ahmada i smatran trećim nasljednikom Obećanog Mesije; on ima M.A. (diplomu magistra) iz ekonomije sa Oxfordskog univerziteta.Ahmadija pokret je misionarski ogranak islama, sa članstvom širom svijeta od više od 10 miliona i preveli su i objavili Časni Kur'an i drugu islamsku literaturu na više od 100 jezika.”

Huzur je obišao Ameriku, Kanadu, Norvešku, zapadnu Njemačku, Holandiju, Švedsku i Englesku u 1976. godini i svečano otvorio ‘Nasir džamiju’ u Švedskoj.

Huzur je opet posjetio Švicarsku, Holandiju, Švedsku, Dansku i zapadnu Njemačku, prisustvovao Londonskoj kongerenciji u 1978. i kasnije je Huzur položio kamen temeljac ‘Basharat džamije’ u Pedrobadu, Španija.

Poslije preko šesnaest godina halifata, nakon što je postigao očiti uspjeh u sredstvima za postizanje cilja ka daljim pobjedama islama, Huzur je umro 9. juna 1982. godine. (da njegova duša bude u miru).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp