U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Tahrike Džadid, Vakfe Džadid

Tahrik-e-džadid

Kroz ovaj važan program bile su osnovane mnoge Ahmadija muslimankse misije širom svijeta. U 1934. godini Majlis-e-Ahrar su, prema dobro postavljenoj zavjeri, poslali neke od svojih dobrovoljaca da stvaraju nered organizovanjem konferencija u Kadianu. I, s velikom bukom i udaranjem o bubanj najavili su da će uništiti Kadian.

Atmosfera u preostalom dijelu zemlje je također bila podrovana za Džemat. Vlada je također podržavala ove elemente. Izgleda da su se sve sile združile protiv Ahmadijata. Međutim, temelji ovog svetog Džemata su bili položeni lično od Gospodara nebesa, i nasuprot snažnih i oštrih vjetrova opzicije, priprava da čuva krotku i nježnu sadnicu Ahmadijata trebala je biti napravljena od samog Boga.

Pošto su opake namjere Majlis-e-Ahrar iznešene na vidjelo, Allah je kroz Svog odabranog roba pokrenuo veličanstveni program Tahrek-e-Jadid, koji nije samo osujetio planove protivnika nego je za vrlo kratko vrijeme istina Ahmadijata također postala očita i zastave njenog duhovnog osvajanja i nadmoći su bili usađeni čvrsto i visoko.

Ovaj program je bio baziran na 27 zahtjeva i sadržavao je opsežne i sveobuhvatne klauzule kojima je svaki član Džemata bio uvjeren da, s ciljem da utemelji Božije jedinstvo, da obnovi čast Časnog Poslanika s.a.v.s. i da dokaže istinitost islama i utemelji bogobojaznost u društvu, pojedinac prvo treba da napravi jasne i očite promjene u svom životu i ponašanju također.

Hazreti Musleh Maoud r.a. je na početku zahtijevao samo 27,500 rupija od Džemata. Džemat je u samo jednom i po mjesecu napravio gotovinski doprinos od 29,712 rupija. I u prvoj godini 103,000 rupija i u drugoj godini 110,000 rupija, u trećoj 140,000 rupija je bilo dato. Početno je ovaj program bio dobrovoljni i samo na tri godine.

Kasnije je bio produžen na sedam godina, onda na deset godina. Po završetku perioda od deset godina ovaj program je dalje bio produžen od Huzura na 19 godina i 1953. godine, kad se završio period od 19 godina Huzur je odredio da ovaj program bude stalan. Pod njim su aktivnosti propovijedanja bile proširene u mnoge druge strane zemlje.

Vakf-e-džadid

Slično tome bio je uveden Waqf-e-džedid program tako da se promovišu misionarske i refomativne aktivnosti Džemata u svakom gradu, naselju i selu u Indiji i Pakistanu postavljanjem učitelja posvuda. Ovaj program je bio uveden 27, septembra 1957. godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp