U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Program proslava stogodišnjice Hilafeta

halifat

Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. je osnovao Ahmadija muslimanski džemat 1889. godine i započeo primati pristupnice u Džemat. Godine 1890. on je po Božijim objavama, tvrdio da je Obećani Mesija kao i Obećani Mehdi. Također je tvrdio da je opunomoćen od Svemogućeg Allaha da služi vjeri hazret Muhammeda s.a.v.s.

Časni Kur'an i historija islama je puna primjera da kad god Bog šalje poslanika, cilj toga je da izvrši promjenu u vladanju ljudi. Ovo zahtijeva vrijeme i stalan napor, koji ne može biti postignut u životu jedne osobe. Prema tome, Poslanik treba samo da posije sjeme. Poslije njegove smrti, s ciljem da dovrši Poslanikovu misiju, Svemogući Allah odabire nasljednike, jednog za drugim.

Svaki nasljednik je nazvan Halifa, u islamskoj terminologiji. Prema tome, poslije Musa a.s. bio je određen Juša kao Halifa. Poslije hazreti Isa a.s. za halifu je bio određen Piter. Poslije hazerti Muhammeda s.a.v.s.hazreti Ebu Bekr je bio određen za Halifu.

Zbog toga je bilo razumljivo da poslije smrti hazret Obećanog Mesije i Mehdija a.s. Svemogući Allah odredi Halifu i ispuniti svoj stari sunnet.

Hazreti Obeaćni Mesija i Mehdi a.s. je napisao ‘Oporuku’ u 1905. godini, u kojoj je obavijestio Ahmadija muslimanski džemat o ponovljenim objavama u pogledu njegove smrti. On je tješio Džemat:

Ja sam manifestacija Allahove moći. Nakon što ja odem bit će neke druge osobe koje će biti manifestacija druge moći (Allahove).
On je također rekao: ‘.. neophodno je za vas da također vidite drugu menifestaciju, i njen dolazak je bolji za vas zato što je trajan, čiji se stalni slijed neće završiti do Sudnjeg dana.(Knjiga-Oporuka).

Neka pobožne osobe Džemata koje imaju pobožnu prirodu prime Bai'at u moje ime.

Hazerti Obećani Mesija i Mehdi a.s. je preselio 26. maja 1908. godine i 27 maja 1908. godine je hazreti Maulvi Nur-ud-din r.a. bio izabran za prvog Halifu, od svih Ahmadi muslimana Kadiana i okolnih oblasti, koji su bili prisutni u Kadianu u to vrijeme.
Među ovima su bili uključeni svi odabrani Ahmadi muslimani i članovi porodice hazreti Obećanog Mesije i Mehdija a.s. Poslije njegovog izbora, hazreti Halifatul Mesih I r.a. je uzeo Bai'at to jest zavjet odanosti.

Tako, prva saglasnost Ahmadija muslimanskog džemata poslije smrti hazreti Obećanog Mesije i Mehdija a.s. je bila u potporu utemeljenja Halifata. Ovaj Bai'at se dogodio u voćnjaku hazereti Obećanog Mesije i Mehdija a.s. koji se nalazi prema sjeveru od Bahishti Maqbarah, Kadian. Poslije Bai'ata, hazreti Halifatul Mesih I r.a. je predvodio dženazu hazreti Obećanog Mesije i Mehdija a.s. u istom voćnjaku. Ovo mjesto je danas poznato kao dženaza Gah’ ili mjesto sahrane. Prije nego što je hazreti Halifatul Mesih I r.a. uzeo Bai'at on se obratio Džematu. U svom govoru on je izjavio:

Ali ako vi insistirate na svom zavjetu odanosti meni onda pažljivo zabilježite da ovaj zavjet znači potpuno pristajanje. U jednoj  prilici hazreti Sahib mi je indirektno ukazao da više ne mislim o svojoj kući. Od tog momenta sva moja čast i svo moje razmišljanje je postalo usredsređeno na njega, i ja nikada nisam mislio o kući. Ovo zavjetovanje odanosti je uzvišena i velika stvar. Onaj ko daje zavjet podređuje svu svoju slobodu i polete svoje mašte volji drugog, i zato Allah, Uzvišeni, je nazvao čovjeka Svojim slugom. Teško je za pojedinca da ispuni lilčne odgovornosti u ime drugog. Imajući obzira prema različitim naravima potrebna je velika rješenost da se postigne sloga.
Ja sam se uvijek čudio nad radovima Hazreti Obećanog Mesije a.s-a. On je imao osrednje zdravlje pa ipak je proveo tako teški teret koji obuhvata razne vrste aktivnosti. Ali on je neprestalno uživao Božiju pomoć, a ja, skoro njegovih godina, sebe nalazim praznim. Božija je blagodat da nas je On sve učinio braćom. Ništa ne može biti postignuto bez Njegove milosti.’

U ovom obraćanju on je također rekao:

 Ja želim da prije sahrane tijela Obećanog Mesije a.s. između nas bude napravljen sklad. Poslije smrti Časnog Poslanika s.a.v.s., njegovi ashabi su, pod upravom Abu Bekra r.a. morali da provedu u djelovanje nekoliko velikih projekata, od kojih je najveći bio sastavljanje Časnog Kur'ana u formu knjige. Paralelna aktivnost danas je da se koncentrišemo na njegovo stavljanje u praksu. Onda je hazreti Abu Bekr organizovao sakupljanje zekata.

To je veličanstven projekat koji zahtijeva visok stepen poslušnosti; i tu je nekoliko drugih dužnosti i obaveza koji trebaju biti ispunjeni. Sada šta god možda budu vaše pojedinačne naklonosti vi ćete morati da provodite moje zapovjedi. Ako vam je ovo prihvatljivo ja ću preuzeti ovu odgovornost voljom ili nevoljno.’ ‘Deset uvjeta zavjeta postavljenih od Obećanog Mesije a.s. će se ostati na snazi. Ja ću među njih uključiti i istaknuti učenje Časnog Kur'ana, skupljanje zekata, obuku propovjedača i takve druge projekte za koje Allah bude zadovoljan da me potakne. Vjersko podučavanje i kursevi proučavanja u teološkom seminaru će zahtijevati moje odobrenje. Ja poduzimam ovu odgovornost samo u ime Allaha, koji je odredio: I neka među vama bude jedna zajednica koja će pozivati dobru, i naređivati pravednost i odvraćati od zla. (3:105)

Zapamtite, sve dobro prizilazi iz sloge. Narod bez vođstva je mrtav.’ Poslije prvog Bai'ata u Kadianu, pošto su i kad su čalnovi Ahmadija zajednice stigli u Kadian odasvuda širom zemlje, jednodušno i žudno su dali zavjet odanosti hazreti Halifatul Mesihu I r.a.

S ciljem da nastavi napore za pobjedu islama, poslije smrti hazreti Halifatul Mesiha I r.a. 1914. godine, hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad r.a. je bio izabran za Halifatul Mesiha II. Poslije njegove smrti 1965. godine, hazreti hafiz Mirza Nasir Ahmad r.a. je bio izabran za Halifatul Mesiha III.  A poslije njegove smrti 1982. godine, hazreti Mirza Tahir Ahmad r.a. je bio izabran za Halifatul mesiha IV.

A nakon čije smrti je hazreti Mirza Masroor Ahmad bio 3 izabran za Halifatul Mesiha V 22 aprila 2003. godine.On je sadašnji poglavar dzemata. Prema tome, ovi sveti ljudi su jasni dokazi manifestacije druge moći (Allahove). I ono što je bilo pretskazano od hazreti Obećanog Mesije a.s.: ‘Ja sam došao od Boga kao manifestacija Božije moći. Nakon što ja odem bit će neke druge osobe koje će biti manifestacija druge moći (Božije)’ bilo je iznova ispunjeno. Elhamdulillah. Svemogući Allah je počastio Džemat prvom manifestacijom druge moći u osobi hazreti Maulvi Nurudina r.a. 27. maja 1908. godine.

U maju 2008. godine ovaj neprocjenjivi dar Svemogućeg Allaha bit će stotinu godina star. S ciljem da izrazimo svoju duboku zahvalnost Svemogućem Allahu za ovaj neprocjenjivi dar i za Njegovu pomoć i dobrotu, primljenu kroz Hilafet, hazreti Halifatul Mesih V (ajedeullahu telala binas rehil aziz) je odlučio da godina 2008. bude održana kao godina stoljetnice Ahmadija halifata.
Huzur je ljubazno odobrio program proslava, da one budu održane u svakom džematu Ahmadija muslimanske zajednice svuda širom svijeta.
Dva su glavna cilja programa proslava:

  1. Da izrazimo duboku zahvalnost Svemogućem Allahu za ovaj neprocjenjivi dar tj., Ahmadija Hilafet, kroz molitve i dove, mi treba da usrdno molimo da ovaj dar Ahmadija Halifata ostane zauvijek s nama.
  2. Da obučimo, pogotovu naše mlade generacije i također svijet, o neophodnosti, važnosti i blagoslovima Hilafeta. Da također usadimo u njima potrebu da uvijek budu u slozi sa Halifatom kao i da razviju blizak odnos sa Halifom vremena. S ciljem da pokrene konkretne mjere za završavanje zadatka unaprijed kao i da dadne konačan oblik programu proslava, Huzur je osnovao centralni komitet, stoljetnice Ahmadija Halifata u Rabvi. Huzur je također naložio da treba da bude nacionalni komitet u svakoj zemlji, čiji zadatak će biti u tome da provedu program proslava u njihovim pojedinačnim zemljama.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp