U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Bai'at u islamu

Svi poslanici su, bez izuzetka bili samo smrtna ljudska bića. Međutim, iako je Časni Poslanik s.a.v.s. umro kao i svi poslanici prije njega, njegova poruka je trebala trajati do kraja vremena. Prema tome, Svemogući Allah je obećao u Časnom Kur'anu da će islam biti pohranjivan i okrijepljen (ojačan) kroz predane napore njegovih ispravno upućenih duhovnih nasljednika hulafa, tako da se njegovi protivnici neće radovati u razmišljanju da će poslije njegovog odlaska islam usahnuti i iščeznuti u tamnicu historije. Mi čitamo u ajet-ul-istikhlaf – ajetu Časnog Kur'ana koji obrađuje predmet halifata:

”Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno odrediti halifama (nasljednicima) na Zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih; i da će im On učvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost….”[1]

Obećanje o utemeljenju halifata je jasno i očevidno. Pošto je Časni Poslanik  sada isključivi vodić ljudi za sva vremena, njegov halifat mora nastaviti da postoji u svijetu u jednoj formi ili drugoj do kraja vremena. Ovo je, među mnogim drugim, posebna superiornost Časnog Poslanika s.a.v.s. nad svim drugim Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima.

Hazreti Ebu Bekr r.a.

U skladus tim obećanjem, poslije smrti Časnog Poslnaika s.a.v.s., kad su svi vjernici bili pogođeni uništavajućom zbunjenošću, Hazreti Abu Bekr r.a. je bio izabran za prvog halifu u islamu. Islamska imperija je uskoro bila pritisnuta mnogim unutrašnjim neredima i vanjskim opasnostima. Iznutra su se pojavili mnogi lažni poslanici koji su iskoristili priliku da potiču pobunu i izvana, vanjski neprijatelji su prijetili sigurnosti islamske države.

Hazreti Abu Bekr r.a. je prednjačio pred oboma uputom i primjerom, i bio je u stanju da porazi sve sile bune i nereda i time potpuno očuva islam od nereda i raspadanja. Do kraja njegovog halifata muslimani su bili ponovo ujedinjeni pod jedan barjak.

Kad uzmemo u obzir dužnu spoznaju ogromnog gubitka koji su muslimani podnijeli sa odlaskom Časnog Poslanika s.a.v.s., praznina koja je bila stvorena njegovim odlaskom i nezavidna odgovornost – kakva je bila – preuzimanja njegove službe, možemo sigurno procijeniti da ovo nije bilo malo ostvarenje (uspjeh) i bilo je potpuno zbog blagoslova proisteklih iz hazreti Abu Bekrovog rokovodstva.

Hazreti Omer r.a.

Poslije njegove smrti, hazreti Omer r.a. je preuzeo ogrtač halifata i Allahovom milošću muslimani su uživali mnoge blagoslove pod njegovim poniznim i tolerantnim vodstvom. Zaista, njegov halifat predstavlja zlatni period u historiji islama.

Njegova neumorna energija, njegova nesebičnost, sažaljenje, njegovo vrlo savjesno ispunjavanje dužnosti, njegov strog osjećaj jednako podijeljene pravde i njegova revnost u služenju islama su sveopće priznati i divi im se čak danas kao što se divilo prije četrnaest stotina godina. On je uveo mnoge programe za dobrobit muslimana.

Hazreti Omer r.a. je bio taj koji je prvi uveo starosnih penzija, koji se sada općenito koristi na zapadu. Djeca bez staratelja su bila podizana o trošku države. Obrazovanje je bilo učinjeno obavezujućim za dječake i djevojčice. Slabim i invalidima je bila data pomoć iz državne blagajne i upćenito, ljudi su dobivali na blagostanju pod njegovim rukovodstvom.

Mi s opravdanim ponosom čitamo da je hazreti Omer r.a. putovao svojom državom noću prikriveno da procijeni i da se pobrine o potrebama svojih stanovnika. Nije čudo da je bio blagoslovljen u tolikoj mjeri da su u toku njegovog halifata moćna rimska i iranska imperija koje su nekada prijetile islamu, bile potpuno poražene.

Međutim, pobjeda ga nije iskvarila. On je uvijek ohrabrivao svoju vojsku da se drže učenja islama i da pokazuju tolerantnost, pravdu i uljudnost (ljubaznost) svim ljudima koji su došli pod muslimansku upravu.
Sa svoje strane, njegove vojske su preveli u djelo sve njegove savjete što je pridobilo srca pobijeđenih i napravilo mnoge prijatelje u ovim područjima.

U dodatku mnogim pobjedama halifat hazreti Omera r.a. je dao mnoge druge blagoslove. On je osnovao Mađlis-e-šuru, konsultativno tijelo savjetnika halife. On je pokazao jedinstven genij u organizovanju građanske (civilne) uprave muslimanske imprerije.

Svaka zemlja je bila podijeljna u pokrajine, bila je osnovana policija, bili su iskopani kanali, bile su započete javne blagajne i bio je uveden muslimanski kalendar Hidžre koji je bio od velike pomoći u očuvanju historije.

Hazreti Osman r.a.

Poslije smrti ove velike ličnosti, hazreti Osman r.a. je bio izabran za trećeg halifu. On je, kao i njegova dva prethodnika, pokazao da je divan vođa i upućen, uspješno šireći muslimansku imperiju još dalje. Opći talas bune i napada se širio muslimanskom imperijom ali pukom Allahovom milošću i kao posljedica blagoslova halifata, ove pobune i invazije su bile  pripravno suzbijene.

Hazreti Osman r.a. je naprvio mnoge doprinose u svrhu opće dobrobiti. On je upravljao podizanjem mnogih novih zgrada, puteva i mostova. Pod njegovom upravom su također bile izgrađene džamije i kuće za goste u raznim gradovima.

Časni Kur'an je, u svojoj sadašnjoj standardnoj formi, bio sastavljen u toku njegovog halifata i pod njegovim direktnim nadzorom, i ovo je, možda, njegov najvažniji doprinos putu islama.

Hazreti Osman r.a. je bio jednostavan i ljubazan čovjek koji nikada nije posrnuo u svom poštenju, iskrenosti i pobožnosti. On je pokazao veliku tolerantnost i vrhunsko strpljenje čak pred kraj svog halifata kad su razne grupe željele da ga svrgnu.

On je odbio da odbaci ogrtač halifata kojim je bio  zaodjenut od Svemogućeg Allaha ali je u isto vrijeme odbio da se s njima bori s ciljem da izbjegne prolijevanje krvi nevinih muslimana. Slijedilo je njegovo ubojstvo ali ne može biti sumnje da je hazreti Osman r.a. položio svoj život za cjelovitost halifata i u najboljem interesu za islam.

Smrt hazreti Osmana je sigurno jedan od najtužnijih poglavlja u historiji islama. Jedinstvo među svim muslimanima je bilo uzdmano. Unutrašnje svađe (razmirice) su postale dnevna zapovjed jer se musliman okrenuo protiv muslimana.

Hazreti Alija r.a.

Hazreti Ali r.a. je bio izabran kao četvrti halifa šest dana poslije smrti hazreti Osmana r.a.. On je najavio da je njegov vrhunski prioritet da dovede natrag zakon i red u državi, i zbog toga je pokazao ogromnu uzdržljivost i nastojao je najbolje što je mogao da izbjegne borbu i krvoproliće unatoč zahtjeva naroda (iznesenih) od nekih utjecajnih drugova Časnog Poslanika s.a.v.s. da zbog sebe izvede pred sud ubice hazreti Osmana. Pošto se Medina izokrenula u bezakonitu zajednicu, hazreti Ali r.a. je premjestio glavni grad iz Medine u Kufu u Iraku. Nažalost, međutim, njegov halifat je bio pritisnut razdorom i neredom.

Hazreti Ali r.a. je nastojao da izmiri muslimane ali izgleda da je bolest protiv halifata koja se pojavila bila neizlječiva. Izbili su civilni ratovi i cijeli slom je dosegao vrhunac (kulminiralo) u ubojstvu hazreti Alija r.a. ‘Ne zna se vrijednost hlada dok drvo ne bude posječeno.’

Ubistvom hazreti Alija r.a., taj brilijantni svetionik upute i jedinstva, ta uzvišena fontana blagoslova i milosti bila je izgubljena. Muslimani su odbacili mantil halifata i s tim sve njegove nebrojene blagoslove. Na mjesto halifata bio je uveden sistem monarhije, lišen sve duhovne slave sa raznim dinastijama koje su se dizale tokom mnogih stoljeća.

Civilni ratovi i krvave zavade uveliko su oslabile muslimane. Nacije koje su u prošlosti drhtale i saginjale se pred njima sada su im se s drskošću suprotstavile i stalno uspijevale u ponižavanju muslimana. Islamski utjecaj i svijetska vlast počeli su da nestaju dok nije došlo vrijeme kad su druge religije, iako bazirane na neistinitim načelima, počele da dominiraju (drže u šaci) nad istinskm religijom islam.

Vraćanje halifata među muslimanima je do danas bio jedan od najvećih izazova s kojim su se muslimani suočili. U sadašnje vrijeme islam je pocijepan unutrašnjim razdorima i vanjskim spletkama i u očajnoj je potrebi za vođom, čovjekom od poštenja koji će preuzeti dužnost institucije halifata i pod  Božijom uputom voditi muslimanske nacije.

Dizali su se razni pokreti među ortodoksnim muslimanima da utemelje halifat u prošlosti i nedavno u naše vrijeme također. Tužna je, ali historijska istina da su se svi suočili samo sa neuspjehom. Ovo je zato što su oni lišeni bilo kakve Božije upute i u biti svog osnivanja bazirani su isključivo na ljudskoj težnji sa samoudovoljavanjem i ličnoj želji za moći.

Ponovo uspostava Hilafeta

Halifat je duhovna vlast Svemogućeg Allaha i njegovo osnivanje nikada nije izvršeno od bilo kakvog političkog ili pseudo-religijskog pokreta.  Kad god je halifat osnovan Božijim planom, to je bilo kroz Allahovog poslanika. Historija ne pruža ni jedan jedini primjer gdje je halifat bio osnovan bez prethodnog dolaska poslanika. Halifat obećan u Časnom Kur'anu je tragom poslanika. Prenešeno je da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao:

‘Poslanstvo će ostati među vama toliko dugo koliko Allah htjedne. On će uzrokovati njegov kraj i slijediti ga halifatom na propisima poslanstva za onoliko dugo koliko  On bude htio i onda će uzrokovati njegov kraj. Onda će slijediti okrutna monarhija i ostat će toliko dugo koliko Allah bude htio i onda će se završiti. Onda će poslije toga slijediti monarhijski despotizam (samovlašće) da traje toliko dugo dokle Allah bude htio i završit će se po Njegovoj odredbi. Onda će nastupiti halifat na pravilu poslanstva.’ [2]

Iz ovog predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. jasno je da će se hilafet koji će nastati poslije njega sastojati od dva doba i slijedit će odmah poslije njegove smrti i između njega i drugog halifata će nastupiti period koji guši, koji tlači (ugnjetava) i okrutni režimi.

Poslije odlaska Časnog Poslanika s.a.v.s., ta blagoslovljena institucija halifata je bila osnovana kao što je predskazano. Ona je trebala biti ponovno osnovana samo sa dolaskom Obećanog Mesije a.s. i časnog Osnivača Ahmadija pokreta u islamu.

 Halifat u pravilu poslanstva

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. iz Kadiana bio je vjeran sluga Allahov i predani sljedbenik Časnog Poslanika s.a.v.s.. On je tvrdio da je bio određen od Svemogućeg Allaha kao razgovjetan glas ovog doba; da je on Mesija unaprijed najavljen u hadisima Časnog Poslanika s.a.v.s. i Mehdi obećan u njegovim kazivanjima.

On je tvrdio da su predskazanja sadržana u svim raznim vjerskim knjigama o dolasku Božijeg Vjesnika u kasnijem dobu također bila ispunjena u njegovoj osobi; da ga je Bog uzdigao za zauzimanje i raznošenje islama u naše vrijeme; da mu je Bog poklonio poniranje u Časni Kur'an i objavio mu njegovo najdublje značenje i istinu.

Svojim radom, svojom porukom i svojim primjerom on je veličao Časnog Poslanika s.a.v.s. i pokazao superiornost islama nad drugim religijama tako da Časni Poslanik s.a.v.s. bude prihvaćen kao Pečat Poslanika od svih ljudi svijeta.

U vrijeme kad su fanatizam, nazadnjaštvo i slijepo vjerovanje postali obilježje muslimanskog mišljenja, on je pred začuđenim očima tragača za istinom pokazao široku i naizgled neograničenu riznicu znanja, filozofije i mudrosti iz Časnog Kur'ana.

On je oživio moralne i duhovne vrijdnosti usađene Časnim Kur'anom koje je Časni Poslanik s.a.v.s. pokazao u njihovom savršenstvu od Časnog Poslanika s.a.v.s., tako da ljudi mogu imati korist ne samo od njegovih uputa i naloga nego i iz njegovog primjera.

Poslije njegove smrti, nekrolozi među muslimanima otvorenog razmišljanja i nemuslimanima jednako su odali visoko poštovanje njegovim mesianskim kvalitetima, čistoći i ispravnosti.

Međutim, njegovi nepromišljeni protivnici su se veselili u njegovoj smrti nadajući se da će sada, ono što su oni smatrali velikim krivovjerjem, sada umrijeti prirodnom smrću i biti ostavljeno historiji.

U tom kritičnom času, njegov najodaniji sljedbenik – ugledan pobožan čovjek, čuveni ljekar, prepoznat mistik i učeni komentator Časnog Kur'ana – bio je jednoglasno izabran za službu Halifatul Mesiha, Allahovom milošću, u tom svojstvu on je upravljao brodom Ahmadijata do sigurnih voda potpuno ga osiguravajući od raspadanja.

Hazreti Hekim Mevlana Nooruddin r.a.

Njegovo ime, Nooruddeen, to jest svjetlost vjere, bilo je istoznačno sa njegovim svijetlim služenjma u ime vjere. Hazreti  Maulvi Nooruddeen r.a. je imao živu vjeru u Svemogućeg Allaha i potpuno se oslanjao na Njega za sve svoje potrebe. Kao Halifatul Mesih, njegova uloga je bila raznolika i sa mnogo aspekata. Uprkos njegovog osrednjeg zdravlja, on je svoje mnogostruke djelatnosti  obavljao sa dobroćudnim držanjem pokazujući zavidnu odanost dužnosti.
On bi davao dijagnozu i prepisivao lijek za svakog od svojih pacijenata, navao naloge, savjete i utjehu vršiocima dužnosti, održavao predavanja o Časnom Kur'anu, hadisima i islamskoj misli, diktirao odgovore u opovrgavanju kritika islama i smišljao projekte za propagiranje islama.

No, njegova najvažnija osobnost je bila njegovo pouzdano uzdržavanje i jačanje institucije halifata nasuprot ustrajne opozicije koja je nastojala da potkopa njegov autoritet i stvori nered u Zajednici. Ništa i niko nije mogao štetno djelovati ni na njegovu rješenost niti uljudnost njegove naravi. Glasnim i nedvojbenim glasom on je objavio: ‘Ja proglašavam posebno (snažno) naglašavajući, koliko imam u vlasti, i pozivam Allaha za svjedoka da ja neću odbaciti ogrtač sa kojim me je On zaodjenuo.’

Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad r.a.

Poslije njegove smrti, taj ogratač halifata je bio dat hazreti Mirza Bashiruddeen Mahmood Ahmadu r.a.. Hazreti halifatul Mesih II r.a. je bio obećani sin Obećanog Mesije. Njegovo rođenje je bilo ispunjenje veličanstvenog predskazanja Obećanog Mesije da će mu biti podaren sin čije odlike i izvanrednosti će biti istinski istaknute. On je bio izabran za ovu uzvišenu službu u mladim godinama, sa svega 25 godina starosti i, Allahovom milošću, vrijeme trajanja njegove službe bilo je blagoslovljeno ogromnim uspjehom koji se ne može izraziti riječima.

Sa krajnje ograničenim sredstvima, on je vodio Zajednicu do prethodno nedokučivih visina. Od brojnih programa koje je uveo istaknuti su bili Tahrik-e-džedid i Wakf-e-džedid koji su bili oruđe u osnivanju zajednice u skoro svim zemljama svijeta. Njegov jedinstveni genij je taj koji je pokrenuo pomoćne organizacije tako da su danas svi članovi Zajednice, pod okriljem svojih pojedinačnih organizacija, zajedno povezani u srdačne veze bratstva i provode programe dizajnirane da usade moralne i duhovne vrijednosti.

Hazreti halifatul Mesih II r.a. je osnovao Mađlis-e-šuru unutar zajednice, konsultativno tijelo koje se sastaje jednom godišnje da promišlja i savjetuje halifu o važnim stvarima u vezi sa upravljanjem. On je postavio Kadijski odbor, sudski sistem, koji za Zajednicu i njene članove omogućuje  vrlo pošten, ekonomičan i dostojanstven način da riješe svoje unutrašnje prepirke, u skladu sa islamskim zakonom i pravom. On je započeo đelsa Seerat-un-Nabi i Dan religijskih osnivača da veličaju život Časnog Poslanika s.a.v.s. i živote svih osnivača velikih religija.

Hazret Halifatul Mesih II r.a. je također pokazao produbljeno razumijevanje složenih  političkih i društvenih pitanja uspješno vodeći Zajednicu kroz dva užasna svjetska rata i selenje širokog sloja naroda u Pakistan poslije razdvajanja Indiskog podkontonenta 1947. godine odakle je započeo odabrani grad Rabwu od apsolutno ničega na krajnje nepristupačnoj zemlji.

Njegove knjige i brošure čiji broj iznosi više od 200 pokazuju ga kao uglednog pobožnog čovjeka i stručnog dijagnostičara vječnih istina. Najveći blagoslov njegoovg halifata možda je njegovo veliko djelo, Tafseer-e-Kabeer, iscrpan komentar Časnog Kur'ana. Ovaj komentar od deset hiljada stranica sadrži duboko odabrano razumijevanja i izlaganje hiljada duhovnih istina i skrivenih tajni, od kojih mnoge nikada ranije nisu bile predstavljene.

Njegov halifat, koji je obuhvatao period od pedeset dvije godine, istinski predstavljaju zlatni period u historiji Ahmadijata i islama. Uprkos mnogostrukih dužnosti i raznovrsnih zauzeća, on se snažno borio da uzdrži Zajednicu na najvišem nivou aktivnosti, i u pogledu samo popravljanja i u pogledu propagiranja poruke islama.

Za ovu svrhu, on je pozvao u pomoć sve svoje velike nadarenosti; neprestalno je savjetovao, poticao i opominjao (upozoravao); on je postavio visoki i sjajan lični primjer i potrošio dobar dio svojih noći u svesrdnom podnošenju dova Bogu.

Hazreti Mirza Nasir Ahmad r.h.

Kad je hazreti halifatul Mesih II r.a. umro, njegov najstariji sin, hazreti Mirza Nasir Ahmad r.a. je bio izabran za Halifatul Mesiha III. U tok njegovih  sedamnaest godina halifata, sa svojom jedinstvenom sposobnošću upravljanja i svojim osobitim planovima dalekosežnih dobrobiti, on je bio u stanju da znatno ojača i proširi Zajednicu. Neke od istaknutih odlika njegovog halifata uključuju Fazl Omer zavod, osnovan da promoviše aktivnosti u polju istraživačkog rada, obrazovanja, misionarskih dužnosti i ekonomske dobrobiti Zajednice i Nusrat Jehan program pod kojim je bilo osnovano mnoštvo škola i bolnica u zapadnoj Africi, čisto za služenje ljudima, i bez ikakvih motiva za zaradom.

Kroz uspjeh ovog programa, milioni Afrikanaca su prihvatili Ahmadijat i dalje prihvataju. No, možda će on biti zapamćen zbog ove jednostavne pa ipak visoko poučne poruke sporazumnog načina života koji je ostavio u nasljedstvo Zajednici, a to je moto: Ljubav za sve, mržnja ni za kog.

Hazreti Mirza Tahir Ahmad r.h.

Mi danas prolazimo kroz zlatno doba hazreti halifatul Mesiha IV. On, kao i njegovi prethodnici je, pod Božijom upravom, pokrenuo razne programe da mobilizira napore Zajednice za globalno širenje islama. U toku trajanja njegove službe koja je 10. juna 2002. godine napunila sjajnih 20 godina, Zajednica je bila izvanredno blagoslovljena sa svojim članstvom koje je naraslo od 10 do zadivljujućih 150 miliona širom svijeta. Pod njegovim nalozima bilo je osnovano hiljade džamija, misionarskih kuća, klinika, bolnica, škola i koledža posvećenih služenju islama.

Pod njegovim pokroviteljstvom bili su podignuti homeopatik dispanzeri svuda širom svijeta, opskrbljujući milione ljudi raznim lijekovima bez naplate. Među njegovim brojnim knjigama je njegova teza: ‘Objava, Racionalnost, znanje i istina’ koja je bila oduševljeno prihvaćena kao možda najveće literarno dostignuće zadnjeg stoljeća. Njegova posvećenost Časnom Kur'anu je potvrđena njegovim ličnim nadzorom brojnih prijevoda i brižljivim ponovnim pregledom prijevoda Časnog Kur'ana na razne jezike, on lično je napravio tečan prijevod i komentar na urdu jeziku.

MTA

Muslimaska televizija Ahmadija, prvi svjetski globalni satelitski muslimanski prenosni kanal koji omogućava istovremene prijevode u živo do osam jezika, bila je zamisao hazreti Halifatul Mesiha IV. Nemoguće je nabrojati sve blagolsove koje je MTA International donijela u svom pojavljivanju. Ona omogućava globalnom gledalištu, neprocjenjivi izvor znanja, ona uči raznim jezicima, diskutuje razne glavne predmete i njihov odnos prema moralnoj i duhovnoj dobrobiti čovjeka i, općenito, neophodan je pregled za studente religije i filozofije svuda.

Ključ njenom uspjehu je bez sumnje lično pojavljivanje Halifatul Mesiha u mnogim programima tako da jednako i muslimani i nemuslimani širom svijeta mogu imati korist od njegovog opsežnog znanja, mudrosti i opažanja.

Kroz MTA smo bili u stanju da prisustvijemo historijskoj sceni kao što je Internacionalna bai'at ceremonija na godišnjem međunarodnom skupu Ahmadija muslimanske zajednice gdje je, samo u jednoj godini, kroz satelitski prijenos uživo, preko stotinu nacija svijeta istovremeno dalo zavjet odanosti na rukama Hazreti Halifatul Mesiha.

Trebalo bi biti otvoreno očigledno do sada da halifat nije samo vrlo blagoslovljena institucija nego je također vrlo važna institucija islama i neosporno poziva na najviši stepen pokornosti. Halifa je izabran kroz Božiju volju ali postupkom vjernika. Drugim riječima, u kritičnom času kad je vrijeme izbora halife, umovi i promišljanja vjernih su upućena od Svemogućeg Allaha ka određivanju Njegovog izbora.

Budući da je halifa izabran u skladu sa Božijom voljom, nepokornost njemu je zapravo ravno nepokornosti Allahu i, iz istog razloga, pokornost Svemogućem Allahu i pokornost službi halifata su jednostavno lice i naličje iste kovanice.

Ovo je, samo po sebi, neophodan i dovoljan uvjet za nastavak ove uzvišene Božije institucije. U zajednici inače obasute sa toliko mnogo Božijih blagoslova, Hilafet je neosporno  najvažniji blagodat Ahmadija pokreta u islamu. Halifa igra centralnu ulogu u sjedinjavanju  svih članova Zajednice pod jedan barjak.

Za sve članove on je, u svako doba, otac pun duboke ljubavi kojeg mogu potražiti radi upute, savjeta i ohrabrenja, za sve inteligentne i razumne ljude dobre volje on se pokazuje kao mudar prijatelj i savjetnik, on je ožalošćenim, bez razlike, pripravan izvor utjehe, okrepe, olakšice i poptpore.

Samo kroz blagoslove halifata i kroz Božiju milost islam je napravio napredak u prošlosti i nastavlja da pravi danas i, ako Bog da, nastavit će tako za godine i stoljeća koja dolaze. Poslanstvo je sjeme poslije kojeg posredovanje halifata širi svoju silnu darežljivost svijetom. Poslije Časnog Poslanika islama s.a.v.s., kroz predane radove ispravno upućenih halifa, islam se proširio širom tada poznatog svijeta.

Danas, pod uputom Halifatul Mesiha, Ahmadija pokret u islamu se širi i širi se sve brže svuda širom svijeta, uprkos svih napora neprijateljskih fanatika, i pojedinačno i državno, čiji je pokazani cilj iskorijeniti Ahmadijat sa lica zemlje. Kroz blagoslovljenu instituciju halifat-e-Ahmadija, bilo je ispunjeno Allahovo obećanje u Časnom Kur'anu: ‘On će sigurno za njih utemeljiti njihovu vjeru koji je On izabrao za njih’. Brzo se približavaju dani kad ćemo vidjeti ujedinjenje ljudi pod zastavu islama i biti svjedoci konačne i opće manifestacije Allahovog jedinstva.[1] Časni Kur'an 24:56
[2] Musnad Ahmad

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp