U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Halifa

Godina 2003.

♦ Božijim blagoslovom je 22. aprila 2003. godine u Londonu imenovan petim halifom Obećanog Mesije. Tada je imao 52 godine.
♦ 22. april 2003. godine se hazreti Khalifat – ul – Masih V obratio s nekoliko riječi prisutnim glasačima i uzeo bejat.
♦ 7. septembar: Otvorila se prva Jamia Ahmadija (fakultet) u Kanadi.
♦ Objavljivanje i osnivanje “Tahir Foundation” sa Džalsa Salane u Velikoj Britaniji.
♦ Ljekari se trebaju staviti na raspolaganje za dobrovoljne službe u bolnicama. Ovaj poziv se desio na Džalsa Salani u Velikoj Britaniji 2003. godine.
♦ 20. do 31. oktobar: Posjeta Njemačkoj.
♦ 10. oktobar: Poziv čuvanja od besmislenih i loših običaja.

Godina 2004.

♦ 2004. godine se osnovao “Nur Foundation” ( fondacija zadužena za prevođenje hadiskih zbirki).
♦ Na Džalsa Salani Velike Britanije 2004. godine Huzur poziva da do Džalse 2008. godine 50% svih onih koji uplaćuju Čandha pristupe Nizam – e – Wassiyatu.
♦  30. januar 2004. godine: Poziv da se obrati pažnja na “Pardah”tj. hidžab.
♦16. april: Emituje se MTA-2. I sa MTA-3- Al – Arabia se pod vodstvom petog halife 23.marta 2007. godine započinje.
♦ 23. april: Poziv da se obrati pažnja na čistoću okoline.
♦ Sljedeća putovanja je obavio Huzur u 2004. godini:

  1. Od 13. marta u Gani.
  2. Od 24. marta dalje u Burkina Faso.
  3. Od 14. aprila u Beninu.
  4. Od 11. aprila dalje u Nigeriju.
  5. Od 15. maja u Belgiju.
  6. Od 16. maja u Njemačku.
  7. Od 2. juna u Holandiju.
  8. Od 21. juna u Kanadi.
  9. Od 3. septembra u Švicarskoj.

♦ 7. septembar: Huzur je ponovo se vratio na obećanje koje su članovi njemačkog Džamata dali IV halifi. Ovo obećanje se odnosilo na projekat 100-džamija.
♦ 5. novembar: Izgradnja petog odijeljenja unutar Tehrik – e – Džadida.
♦ Nakon postavljanja kamena temeljca i otvaranja džamija u Bradfordu i Burminghamu Huzurpoziva na dalje doniranje.
♦Decembar: Posjeta Francuskoj tokom zadnjih deset dana ove godine.

Godina 2005.

U 2005. godini je putovao u sljedeće zemlje:

♦ Indija, Tanzanija, Njemačka, Danska, Španija,Švedska, Francuska, Kenija, Kanada, Mauricijus, Norveška, Holandija,Uganda i Španija.
♦ 14. januar: Poziv na doniranje za izgradnju jedne nove džamije u Španiji, u Valenciji.
♦ 27. maj: Predstavljanje jednog duhovnog programa za 100-godišnjicu  Khilafat – e– Ahmadija.
♦ Juni: Posjeta Kanadi tokom zadnjih deset dana u junu.
♦ 11. juni: Postavljanje kamena temeljca Vancouver džamiji u Kanadi.
♦ 18. juni: Postavljanje kamena temeljca Calgery džamiji u Kanadi.
♦  16. do 18. septembar: Prva Džalsa Salana skandinavskih zemalja koja se održala u Švedskojna kojoj je učestvovao Huzur.
♦ 14. oktobar: Tehrik-poziv za  pomoć žrtvama zemljotresa u Kašmiru, u Pakistanu.
♦11. novembar: Otvaranje Nasir džamije u Hardlepoolu, u Velikoj Britaniji.
♦Decembar: Posjeta Mauricijus tokom prvih deset dana decembra.
♦ 11. decembar do 17. januar: Putovanje u Kadijan, u Indiju i posjeta Džalsi Salani u Kadijanu 2005. godine.

Godina 2006

♦ 2006. godine Huzur putuje u Australiju, Indiju, Belgiju, Japan, Njemačku, Singapur, na Fičijeva ostrva, Novi Zeland i Holandiju.
♦April: Huzur posjećuje Maleziju, Singapur, Fičijeva ostrva, Australiju, Novi Zeland i Japan.
♦ Maj: Kako bi prisustvovao Idžtemama podorganizacija (Khuddam i Ladžna) Njemačke,Huzur putuje u Njemačku.
♦ 2. i 3. juni: Huzur putuje u Japan.
♦12. juni: Huzur putuje u Belgiju.
♦ 21. avgust: Huzur putuje u Njemačku.
♦ 3. decembar: Otvaranje nove zgrade Jamia Ahmadija (fakultet) Velike Britanije i jedne džamije.
♦ 15. decembar: Huzur poziva posebno Ahmadi ljekare na Waqf.
♦ Huzur posjećuje od 22. decembra 2006. godine do 3. januara 2007. godine Belgiju i Njemačku.
♦ 23. decembar: Huzur otvara Bašir džamiju u Njemačkoj.
♦23. decembar: Postavljanje kamena temeljca za Štutgartsku džamiju u Njemačkoj.
♦ 24. decembar: Prva Džalsa Salana Džamat – e – Ahmadija Australije.
♦ 28. decembar: Govor Huzura na Džalsi u Kadijanu koji se uživo prenosi iz Njemačke.
♦ 29. decembar: Huzur postavlja kamen temeljac Rodgauer džamiji u Njemačkoj.
♦ 29. decembar. Huzur otvara Bait – ul – Džame u Njemačkoj.

Godina 2007

♦2. januar: Postavljanje kamena temeljca za novu džamiju u Berlinu. Također Huzur se sastao sa predstavnicima vlade i gradonačelnikom Berlina.
♦ 3. januar: Huzur otvara džamiju u Boholtu. Poslije toga Huzur putuje u Belgiju.
♦ 20. maj: Prva Džalsa Salana Džemat – e – Ahmadija Albanije.
♦ 18. avgust: Huzur iz Londona putuje u Pariz na “Bait – ul – Islam Mission House”tj. centar džemata.
♦ 20. avgust: Huzur preko Francuske putuje za Belgiju. Desio se zajednički bejat.
♦ 25. avgust: Huzur preko Holandije putuje za Njemačku.
♦ 31. avgust: Govor Huzura na Džalsi Salani u Njemačkoj.
♦ 4. septembar: Huzur otvara u Kasselu Bait – ul – Mahmud džamiju, a kasnije još i džamiju Bait – ul – Muqiet.

Godina 2008

♦29. mart: Huzur je povodom “Peace Conference” u Londonu držao govor u Bait – ul –Futuh džamiji. Toj konferenciji su prisustvovali gradonačelnici, članovi parlamenta, konzuli,ljekari, novinari i drugi ekonomski stručnjaci.
♦ 15. april: Huzur iz Londona putuje za Ganu. U Gani u VIP Lounge je pres konferencija.
♦16. april: Sastanak između Huzura i predsjednika Gane, John Agyekum Kuforom. Huzur razgleda novokupljenu veliku zgradu veličine oko 184 hektara pod nazivom “Bagh – e – Ahmad” i sugerira izgradnju gostinskih kuća tu.
♦ 17. april: Huzur na Džalsa Salani u Gani drži uvodni govor. Nakon toga predsjednik Gane seobrati prisutnima s nekoliko riječi.
♦ 19. april: Huzur drži završni govor na Džalsa Salani u Gani. Potpredsjenik Gane se takođerobrati prisutnima s nekoliko riječi. Na ovom godišnjem okupljanju prisustvovalo je preko 100.000 ljudi iz 32 zemlje svijeta.
♦ 22. april: Huzur iz Gane putuje za Nigeriju. Na aerodromu, u VIP Lounge se održava preskonferencija. Huzura dočekuju veoma toplo i srdačno.
♦ 23. april: Huzur se sastaje sa predsjednikom Benina. Nakon sastanka se održava preskonferencija, na kojoj od Huzura traže intervju predstavnici televizijskih kuća i radija.
♦ 25. april: Huzur otvara Bait – ul – Mahid džamiju u Beninu. Na istom zemljištu Huzur postavlja kamen temeljac za novu misionarsku kuću.U jednom mjesnom hotelu Palais De Congress, u čast Huzura se priređuje doček. Na tom dočeku prisustvuje 13 kako aktuelnih tako i bivših ministara, dostojanstvenika iz bliskog kruga prijatelja predsjednika, petorica gradonačelnika i i ostali činovnici.
♦ 27.april: Huzur posjećuje “Rakim Press” (štamparija) u Nigeriji i otvara Rahim džamiju.
♦ 28. april: Huzura dočekuje Deputy Guverner područja Kawara.
♦ 29. april: Huzur otvara Mubarak džamiju Al- Budža i daje jedan intervju za televizijskukuću.
♦ 2. maj: Huzur razgleda novu zgradu veličine oko 32 hektara, pod nazivom “Hadeqa – e –Mahdi”. I pritom daje televizijski intervju.
♦ 3. maj: Huzur drži govor na Džalsa Salani u Nigeriji i jednu pres konferenciju.
♦6. maj: Hazreti Khalifat – ul – Masih V iz Nigerije se vraća u London, u Veliku Britaniju.
♦ U maju su se slavile širom svijeta u svim Džamatima Džalse zbog jubileja hilafeta.
♦ Priredbe povodom 100- godišnjice opstanka hilafeta.
♦ 27. maja 2008. godine se održala Džalsa i slavlje u Excel- Center u Londonu povodom 100 godina postojanja hilafeta. Huzur drži jedan izvanredan govor i svi Ahmadi muslimani širom svijeta obećavaju da će štititi Khilafat – ul – Ahmadija i da će biti vjerni Džemat – e –Ahmadija.
♦Na hiljade muškaraca, žena i djece je prisustvovalo toj svečanosti i preko MTA ta se svečanost prenosila širom svijeta. Al-Hamdulillah.
♦ U cijelom svijetu se 27. maja slavila 100- godišnjica Khilafat – e – Ahmadija . Namaz – e –Tahadžud se zajedno klanjao. Dijelili su se slatkiši. Ahmadi muslimani širom svijeta su ovaj dan slavili kao bajram i zahvaljivali Allahu na 100-godišnjem opstanku Khilafat – e –Ahmadija.
♦16. juni: Naš dragi poglavar se zaputi na svoj prvi put u SAD.
♦ Sa avionom BA 1293 British Airways, Huzur se zaputi sa aerodroma Heathrow u smjeru Washingtona, Dulles aerodroma. Huzuru i saputnicima se nudi poseban protokol. Preko posebne “Mobile Lounge” oni se upućuju u VIP Lounge. Huzur sreće jednog ministra iz Sierra Leone i jednog konzula iz Benina.
♦Da bi se odala počast prvoj posjeti Huzur – e – Anwara SAD-u, 16. juna se prema odluci zastupnika kongresa Hon. Thomas M. Davisa diže zastava zemlje na krovu zgrade parlamenta. Sljedećeg dana Huzuru se predaje zastava države, jedno pismo i još jedna dokument u kojem stoji: ” Državna zastava Sjedinjenih Američkih država”.
♦ Na molbu zastupnika kongresa Hon.Thomas M. Davisa, Huzur 16. juna po prvi put diže nacionalnu zastavu SAD-a.
♦23. juni: Navečer u 18h u Virginia, u Hilton Hotelu se održava doček u čast Huzura. Bilo je ukupno 302 gosta. Četvorica predstavnika “State Departments” i drugi članovi vlade su prisustvovali tom dočeku.
♦”Khilafat Flight”
♦24. juni:Hazreti Khalifat – ul – Masih V nakon uspiješne posjete SAD-u se zaputi u Kanadu.Let od Washingtona do Toronta, u Kanadi se odvija u avionu Continental Airlines. Na avionskoj karti je s jedne strane pisalo ” Khilafat Flight”, a s druge “Ahmadiyya Muslim Community Khilafat Cenetary Celebration”.
♦ 26. juni:Održava se Waqfat – e – Nau predavanje u Kanadi zajedno sa Huzurom. Naš voljeni poglavar nadgleda pripreme za Džalsa Salanu u Kanadi.
♦ 29. juni: Huzur drži završni govor na Džalsa Salani u Kanadi.
♦ 30. juni: Huzur razgleda novu zgradu “Džalsa Gah”. Huzur toj zgradi daje naziv “Hadiqa – e-Ahmad”. Ta zgrada je veličine oko 100 hektara. Unutar te zgrade trenutno se pripremaju mnogi projekti Džamata Kanade.
♦ Huzur – e – Anwar pregleda i vjetrenjaču koja se nalazi na Hadiqa – e – Ahmad, oko koje su zaposleni inžinjeri Kanade.
♦ 1. juli: Huzur razgleda sistem solarne energije koju je napravio jedan kanadski inžinjer na jednoj od misionarskih kuća.
♦ 1. juli 1868. godine je dan nezavisnosti Kanade. Huzur prisustvuje 1. jula 2008. godine nacionalnom slavlju povodom tog praznika.
♦Huzur otvara ured Ladžna Imaillaha Kanade koji nosi naziv ” Bait – ul – Nusrat”.
♦ Huzur otvara “AMJ Inc.” koje je namijenjeno za ” World Media Forum Inc.”. Unutar tog foruma se formira i MTA studio.
♦2. juli: Huzur razgleda Bait – ul – Nuur džamiju, koja raspolaže površinom za obavljanje namaza od oko 1335 m2.
♦25. do 27. juli: 42. po redu Džalsa Salana Velike Britanije se održava u Hadiqat – ul – Mahidu Hampshire. Tu se sakupilo preko 40.000 Ahmadi muslimana iz 85 različitih zemalja kako bi doživjeli blagoslovljeni hilafet i okoristili se postojećom duhovnošću. Na 16. po redu internacionalnom bejatu, bejat daje 354.000 vjernika i time pristupaju sigurnoj luci Obećanog Mesije.
♦ 13. avgust: Početak putovanja Njemačkom.
♦14. avgust: Huzur otvara Bait – ul – Karim džamiju u Njemačkoj.
♦ 15. avgust: Huzur otvara Bait – ul – Sami džamiju u Njemačkoj.
♦ 19. avgust: Huzur otvara Bait – ul – Anwar džamiju u Njemačkoj
♦ 20. avgust: Huzur otvara Jamia Ahmadija (fakultet) u Njemačkoj.
♦ 22. do 24. avgust: Održava se Džalsa Salana godišnjice hilafeta u Njemačkoj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp