U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Mirza Ghulam Ahmad

Ja ću vam ovo neprestano objašnjavati i neću odustati od ovoga: ja sam taj koji je u pravo vrijeme bio poslan da reformiše ljudski rod; ja sam poslan zato da vjera bude ponovo oživljena u srcima; ja sam bio poslan na isti način kao što je moj prauzor (Isa a.s. – Isus Krist) bio poslan poslije blagoslovenog ’Kaliimullah’ (Poslanika Musaa). Isa a.s.(Isus Krist) je morao podnijeti  mnoge teškoće u toku vladavine kralja Heroda. Poslije mnogo patnji, njegova duša je bila uzdignuta prema nebesima.

Drugi Kalimullah (Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s.), koji je u stvarnosti prvi i najistaknutiji, poglavar svih poslanika, bio je poslan da uništi druge ’Faraone’. O ovome Bog kaže:Muhammed i Musa

“Doista, Mi smo vam poslali Poslanika, koji je svjedok nad vama, baš kao što smo faraonu pos- lali Poslanika.” (Sure Al-Muzzammil (sure 73: ajet 16)

Tako je njemu (Muhammedu s.a.v.s.), koji je po svojim dužnostima bio sličan Musau a.s., ali puno višeg statusa, bilo dato obećanje o sličnom Mesiji i ovaj Mesija je po svojoj moći, osobnosti i karakteru bio sličan Isau, sinu Merjeminom; on se s neba spustio s moći i na sličan način i on je došao u istom periodu kao što je Isa došao poslije Musaa, tj. poslije 1400 godina. To spuštanje je bilo duhovno, kao što se savršeni ljudi spuste za reformu, nakon što prethodno budu uzdignuti.

Drugi Mesija je zato sišao u vrijeme koje liči, u svim najvažnijim svojstvima, vremenu prvog Mesije, tj. Isaa, sina Merjeminog, da to bude znak za one koji shvataju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp