U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Svijeće

Jahija (Džon Baptist), sin Zekerijahov, nikada nije bio prihvaćen od Jevreja, iako je Mesija (Isa a.s.-Isus Krist) dao svjedočenje o njegovoj istinitosti. On je rekao da je on bio ta osoba na koju se odnosio izraz ’da se uzdigao na nebo’ i čije je spuštanje sa neba bilo predskazano u svetim knjigama. Bog uvijek govori u metaforama i zamjenjuje jedno ime drugim podrazumijevajući identične prirode, moći i sposobnosti.

Svako ko ima srce kao Ibrahimovo, on je kod Boga Ibrahim. A ko ima srce kao Omer Faruk (drugi nasljednik Muhammeda s.a.v.s.), on je kod Njega ’Omer Faruk’. Zar vi ne čitate da hadis (izreke Muhammed s.a.v.s.) tvrdi da, ako ovaj Ummet (muslimanska zajednica) posjeduje ikakav Muhaddis (primaoca Božije objave) kome Bog govori, onda je takav Muhaddis Omer? Može li ovaj hadis biti interpretiran tako da kažemo da je Muhaddisijat završen sa hazreti Omerom?

Ne, nikada. Značenje ovog hadisa je da, u vrijeme potrebe, ko god postigne duhovne vrline Omera bit će imenovan kao Muhaddis (primaoc Božije objave). U ovom kontekstu je ovaj ponizni sluga jedanput primio objavu:Objava od Boga

“Ti si bio nadaren sa Faruki instinktima.”

Tako ovaj ponizni sluga, u dodatak prirodnih sličnosti sa pobožnim ljudima, koje su objašnjene u mojoj knjizi   nazvanoj Braheen-e-Ahmadiyya, posjeduje blisku sličnost sa hazreti Mesijom (Isa a.s.). Kao rezultat ove sličnosti je ovaj ponizni sluga bio poslan noseći ime Mesije (Isaa – Isusa Krista), tako da vjerovanje u krst bude razbijeno u komadiće.

Zato sam ja bio poslan da slomim krst i ubijem svinju. Ja sam se spustio s nebesa sa uzvišenim melecima koji su bili na mojoj desnoj i na mojoj lijevoj strani. Sve dok moj zadatak ne bude upotpunjen, Bog će nastaviti slati ove meleke da se spuštaju na svako spremno srce; oni se, doista, već spuštaju. Čak i da ja ostanem nijem ili se moje pero uzdrži od pisanja, ovi meleci neće prestati izvršavati zadatak koji im je dodijeljen. U njihovim rukama je buzdovan da slome krst i satru lažni ugled (imidž) obožavanja ljudskog bića.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp