U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Štampano je sedam stotina kopija ove knjige ’Fat-he- islam’ (’Pobjeda islama’). Od ovog broja, tri stotine su besplatno podijeljene među muslimanskim teolozima, čija su sredstva skučena a koji su naklonjeni ovakvoj literaturi, zatim kršćanskim i hindu intelektualcima. Preostalih četiri stotine će biti prodano onima koji to mogu platiti po cijeni od osam anna po kopiji. Poštarina i carinska tarifa će biti posebno zaračunati. Oni koji imaju pravo na besplatne kopije kao što su sveštenici, učenjaci, i oni oskudnih sredstava mogu nam pisati uz dodatak poštanske markice od pola anna(Indjiski valut-tj. slićno pola feninga) i knjiga će im biti poslana.

Ponizni sluga
Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp