U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dolazak Imama Mahdija a.s.

Imam Mahdi,Kadijan

Došao je ko proljetni cvijet,Da osvježi učenja islama.

I povede muslimanski svijet,koji dugo biješe bez Imama

On je bio svjetlost poslije kiše.koja pali prave vjere plamen.

Bore’i se perom koje piše,sve dragulje kao dragi kamen!

Al, na žalost, bi’ sudbine iste,ko svi drugi što nas Bogu zvaše.

Pa povede samo duše čiste,što istinu kroz njega spoznaše!

Lažnime ga ulema  predstavi,al’ on  zbog tog ne imade straha.

Već Mesijsku misiju obavi,pod zaštitom Svevišnjeg Allaha!

I vrati nas časnome Kur’anu,otkrivajuć’ njegove ljepote.

Nudeći nam tu duhovnu hranu,ko putokaz za naše živote.

Ovim svijetom ne bješe zanesen,svjestan da je postao od praha

Da islamu pobjedu donese,borio se do posljednjeg daha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp