U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Da li je osnivač Ahmedija džemata sebe izjednačavao sa Poslanikom s.a.v.s.?

Muhammed Božiji Poslanik

Težnja Hazreti Mirze Ghulam Ahmada a.s. je u cijelosti usmjerena sljeđenju Uzvišenom Allahovom Poslaniku a ne ni na koji način ka izjednačavanju sa njim. Njegova cjelokupna literatura je prožeta najdubljom ljubavlju i poštovanju prema uzvišenom Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i objelodanjivanjem njegove stalne i vječne želje da žrtvuje sve kako bi mogao slijediti stope uzvišenog Allahovog Poslanika Hazreti Muhammeda  Mustafe  s.a.v.s.!

Poslušajte  pažljivo  samo  dva  od  njegovih  stihova iz njegovog ogromnog opisa dijela na temu koja može popuniti sadržaje. Oslovivši uzvišenog Allahovog Poslanika s.a.v.s. on kaže:

“Taj izvrsni vođa i Imam moj čije je blagoslovljeno svjetlo (nur) ispunilo  atmosveru – njegovo ime je Muhammed s.a.v.s. moj omiljeni. Nudim samog sebe kao žrtvu tom svjetlu i ljubavi i potpunom pripadanju njemu. Ukratko on je sve,  ja nisam ništa. Ovo je zaista ispravna pozicija”.

Ovo je samo dio Hazreti Mirzinog vjerovanja da je Hazreti Muhammed s.a.v.s. posljednji donosioc Allahovog zakona i nijedna ljudska duša više ne može dostići duhovnu uzvišenost bez odavanja poslušnosti uzvišenom Allahovom Poslaniku u svakom pogledu. Ko god se izjednačava sa uzvišenim Allahovim Poslanikom s.a.v.s. prokleta (mrska) je osoba.

Ako neprijateljski raspoložena ulema još uvijek odustane od stvaranja ovih totalno iskrivljenih optužbi, onda neka Allah postupi prema  njima  onako kako su zaslužili. Mi možemo, u ovim okolnostima, prepustiti stvar  Svemogućem i Sveznajućem Allahu od kojeg ništa nije skriveno i koji ima pristup najdubljim nitima umova svakog od svih nas.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp