U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Da li je osnivač Ahmedija džemata omalovažio druge poslanike?

Druge vjere

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. je vjerovao da su svi Allahovi Poslanici nevini i u toku svog života borio se za učvršćivanje ove istine ulažući sav svoj napor da među ljudima  ostavi dubok utisak osjećanja najvišeg poštovanja onome što im je poklonilo pravo na uzvišeno mjesto koje zauzimaju. Vjerovao je da svaki pokušaj vrijeđanja Poslanika donosi Allahovu kletvu na oni koji se tome prepuštaju. Smatrao  je  sve  Poslanike čistim u duši i duhu, a uzvišenog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. iznad svih ostalih. Ovako Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. tvrdi u jednom od svojih stihova napisanim na  urdu:

“Svi su Poslanici plemeniti i uživaju čistoću duše. Svaki je sve bolji u ovom pogledu, ali Bog mi je svjedok da je najbolji među njima upravo naš uzvišeni Poslanik Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem”.

Ulema, zaslijepljena svojom odbojnošću prema Ahmadiji, trebala bi se suzdržati od podizanja tako lažnih i besmislenih optužbi protiv njega i trebali bi se bar malo bojati Allaha. Nebi smjeli zaboraviti da kada Allah jednom odluči da kazni narod uzimanjem njihovih ne-djela u obzir, onda nema te sile na svijetu koja ih može spasiti  od  konačnog uništenja.

Slika:Freepik.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp