U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Mirza Ghulam Ahmad

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s., Obećani Mesija, i Imam Mahdi islama i osnivač svjetski raširenog Ahmadija muslimanskog džemata, rođen je 13. februara 1835. u Qadianu u  Indiji i to kao blizanac. Njegova porodica bila je vrlo cijenjena, tako da su ga podučavali razni privatni učitelji. Od samog rođenja je učio persijski i arapski. Studirao je pojedine medicinske knjige pod vođstvom svog oca, koji je i sam bio ljekar.

Pored svoje ljubavi za studiranjem, hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. je pokušavao da što više vremena provodi u molitvi i spominjanju Boga. Veću mladosti je dobio prve objave od Boga kao i vizije i istinite snove.

OBJAVE OD BOGA

Godine 1868. u vrijeme kada je živio povučeno, hazreti Mirza Ghulam Ahmad je dobio objavu od Boga:

”Tvoj Bog je veoma zadovoljan sa time što si učinio. On će te blagosloviti do tolike mjere, da će čak i kraljevi tražiti blagoslova od tvoje odjeće.”

Godine 1880. hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. uz pomoć Kur'anskih ajeta, uspio je dokazati i odbaciti pogrešno učenje „ Nasikh wa mansukh“. Sljedbenici ove teorije su pretpostavljali da pojedini ajeti mogu kroz druge biti poništeni.Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. je ukazao na to da ova predstava počiva na jednom grubom nerazumjevanju Kur'anskog učenja.

U 1882. godine mu je objavljeno da je „ Božiji Izabranik:

”O Ahmade, Bog te je blagoslovio. Reci:meni je naređeno da povedem svijet putem pravednosti i ja sam prvi od vjernika. Pomoć će tistizati od ljudi čija su srca od samog Allaha kroz objave pripremljena.”

Tri godine kasnije, marta 1885. je hazreti Mirzi Ghulam Ahmadu a.s. objavljeno da je Mudžaddid 14-tog stoljeća ( islamski Reformator kojeg za svako stoljeće bira Allah).
20. februara 1886. mu je Allah objavio što će se kasnije obistiniti kroz više događaja:

”Ja ću prenijeti tvoju poruku do svih krajeva svijeta!”

OSNIVANJE AHMADIJA MUSLIMANSKOG DŽEMATA

Jedan historijski važan datum je 23. mart 1889. Tog dana je hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s.,po Božijem naređenju osnovao Ahmadija muslimanski džemat. Godinu kasnije, 1890. mu je objavljeno da je on Imam Mahdi i Obećani Mesija islama.
Prva Dželsa Salana (godišnji skup) sa 75 učesnika se desio 27. decembra 1891. u Qadianu. Obećani Mesija je o skupu zajednice rekao:

Glavni cilj ovog skupa je da se svim poštenim individuama omogući da dobiju lično religioznu korist; neka oni prošire svoje znanje i neka napreduje njihova spoznaja (o Allahu).”

NEBESKI ZNACI

Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. je kao znak za pojavu Obećanog Mesije predskazao pomračenje mjeseca i sunca u okviru istog mjeseca posta – Ramazana. Ovi znaci istinitosti Obećanog Mesije a.s. pokazali su se 20. marta 1894. i 6. aprila 1894.

U julu 1895 Bog je saopštio Obećanom Mesiji a.s. da je Isus preživio prikivanje na krst i da je puno godina kasnije umro prirodnom smrću te da je pokopan u Sringaru u Kašmiru. Kasnija istraživanja Obećanog Mesije a.s. su potvrdila ovu objavu i on je našao grob.

Od 26. do 29. decembra 1896. se u Lahoru u današnjem Pakistanu, održala konferencija velikih religija. Između ostalog je pročitan i spis Obećanog Mesije a.s. „ Filozofija učenja islama „ i to odlučujuće uspješno. Sedmicama su zapadni i istočni mediji izvještavali o ovom duhovnom izvanrednom djelu.

13.marta 1903. se desilo polaganje kamena temeljca za „ Bijeli Minaret „ u Qadianu. On simbolično predstavlja jedno predskazanje Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s., prema kojem će se Obećani Mesija u istočnom Damasku spustiti sa neba na jedan bijeli minaret.

26. maja 1908. je Obećani Mesija umro u Lahoru u krugu rodbine i prijatelja i iza sebe ostavio zajednicu koja će, shodno njegovim predskazanjima, pod vođstvom svojih nasljednika (halifa) u svijet ponijeti učenja islama i širiti ljubav i mir.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp