U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Mirza Ghulam Ahmad

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. rođen je 13. Februara 1835. godine u Kadijanu, oblast Gurdaspur – Pendžab – Indija.  Osnovno obrazovanje je završio kod kuće uz pomoć nekoliko učitelja. Od ranog djetinstva nije pokazivao interesovanje za svjetovne stvari, najviše vremena provodio je u spominjanju Allaha dž.š. i proučavanju časnog Kur'ana.
Na insistiranje svoga oca bio je u svjetovnoj službi 4 godine i poslije toga je napustio taj posao.

U to vrijeme islam je napadan sa svih strana svijeta, arijevci i kršćani su na razno razne načine optuživali časni Kur'an i Allahovog poslanika hazreti Muhammeda s.a.v.s., dok su Muslimani nijemo ćutali ne preduzumajući ništa u njihovu odbranu. Kao posljedica toga, on je počeo da piše članke u odbranu islama koji su objavljivani u raznim tadašnjim časopisima. U to vrijeme on je napisao i svoju veoma poznatu knjigu “Baraheen Ahmadija” koja je uvjerila mnoge muslimane da se među njima pojavio istinski sluga Islama.

U 1876.god. kada mu je umro otac, zabrinuo se za svoju budućnost, na što ga je Allah dž.š. utješio riječima: “ALAISALLAHO BI KAFIN ABDAHU” – Zar Bog nije dovoljan svome slugi. U 1882 bio je odabran Božijom odredbom.

Uz Allahovo odobrenje 1889. god. osnovao je ahmadija muslimanski Džema'at. u 1891 god. Uzvišeni Allah dž.š. ga je obavijestio da je hazreti Isa a.s., kojeg su ljudi sasvim pogrešno smatrali još uvijek živim, umro i da je on taj Mehdi i Mesija čiji je dolazak obećan u zadnjim danima. Na osnovu čega je objavio da je hazreti Isa a.s. umro a da je Mehdi i Mesija čiji je dolazak obećan sam on. A svoje tvrdnje je dokazivao časnim Kur'anom, Hadisima od Allahovog poslanika s.a.v.s., Biblijom i razno raznim historijskim činjenicama.

Od tog trenutka, kada je ovo objavio, ljudi su ga počeli opovrgavati sa svih strana, proglašavajući ga nevjernikom i hulnikom na Boga. Bilo je legalno dozvoljeno da njega i njegovu zajednicu pljačka ko god želi. Pravljene su i razne lažne optužbe protiv njega za koje su hodže i pandati lično svjedočili.

Vlada je bila pokrenula protiv njega propagandu da je on izdajica i lažov, te da zbog toga mora biti optužen i uhapšen. Međutim Allah dž.š. mu je pomogao čuvajući ga i spašavajući od svih tih optužbi.

On je pokazujući im očite znakove pozivao sve svoje protivnike – bilo da su Hindusi, Kršćani ili Muslimani da uđu sa njim u raspravu, u obrazloženju Božije poruke i u pisanju objašnjenja na časni Kur'an. Ali niko se nije usudio da mu se suprostavi. Niko nije imao hrabrosti, iako su svi javno bili pozvani da mu se suprostave.

U 1894. god. Allah dž.š. je pokazao i nebeske znake njegove istinitosti, to jest dogodilo se pomračenje mjeseca i sunca u mjesecu Ramazanu što je bilo predskazanje uzvišenog Allahovog poslanika hazreti Muhammeda s.a.v.s. od prije 1300 god. I nakon toga, prihvatanjem od plemenitih ljudi, njegova poruka je počela da se širi, da bi do danas stigla u sve krajeve svijeta.

Svemogući Allah dž.š. mu je objavio: “Ja ću prenijeti tvoju poruku na sve krajeve na zemaljskoj kugli.” … dalje mu je objavljeno: “Daću ti veliki broj sljedbenika”. Do danas su se ova proročanstva već ispunila, a ispunjavaju se svakim novim danom i dalje i u još većoj mjeri.

Hazreti Mirza Ghulam Ahmed a.s. je autor 85 knjiga napisanih na urdu, perzijskom i arapskom jeziku. U kojima je pokazao neizmjernu ljubav prema uzvišenom Allahu dž.š. i Njegovom poslaniku hazreti Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Ako bi ga neko lično vrijeđao sa hiljadama uvreda on se na to nebi obazirao, ali ako bi se iko nepropisno ponašao prema dignitetu Allahovog poslanika hazreti Muhammeda s.a.v.s., to bi ga uvrijedilo duboko u srcu.

Čitav svoj život je posvetio izvršavanju Džihada u borbi za islam koju je vodio svojim neoborivim perom, i u tom Džihadu je istrajao do posljednjeg dana kada je 26. maja 1908. god. preselio na Ahiret.

Poslije njegove smrti, vodstvo zajednice je uz Allahov blagoslov 27. maja 1908. godine preuzeo Halifat. Institucija na čije smo uspostavljanje čekali punih trinaest vijekova. Stoga je ovo veoma važan datum za islam i mi ga svake godine širom svijeta svečano obilježavamo.

Elhamdulillah – Zajednica je danas uveliko rasprostranjena širom cijelog svijeta, a njeni članovi se pod vodstvom Halifata veoma jasno prepoznaju svojim angažovanjem u širenju pravog islama. Na čelu Zajednice danas se nalazi njen peti Halifa – hazreti Mirza Masroor  Ahmad (neka mu u tome Allah dž.š. pomogne).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp