U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Predznaci dolaska Mehdija

Generalno stanje religije

Prvi znak koji se odnosi na stanje religije može biti opisan ili terminima statistike (kolikibroj osoba pripada jednoj religiji) ili u terminima uticaja koji religisko učenje ima na svoje sljedbenike. Časni Poslanik je koristio oba metoda u opisivanju stanja religije u vrijeme Obećanog Mesije.

Časni Poslanik s.a.v.s. je pretskazao o padu Rimske imperije i nestajanju službenog imena (Cezar) njegovih imperatora. Rimljani u islamskom riječniku znači kršćani. No ipak su se oni poslije tog pada ponovo uzdigli i postali svjetska sila, što je najneobičniji razvoj u istoriji.
Taj razvoj je istaknut kao znak obećanog vremena. Od desetog stoljeća po hidžri počelo je opadanje islama i kršćanstvo je počelo da se ponovo dokazuje u zemljama u kojima je bilo posve nepoznato u vrijeme pretskazanja Časnog Poslanika. Sada, posljednjih sto godina kršćanske nacije su postale tako u potpunosti dominantne u svijetu da se do slova ispunilo pretskazanje Časnog Poslanika ‘svijet će biti pod Rimljanima’.

Ovo pretskazanje je važno iz drugog razloga. Neki učenjaci islama su rekli da ovaj znak –uzdizanje kršćanstva- će biti zadnji znak koji će se pojaviti između znakova određenog vremena. Dakle ovaj znak je taj koji će, po pogledu neke muslimanske uleme, upotpuniti sliku vremena Obećanog Mesije.

Opšte stanje muslimana

U poređenju s tim, stanje islama će biti, kako je rekao Časni Poslanik, ‘islam će biti vrlo slab i siromašan.’ U pretskazanjima koja se odnose na dedžala (anti Krista), ČasniPoslanik je rekao da će mnogi muslimani postati sljedbenici dedžala. Ovaj dio pretskazanja se doslovno ispunio. Muslimani su danas kao bespomoćna siročad. Nekoliko nesretnih muslimana su napustili islam i ovaj proces se nastavlja.

Unutarnje stanje muslimana je također detaljno opisano i kaže da muslimani neće: vjerovati u Kadr, zakon određenja Božijim planom, da će biti praktično nemarni prema instituciji zekata, da će gajiti pretjeranu ljubav prema ovom svijetu-spremni da prodaju svoju religiju u ime dunjaluka (ova promjena će zahvatiti sve klase muslimana: ulemu,mistike, bogate, siromašne-svi će oni staviti svjetske interese iznad svoje religije), zatim nestajanje namaza-institucije pet dnevnih namaza, muslimani će svoje namaze obavljati na brzinu, zatim znak koji govori o nestajanju Časnog Kur'ana. Ovo nestajanje mora biti da je rečeno da ukaže na nestajanje u duhu. Riječi Časne Knjige su morale ostati nedirnute. Ovaj znak je tako vidljiv danas, gdje se u svakoj kući Kur'an čuva na nekoj polici sklonjen od vida i dodira. Oni rijetki koji ga čitaju ne zamisle se i ne udubljuju se u njegovo značenje. Učenjaci, upućeni u nauku fikha i hadisa, nisu zainteresirani uproučavanje i interpretaciju Časnog Kur'ana.

Slijedeći znak pretskazan od Časnog Poslanika s.a.v.s. je da će u vrijeme ObećanogMesije vanjsko poštovanje prema Časnoj Knjizi biti u obrnutom omjeru prema pažnjiposvećenoj njegovom značenju i učenju. Da će Časna Knjiga biti umotana u zlato i srebroa musliamni će biti nemarni prema njemu. Zatim slijedi pretskazanje o tome kako će u tovrijeme muslimani ukarašavati džamije po imitiranju drugih, posebno kršćana, da višeliče na mjesta za klanjanje idolima nego na kuće islamskog obožavanja.

Promjena koja je pokazana za ovo vrijeme odnosi se na ljude Arabije. Prema ovome,Arapi će daleko odstupiti od istinskog islama i Arabija će postati teška zemlja za bilo koju dobro namjernu osobu da pokrene pokret za njegovu reformu. Netolerantnost u Arabiji utiče na slobodu muslimana u drugim zemljama i ovo mora imati štetno dejstvo na interese religijske istine.

O stanju morala

Časni Poslanik s.a.v.s. je pretskazao kakvo će biti moralno stanje u vrijeme Obećanog Mesije i rekao da će to biti vrijeme porasta seksualnog nemorala i ljudi će se čak time ponositi. Broj djece rođene nezakonito će biti u porastu. Svi ostali vidovi nemoralnog ponašanje će biti u takvom obimu da bi to bilo nemoguće vjerovati prijašnjim mnogo primitivnijim narodima, da su imali prilike vidjeti današnje doba. Da će upotreba alkoholnih napitaka biti u takvom porastu da će se alkohol točiti i piti na ulicama javno utolikim količinama kao voda.

Zatim je Časni Poslanik rekao da će u vrijeme imamma Mehdija, Mesije nestati poštenog odnosa među ljudima.
Druga velika promjena koju je pokazao Časni Poslnaik s.a.v.s. je u pogledu roditelja, da će porasti neposlušnost djece prema roditeljima a porast će njihovo poštovanje prema prijateljima.

Stanje uleme

Časni Poslanik je također opisao intelektualne okolnosti vremena Obećanog Mesije. U hadisima Tirmizi zabilježeno je da je Časni Poslanik s.a.v..s rekao da će jedan od znakova tog vremena biti nestajanja znanja i pojava neznanja. Ovaj hadis je zabilježen i u Buhari zbirki hadisa. Ovdje se misli na vjersko znanje i vjersku nauka i proučavanje koji će biti u opadanju u tolikoj mjeri da će se neznalice i neupućeni izdavati za učenjake i učene ljude. Ljudi neće sticati znanje da obavljaju svoje vjerske dužnosti nego radi drugih razloga.

Socijalno stanje i stanje žena

Časni Poslanik s.a.v.s. je opisao socijalno stanje ovog vremena i istakao znakove koji nam, uzeti zajedno pružaju pravo potpunu sliku socijalnih uslova u vrijeme dolaska Obećanog Mesije. Jedna od promjena je metod pozdrava među muslimanima umjesto pozdrava mira (eselamu aleikum), i umjesto toga oni će koristiti pozdrav ne muslimanakao formu proklinjanja jedan drugog. Muslimani će se osjećati postiđeni da koriste muslimanski pozdrav.

Velika promjena pretskazana od Časnog Poslanika je da će u to vrijeme javno poštovanje i ugled uživati oni koji imaju visok finansiski ili politički status, ne status baziran na znanju ili pobožnosti. Odavat će se pretjerana pokornost bogatim, a nestat će poštovanja za stare familije. Jedino mjerilo vrijednosti će biti ‘koliko bogat’. Ljudi će biti hvaljeni za vrline koje ne posjeduju.

Druga socijalna promjena koju je Časni Poslanik s.a.v..s pretskazao je da će vjernici bitidegradirani i nastojat će da se drže u pozadini zbog uniženog socijalnog statusa. Po jednom drugom izvoru prenešeno je da je Časni Poslanik rekao da će vjernik biti više degradiran nego žena robinja. Da će u vrijeme pojave Obećanog Mesije oni koji slijede Kur'an i Časnog Poslanika biti više omraženi i izbjegavani nego žene na lošem glasu i muškarci koji izostavljaju dnevne namaze i vrijeđaju Boga i Časnog Poslanika.

Druga promjena koju je Časni Poslanik opisao je oblačenje žena i rekao da će žene, iako obučene, izgledati kao da nemaju odjeće jer će odjeća biti takva da ocrtava dijelove tijela i da će žene biti razotkrivene. Zatim da će se žene uključiti u poslovni život kao saradnici svojim muževima ili drugim muškarcima.

Da će sloboda žena biti u porastu. One će se oblačiti kao muškarci, jahat će konje itd. Sve skupa, žene će upravljati nad muškarcima. Ovo izopačenje u funkcijama muškaraca i žena može značiti veliku nesreću. Može doći do velikog socijalnog uzdizanja (buna) ili institucija braka možda zadobije surovi udaraci socijalni napredak čovjeka zadobije nepovrativ nazadak.

Slijedeća promjena je da će muškarci voditi preveliku brigu o svom izgledu i nastojati da izgledaju kao žene.

Epidemije

Časni Poslanik je uključio opis fizičkog stanja ljudi u vrijeme Obećanog Mesije. Naprimjer (uTirmizi hadisima) prenešeno je da kad se pojavi dedžal i okrene prema Medini,epidemija kuge će se pojaviti u svijetu. Međutim Bog će spasiti Medinu i od kuge i od dedžala. No pojava kuge je pretskazana na razne načine, koji ne znače samo pojavu kuge nego pojavu mnogih epidemija koje svoju smrtno djelovanje duguju bakterijama,kao i današnja bolest AIDS koja je u potpunosti vezana za nemoral itd.

Omjer polova u opštoj populaciji

Časni Poslanik je također spomenuo omjer između polova kao važan znak vremena Obećanog Mesije. Ovo pretskazanje kaže da će na svijetu biti znatno više žena nego muškaraca, čak da će 50 žena imati jednog muškarca da ih pazi. U Evropskim zemljama broj muškaraca je opao zbog ratova. Zapravo, situacija je tako teška da je dovela društvene naučnike da razmatraju mogućnost datu islamom o braku sa više žena kao lijek za prevelik broj žena.

Prevoz, komunikacije i međunarodni kontakti

Časni Poslanik je dao sliku opšteg stanja transporta i komunikacija u vrijeme Obećanog Mesije. On je rekao da će stari metodi transporta nestati i njihovo mjesto će zauzeti brža sredstva i metodi, i da će brža sredstva biti korištena i zemljom i morem.

Ekonomsko stanje

O ekonomskom stanju Časni Poslanik je rekao da će u vrijeme Obećanog Mesije zlato i srebro biti u izobilju. Svjedoci smo tog obilja i velike zemlje, kao Amerika i Velika Britanija većinski dio svojih poslova obavljaju preko zlatnih kovanica.

U vezi ekonomske prakse Časni Poslanik je spomenuo da će u to vrijeme biti porast u transakcijama kamata tj. uzimanja i davanja kamata. Sada je situacija takva da vlade,trgovci, zanatlije i industrijalci, bogati i sve klase ljudi uzimaju i daju kamate.

A muslimanima je rečeno da odustanu od kamata i ako ne odustanu da se čuvaju rata od Allaha i Njegovog Poslanika.Među znakovima o ekonomskom stanju vremena Obećanog Mesije, važan znak koji je naveo Časni Poslanik je da će kršćani sačinjavati najbogatije klase u svijetu, a svi drugi će se računati siromašnim.

Politički uslovi

Među polotičkim uslovima koje je Časni Poslanik spomenuo koji, uzeti zajedno izgleda predstavljaju potpunu sliku sadašnjeg vremena. Među ovima je spomenuo političke nevolje muslimana, i rekao ‘Muslimani će postati kao Jevreji’. Ovo znači da će izgubiti političku moć i politički ugled i uticaj.

Drugi politički znak vremena Obećanog Mesije, prema Časnom Poslaniku je bio da će Sirija, Irak i Egipat se pobuniti protiv svojih muslimanskih kraljeva i Arapi će se podijeliti u nekoliko raznih kraljevstava.

Druga politička promjena koju je pretskazao Časni Poslanik je bila da će dva naroda spomenuta u istim pretskazanjima, Gog i Magog, dobiti tako ogromnu moć da će drugi narodi svijeta biti ništa u poređenju s njima. To su istočne i zapadne zemlje s kojima se nijedan narod ne može boriti.
Istočni narodi su se udružili sa Rusijom, zapadni sa Engleskom i Amerikom. Kao što je predskazano u hadisu, uzdizanje ovih naroda se trebalo dogoditi i dogodilo se poslije dolaska obećanog Mesije, i to pokazuje da se obećani Mesija već pojavio.

Slijedeća promjena povezana s vremenom Obećanog Mesije, koju je spomenuo Časni Poslanik je stavljanje izvan snage (ukidanje) kazni propisanih kriminalnim zakonom islama. U svim današnjim islamskim vladama nestale su ove kazne.Osim ovih znakova Časni Poslanik je pretskazao da će se desiti mnogi zemljotresi koji su trebali biti obilježje pojave Obećanog Mesije.

Časni Poslanik s.a.v.s. je istakao važnost pojave i zadaće Imama Mehdija te time važnost ovog islamskog vjerovanja. U jednom hadisu je rekao:

Onaj ko umre a da nije prepoznao (i prihvatio) Imama svog doba, umro je smrću neznalice.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp