U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
hilafet

Pitanje: U ovom dobu, svijet, a posebno muslimanski svijet uistinu treba Institucijuhalifata. Koja je njegova važnost?

Odgovor: Muslimani koji bi trebali biti ujedinjeni i biti u harmoniji, podijeljeni su u bezbroj  odjela. To je ne samo u vjerskom području, nego i u političkom. Kada postoji raskol, ne mogu postići ništa na svijetu, kao što to mogu učiniti ujedinjeni i skladni ljudi. Neslogom i neskladom, ne samo da se snaga muslimanskog svijeta raspala, nego oni koriste i te slomljene snage u borbi jedan protiv drugoga. Uovakvim uslovima, ujedinjejne će biti ravno nuli.

Skupine mogu biti vrlo moćne, ali ako se oni budu suprotstavljali i neutralizirali jedni druge oko minornih i glavnih pitanja, i ako budu zauzeti borbom, njihova moć će se raspasti i njihov snaga će biti slomljena.

To se događa u svakoj muslimanskoj zemlji. Nažalost, to se naziva džihadom. Šta će oni dobiti od svega toga? Koji će resursi ostati za vlastitu naciju, odbranu islama ili borbu protiv neprijatelja? Stoga dužnost je muslimana da se ujedine i vode rukom jednog imama.
Trebao bi biti jedan imam za muslimane cijeloga svijeta. No, bez halifata, to je jednostavno nemoguće. Halifat je nasljedstvo poslanika, u obliku osobe koja predstavlja umrlog poslanika, i halifa je njegov namjesnik i njemu podređeni. On je glavni autoritet. To je osnovni princip halifata.

Potreba halifata

Muslimani razumiju njegove potrebe, kao i značaj. Ova potreba osjetila se također,nakon tužnog preseljenja Časnog Poslanika s.a.v.s. U islamu ovo je sasvim jasno kao bijeli dan, i sastavni je dio islamskog učenja, da bez jedinstva i harmonije nemožete ispravno raditi na učenjima islama.
Kad idete u džamiju na namaz pet puta dnevno, mora postojati imam. Stajanje iza imama prikaz je jedinstva među ljudima. Zato Časni Kur'an posebno naglašava potrebu zajedničkog namaza. Imamu se daje tolika važnost, da ako imam posrne, cijeli džemat mora slijediti njegovu pogrešku,čak i ako znaju da je pogriješio. Kojim najboljim primjerima može se prikazati potreba za imamom i ujedinjenjem? Ako je imam obvezan u maloj džamiji, kako onda može cijeli muslimanski Ummet preživjeti bez imama.

Jedan Imam

Što se tiče pitanja ummeta, tu je naredba u Časnom Kur'anu da svoja lica okrećete prema Kibli. Za muslimane širom svijeta postoji jedna i samo jedna Kibla. Možete ići bilo gdje u svijetu, ali Kibla ostaje na istom mjestu. To je pokazivač da je aktualno za muslimanski ummet da bi trebao biti ujedinjen pod jednim Imamom. Da to nije isključivo u tu svrhu, ne bi bilo halifata uopšte, jer duhovno stanje muslimana u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. hiljadu puta bilo je bolje od muslimana danas. Ako su oni trebali imama, kako mi možemo živjeti bez imama danas, kada stanje muslimana plače za tim. To je odgovor zašto je halifat je potreban.

Uspostava halifata

Pitanje je, kada bi halifat prestao, da li bi ljudi bili moćni uvesti ga ponovno sami. To je dilema sa kojom se muslimanski svijet suočava danas. Halifat je počeo nakon preseljenja Poslanika s.a.v.s. i nažalost ako se jednom uništi, nemoguće ga je ponovno uspostaviti bez poslanika. Što se tiče muslimana, oni su žrtve dva pitanja.
Prema velikom broju muslimana, lanac halifata završava s halifatom hazreti Alija.Nakon njega, nema Khiafat-e-Rashida. To je bila monarhija u ime halifata i većina muslimana slažu se da je halifata-e-Rashida završio nakon Hazrati Alija r.a. Pa kako možete započeti još jednom ovaj halifat?

Što se tiče šija imama po ovom pitanju nema problema za njih, jer većina njih smatra da se Imamat nastavio do dvanaestog imama. Neki vjeruju da je do šestog imama. Neki misle da je to i dalje sve do danas. No, većini muslimana oduzet je blagoslov halifata. Čak i ako prihvatimo nastavak Imamata do danas, oni nisu ustanju ujediniti cijeli Ummet pod jednu ruku. Mi smo raspravljali o pitanju ujedinjavanja cijelog ummeta na jednoj strani, i to se ne može postići djelomičnim ili regionalnim halifatom. To se može postići samo općim ili globalnim halifatom, koji će ujediniti cijeli ummet.

Muslimani vjeruju da ni jedan poslanik, bez obzira na kategoriju, ne može doći sada.To znači da je jedini put do otvaranja halifata je zabranjen. To je veliki problem, sa kojim muslimanski ummet suočava se danas.

Ne-Ahmadi ulema predstavlja jedino rješenje tog problema i govore da oni također vjeruju u dolazak poslanika. Nema sumnje, on će biti stari poslanik, ali oni kažu da kad dođe on će biti poslanik. Taj gubitak islamskog halifata će ponovno biti oživljen dolaskom Isa a.s. Nazarećanina, kada će se spustiti u svom starom obliku i tijelu.
No,problem je da je prošlo 1400 godina, i nema traga o drugom dolasku Isa a.s. Nema vidljivog znaka njegovog silaska. Svjetski uslovi potpuno su izmijenjeni. Muslimani su prošli i još uvijek prolaze kroz najgore faze opadanja. Ali ni jedan Isa a.s. nije sišao s neba.

Sada, većina muslimana toliko je frustrirana, da su ne zainterosavani za to da li je umro ili je živ. Naučnici Sve učilišta Al-Azhar u više navrata izrazili su dobro mišljenje i smatraju da je, prema Časnom Kur'anu, Isa a.s. preselio i njegov drugi dolazak je apsolutno nemoguć.
To može biti njihova mašta, ali praktično to su potpuno zatvorena vrata. Niko nikada neće sići s neba, i to je velik i težak problem, s kojim se muslimanski svijet suočava danas. Uz to nisu samo uništili najvažnije institucije poput halifata,nego su blokirali ulaz početka halifata.

Izvor: Pitanje i odgovor-Hazreti Mirza Tahir Ahmad r.h.(Liqa Ma'al Arab)
Ahmadija Gazette, Kanada. Halifat izdanje, maj 2001.godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp