U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s.

Imam Mahdi i Obećani Mesija a.s.

Rođen 1835. godine u Kadianu (Indija), hazreti Mirza Ghulam Ahmad, Obećani Mesija i Mehdi a.s., posvetio se proučavanju Časnog Kur’ana i  životu  molitve  i  predanosti.  Uviđajući  da je islam meta gnusnih napada iz svih pravaca i da je sudbina muslimana spala na niske grane, on je, kao Imam i razgovijetan glas ovog doba, preuzeo zadatak odbrane islama i predstavljanja njegovih učenja u njihovoj prvobitnoj čistoći.

U svojoj širokoj zbirci pisanja, predavanja, diskusija, religijskih debata itd. on je dokazivao da je islam jedina živa vjera, čijim slijeđenjem čovjek može ostvariti kontakt sa svojim Stvaraocem i ući u zajedništvo s Njim. On je obznanio da ga je Bog odredio za Mesiju i Mehdija, u skladu sa predskazanjima Biblije, Časnog Kur’ana i hadisa.

U 1889. godini počeo je primati pristupnice u svoj Džemat, koji je sada osnovan u preko stotinu devedeset zemalja. Napisao je više od osamdeset knjiga na urdu, arapskom i perzijskom jeziku. Poslije njegove smrti 1908. godine Obećanog Mesiju a.s. naslijedio je Halifa (Nasljednik), koji je nastavio njegovu misiju. Hazreti Mirza Masroor Ahmad, Halifatul Mesih V a.t., sadašnji je poglavar Ahmadija muslimanskog džemata i peti nasljednik Obećanog Mesije a.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp