U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Svete knjige

Svemogući Bog osigurao je opskrbu za sve naše tjelesne potrebe. Časni Kur'an kaže: ”On je za vas stvorio sve što je na Zemlji.”(Časni Kuran:2:30) također kaže ”I što god je na nebesima i na zemlji, On je sve vama potčino.”( Časni Kuran 45:14)

Kao što nas je Svemogući Bog opskrbio svim za naše tjelesne potrebe, On nas jetakođer opskrbio svim za naše duhovne i moralne potrebe. U tu svrhu On slao jesvoje poslanike i reformatore u sve dijelove svijeta među sve narode, s vremena navrijeme. Tako Časni Kur'an kaže: ”I nije bilo naroda kojem nije bio poslan onaj koji upozorava.” (Časni Kuran 35:25).  ”A za svaki narod ima jedan vođa.”(Časni Kuran 13:8).

”Kad god se raspada Dharma (tj. vjera), i kad postoji širenje Adharme (tj. nevjere), tada radi zaštite siromašnih i za dobro i za uništenje zločinitelja, ja ću se pojavljivati od doba do doba.” (Šrimad Bhagrat Gita 4:7,8)

U skladu s tim učenjima, Svemogući Bog slao je bez broj poslanika za duhovni napredak čovječanstva. Među njima bili su poslanici Adem, Nuh, Ibraham, Musa, Isa,Krišna, Ramćandra, Zaratustra, Konfućije (mir neka je na sve njih). Na kraju, kada je ljudski um postigao svoj puni razvoj i kada približilo se vrijeme kad čoviječanstvopostaje jedan narod, sistem slanja različitih poslanika različitim nacijama ukinut je i Svemogući Bog poslao je poslanika Muhammeda s.a.v.s., kao primjer cijelom čovječanstvu.

On se pojavio u Arabiji prije oko 1400 godina. Obraćajući mu se Bog kaže u Časnom Kur'anu:

”Ti reci: „O ljudi! Uistinu sam ja svima vama Allahov poslanik, čija je vlast nanebesima i na Zemlji. Nema boga osim Njega. On život i smrt daje. Zato vjerujte u Allaha i Njegovog Poslanika, Vjerovijesnika nepismenog, koji vjeruje u Allaha i Njegove riječi, i slijedite njega da budete upućeni.“ (Časni Kur'an7:159).

To je historijska činjenica, da su učenja poslanika koji su predhodili Časnom poslaniku Muhammedu s.a.v.s. bila ograničena na određene ljude i određena doba. S druge strane, poruka islama univerzalne je prirode. Časni Poslanik s.a.v.s. je poslat kao milost za cijelo čovječanstvo.

Časni Kur'an kaže:”A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima.“(Časni Kuran 21:108).

Prethodni zapis, kao što je Vedas Hindusa, sadrže brojna predskazanja koja se odnose na dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Kur'an kaže:

”Onima koji slijede Poslanika, Vijerovijesnika nepismenog, kojeg oni kod sebe,u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze. On njima naređuje dobra i zabranjuje loša djela,i dozvoljava im čiste stvari, a zabranjuje im nečiste, i oslobađa ih njihovog tereta iokova koji su bili na njima. Zato oni koji vjeruju u njega, i poštuju ga i pomažu ga, islijede svijetlo objavljeno sa njim – to su oni koji će uspjeti. (Časni Kur'an 7:158)

Ovaj poduži odlomak iz Časnog Kur'ana ne spominje samo svrhu dolaska ČasnogPoslanika s.a.v.s., nego navodi da raniji zapisi sadrže predskazanja u vezi snjegovim dolaskom. Ne samo jevrejski i kršćanski, nego i hinduistički zapisi sadržemnoga predskazanja o Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Među četri Vedasa Hindusa, Athra Veda zauzima istaknuto mjesto. Također poznat je kao Brahma Ved (tj. Božansko znanje). Ona sadrži sljedeće predskazanje:

”O ljudi! Slušajte ove riječi s poštovanjem. Hvale vrijedna osoba pojavit će se među ljudima. On će ga prihvatiti između 60.090 neprijatelja. Njegovo prijevozno sredstvo bitće 20 deva. Njegovo ime vinuti će se visoko i zatim vratiti se. Ovaj veliki Rishi imat će 100 zlatnika, 10 bisernih ogrlice, 300 arapskih konja i 10.000 krava.” (Athra Ved Kantam20-127, 70-1-3).

Tumačenje Vedanskog predskazanja

Ovdje su spomenute mnoge osobine Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Rishi nazvan je ”hvale dostojnim”. Riječ Muhammed sam po sebi znači dostojan hvale. Oni njegovi ashabi koristili su deve kao prijevozno sredstvo, dok za Rishis Indije,korištenje deva bilo je zabranjeno (Manu Smrithi 5:8).

Kad se Časni poslanik Muhammed s.a.v.s. pojavio u Arabiji, stanovništvo Arapa brojalo je nešto više od 60.000. Cjelokupno stanovništvo postali su njegovi neprijatelji. Svemogući Bog štitio ga je od njegovih neprijatelja. Časni Kur'an također kaže: ”A Allah će te zaštititi od ljudi.“(Časni Kur'an 5:68).

Visoko uzdizanje i vraćanje odnosi se na njegovo iskustvo Miradž (duhovni uspon). 100 zlatnika odnose se na njegove ashabe koji su migrirali dva puta za Etiopiju.

10 bisernih ogrlica znači Ashra-Mubashera, deset ashaba Časnog poslanika s.a.v.s.,kojima je Bog dao radosne vijesti dženneta tokom njihovog života na ovom svijetu. To su Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Talha, Zubair, Abdur Rahman ibn Auf, Sa'ad ibnEbi Waqqas, Sa'ad Ibn Zaid i Abu Ubaidah (neka je Allah zadovoljan s njima).

300 Arapskih konja znači 300 ashaba Časnog Poslanika koji su sudjelovali u Bici na Badru. Njihov broj je 313. Osam od njih nisu mogli sudjelovati u borbi. Jedan od njih preselio je prije bitke, a četiri od njih bili su mala djece. Tako stvarni broj ljudi koji suse borili u Bici na Badru, zajedno sa Časnim poslanikom s.a.v.s. bio je 300.

10.000 krava označava 10000 časnih ljudi koji su ušli u Meku pobjedonosno s njim nanjegovom povratku. Bitno je napomenuti da se broj 10.000 također spominje u Bibliji.

Bhavisyath Puran također sadrži predskazanje o dolasku Časnog Poslanika s.a.v.s.Maharishi Vyas Muni zauzima istaknuti položaj među Hindusima zbog velikog znanjai mudrosti, i Bogom dane sposobnosti. Pored drugih vjerskih tekstova, on je napisao18 Purana, kao što su Brahma Puran, Bhagath Puran. 18. Puran je nazvan Bhavisyath Puran. Sadrži predskazanja koja se odnose na budućnost.

Prema vjerovanjima Hindusa ova knjiga sadrži božanske objave i predskazanja. Ovaj Bhavisyath Puran sadrži sljedeće predskazanje o Časnom Poslaniku:

”Duhovni reformator će doći iz strane zemlje (izvan Bharata) sa svojim učenicima (ashabima). Njegovo ime će biti Mahamad (Muhammad). On će prebivati upustinji.” (Bhavisyath Purani 3:5-8).

Ovdje naziv duhovnog reformatora jasno dat je kao Muhammed. Općenito u Vedasusve zemlje izvan Bharat se nazivaju Mlech. Strana zemlja, kako je rečeno, je upustinji. Ovdje se ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. posebno spominju. Teško je naći bilo kojeg poslanika čiji su ashabi svoj život vodili prema uputama njihovog poslanika.

Maharishi Vyas Muni spominje sljedeće osobine ovog Muhammeda Rishija i njegovih sljedbenika:

”Njegovi sljedbenici će obavljati obrezivanja. Oni neće zadržati svoju kosu kao ćoti kao što Brahmani čine. Zadržat će bradu. Donijet će revoluciju. Pozivat će visokim glasom (tj. umjesto korištenja zvona za poziv ljudima za molitvu, oni će pozvati ljude na molitvu u tako glasno ‘Azan’). Jesti će meso životinja, osim svinjskoga. Oni će postići čistoću kroz džihad (borba na Allahovom putu). Njihova civilizacija zvat će se Muslay (muslimani).” (Bhavishyat Puran Vol. 3 stih:. 3).

Bez tumačenje, sve ove karakteristike slažu se u potpunosti s osobinama ČasnogPoslanika islama s.a.v.s. i njegovih sljedbenika. Ukratko, predskazanja Božije knjigeHindu religije ispunjena su u osobi Časnog Poslanika islama.

Časni Poslanik s.a.v.s. je okupio sve narode i vjere na zajedničkoj platformi na temelju vlastitih učenja koja se temelje na Jedinstvu Boga. On je dao poruku jednakosti čovječanstva i univerzalnog bratstva. Časni Kur'an kaže o sebi:”U njima je bilo učenje koje ostaje čvrsto i drži čvrsto. (Časni Kura'an 98:4).To je srž učenja svih vjerskih knjiga. Učenja Časnog Kur'ana jednostavna su i univerzalna.Ukratko, Časni Poslanik s.a.v.s. postigao je veličanstven uspjeh u svojoj misiji, što čak potvrđuju i ne-muslimanski orijentalisti.

Tako Velečasni Bosworth Smith,profesionalni umjetnik piše:”Po bogatstvu apsolutno jedinstven u povijesti Muhamed, trostruki je osnivač: nacije,u carstva, i religija i cijenjen je na ovaj dan od strane svih šest ljudskih rodova kao čudočistoće, stila, mudrosti i istine”.

Njemački orijentalist Noldeke piše:”Najuspješniji od svih poslanika i vjerskih ličnosti.”(Enciklopedije Brittannica: Kur'an).

O Allahu, obaspi Tvojom Milosću i Tvojim Blagoslovima Časnog Poslanika Muhammeda (mir i blagoslov Allahov neka je na njega, i njegova potomstva). Ti koji Si hvale dostojan, Gospodar časti.

Prepisano od:Rewiew of Religions Maj / Juni 1993.LXXXVIII. No 5/6.

Slika:unsplash.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp