U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Muhammed Božiji Poslanik

Biti musliman nije dječija igra. To zahtijeva potpunu pokornost Časnom Poslaniku s.av.s. u svakoj stvari. Nemojte to uzimati površno.To je stvar vrijedna dubokog razmišljanja.

Nemojte se osjećati zadovoljni sobom sve dok ne budete potpuno pokorni Časnom Poslaniku. Ako tako ne činite a sebe nazivate muslimanom, vi imate samo čahuru bez jezgre.Mudar čovjek neće biti zadovoljan samo sa čahurom niti nošenjem praznog imena.

U stara vremena jedan musliman po imenu, nastojao je da preobrati Jevreja u islam. Ovaj ga je grdio za radost na vanjskoj formi, a lišen unutrašnje stvarnosti. On je rekao:“Šta je u imenu? Ja sam svom sinu nadio ime Halid, po imenu popularnog muslimanskog osvajača koji je živio dugo i izvojevao divne pobjede za islam.Ali prije nego što je pala noć ja sam morao da sahranim svoje dijete.”Zato nemojte biti zadovoljni samo imenom. Umjesto toga tražite unutrašnju stvarnost. Kakva sramota!

Vi se očitujete da slijedite ČasnogPoslanika, najvećeg od svih Poslanika, pa ipak živite kao kafiri. Zato živite svoj život kao Časni Poslanik i oblikujte svoj um kao on. Ako tako ne uradite vi slijedite šejtana.Lahko je shvatiti da svrha čovjekovog života treba da bude da čovjek postane miljenik Svemogućeg Boga.

Dokle god čovjek ne postane takav,on nije uspio u životu. Ali ovaj cilj nije postignut dok niste istinski pokorni Časnom Poslaniku. Časni Poslanik nam je pokazao svojim djelom stvarni značaj islama. Zato slijedite taj islam ako želite da postanete miljenici Božiji.(Al-Hakam, januar 24, 1901)

VAŽNOST SLIJEĐENJA ČASNOG POSLANIKA, s.a.v.s.

Za mene ne bi bilo moguće da postignem ovu uzvišenost da nisam slijedio stope mog učitelja, ponosa svih poslanika, najboljeg od ljudi,Muhammeda, odabranog, neka je mir i Allahovi blagoslovi na njemu.Šta god sam ja postigao, postigao sam slijedeći njega, i ja znam iz dokazanog i vjerodostojnog iskustva da ni jedan čovjek ne može dostići blizinu Bogu i postići dublje razumijevanje Njegovih puteva bez slijeđenja tog Poslanika s.a.v.s.

Sada mi dopustite da vam dam na znanje da prva stvar s kojom ste nagrađeni, nakon što ste sebe potpuno potčinili uputama i učenjima Časnog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., je da vam je poklonjeno novo srce koje je uvijek ispravno naklonjeno, to jest da tako kažem, srce koje se ohladilo od ljubavi prema ovom materijalnom svijetu, i umjesto toga počinje da žudi za vječnim  zadovoljstvom sa Gospodarom.

Kad postigne tu želju, ovo srce je sada spremno da primi tu savršenu i najčišću ljubav –ljubav Božiju. Zbog vaše potpune poslušnosti njemu, svi ovi blagoslovisu oporučeni vama kao njegovo duhovno nasljeđe. (Roohani Khaza’in, tom 22: Haqeeqatul Wahi, str. 64-65).

SAVRŠENSTVO (ODLIKE) POSLANSTVA

Život Časnog Poslanika s.a.v.s. je bio život velikog uspjeha: u njegovim visoko moralnim vrlinama, njegovoj duhovnoj moći, njegovoj visokoj rješenosti, odlučnosti i savršenstvu njegovog učenja, njegovom savršenom primjeru i prihvatanju njegovih molitvi.

Ukratko, u svakom pogledu njegovog života, on je pokazao takve svijetle znakove da čak osoba niske inteligencije, pod uslovom da nije nadahnuta nerazumnom zlobom i neprijateljstvom, prisiljena je priznati da je on bio savršen primjer manifestacije Božijih odlika i bio je savršen čovjek. (Al-Hakam, 10 april 1902, str. 5).

Moje je vjerovanje da su svi poslanici, ostavljajući Časnog Poslanikas.a.v.s. u stranu, koji su mu prethodili, bili zdruđeni da obave zadatak i da provedu reformu koju je Časni Poslanik obavio i proveo, oni ne bi bili u stanju da tako učine. Oni nisu imali srca i snage koji su bili dati Časnom Poslaniku.

Ako bilo ko kaže da ovo predstavlja nepoštovanje prema drugim Poslanicima, on treba da bude kriv za izgovaranje klevete protiv mene. Dio moje vjere je da odam čast i poštovanje Poslanicima,ali superiornost Časnog Poslanika prema svim poslanicima je najvažniji dio moje vjere i moje cijelo biće je prožeto time. Nije u mojoj moći da to odbacim.

Neka moj nesretni protivnik, koji je slijep, kaže šta hoće, ali naš Časni Poslanik, s.a.v.s., je obavio zadatak koji svi Poslanici zdruđeni zajedno, ili odvojeno, ne bi mogli obaviti. Ovo je Allahova milost koju on poklanja kome On hoće. (Malfoozat, tom II, str. 174).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp