U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Krv, Smrt,Ubistvo,Šehid

Ovo je priča o dva ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. Njihova imena su Zeid i Hubejb. Obojica su posvetili svoj život islamu.

Desilo se da su predstavnici dva plemena „Adl“ i „Karah“ iz Banu Lahijana prišli Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekli mu da su njihova plemena zainteresovana za Islam. Zatražili su od njega da im pošalje nekog od muslimanskih učitelja tako da mogu naučiti više o islamu. Časni Poslanik s.a.v.s. se složio i poslao deset svojih ashaba sa njima. Zeid i Kubaib su bili među njima.

Kada je ova grupa stigla na teritoriju Banu Lahijan, shvatili su da su iznevjereni. Ustvari, Banu Lahijan je bio svod neprijatelja islama. Napravili su ovu klopku sa namjerom ubijanja muslimanskih učenjaka. Ova mala grupa je bila napadnuta sa dvije stotine naoružanih sa strijelama i drugim oružjem. Muslimani su se popeli na obližnje brežuljke i izazvali neprijatelja. Nevjernici su predložili da im poštede život ukoliko oni siđu i predaju se.

Muslimani im nisu vjerovali i izabrali su da se bore do kraja. Kada je napad krenuo, borili su se hrabro. Ali s obzirom da su bili malobrojni, nisu mogli uraditi mnogo. Sedam njih je poginulo. Preostaloj trojici je rečeno ponovno: „Predajte se i vaši životi će biti pošteđeni“. Ovoga puta su sišli.

Čim su sišli, zatvoreni su i vezani konopcima. Jedan od ove trojice je rekao da je to bio prekršaj dogovora i odbio je ići sa njima. Nakon toga su ga napali i smjesta ubili.

Preostala dvojica zarobljenika Zeid i Kubaib odvedeni su u Meku i tamo prodani kao robovi. Mekanlija koji je kupio Kubaiba želio ga je ubiti, kako bi osvetio smrt svog oca koji je ubijen u Bici na Badru.

Jednog dana kada je Kubaib radio sa oštrim nožem, dijete njegovog gazde mu je prišlo blizu da vidi šta to radi. Kubaib je uzeo dijete u svoje krilo i počeo mu pričati. Kada je majka dijeteta ovo primijetila, bila je užasnuta činjenicom da zatvorenik drži njeno dijete. Kubaib je vidio zabrinuto lice majke. Rekao joj je: „Nemoj se bojati. Neću ozlijediti dijete. Mi muslimani ne igramo lažno“.

Žena je bila toliko impresionirana onim što čuje da je potom običavala govoriti: „Nikada nisam vidjela zatvorenika kao što je Kubaib“.

Kubaib je ostao u zatočeništvu dugo. Na kraju je došao dan kada su odlučili da ga ubiju. Stotine ljudi se skupilo oko njega kada je odveden na pogubljenje. Pitali su ga za posljednju želju. Rekao je da ga puste kratko da klanja. Složili su se sa tim. Kratko je klanjao. Kada je završio rekao je da je želio da produži svoj namaz, ali nije to uradio da ne bi oni pomislili da se boji smrti. Veoma samopouzdano počeo je učiti:

„Sve dok umirem kao musliman, ne brinem se gdje će moje beživotno tijelo pasti, desno ili lijevo. A i zašto bih? Moja smrt je u Božijim rukama. Ukoliko On želi, on će blagosloviti svaki dio moga tijela“.

Tek što je završio, mač je pao na njegov vrat i njegova glava je odsječena.

Zeid, drugi zatvorenik, također je izveden van da bi bio ubijen. Prije nego je ubijen, vođa Meke mu je prišao i rekao: „Zar ne bi želio da je Muhammed na tvom mjestu danas, a ti bi sjedio sigurno među svojom porodicom?“

Zeid je odgovorio: „Bog je moj svjedok. Radije bih umro nego da Poslanik osjeti bol koliko je ubod trna u njegovo stopalo u Medini.“

Tako je i on dao svoj život za islam.

Pitanja:

  1. Navedi dva plemena koja su tražila od Poslanika s.a.v.s. da im da učitelja!
  2. Koliko je učitelja poslato u Banu Lahijan?
  3. Šta se desilo muslimanskim učenjacima kada su stigli na teritoriju Banu Lahijan?
  4. Zašto je majka djeteta bila tako zabrinuta kada je vidjela dijete u Kubaibovom krilu?
  5. Zašto je Kubaib klanjao namaz nabrzinu?
  6. Šta je vođa Meke rekao Zeidu?
  7. Kakav je bio Zeidov odgovor?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp