U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Medina, Munara

Za vrijeme bitke na Tabuku Časni Poslanik s.a.v.s. pozvao je na davanje priloga, tako da bi mogao napraviti potrebne pripreme za bitku. Bio je izrazit odziv na njegov poziv. Primjeri hazreti Abu-Bakra i Omera r.a. bili su tipični. Obojica su bili dovoljno bogati da prilože bitan dio bogatstva.

Hazreti Omer r.a. običavao je govoriti, da je Abu-Bakr r.a. uvijek prednjačio u žrtvovanju za islam. Ovom prilikom je odlučio da ga prevaziđe.

Sa ovim u mislima on je došao kući, sakupio sav svoj imetak i podijelio ga na dva jednaka dijela. Jednu je polovinu ostavio kući, a drugu je dao Poslaniku s.a.v.s.. Časni Poslanik s.a.v.s. bio je zadovoljan i upitao ga je: „Omere, da li si išta ostavio kući, za svoju porodicu?“ „Da, Allahov Poslaniče, kući sam ostavio polovinu od onoga što sam posjedovao“, odgovorio je Omer r.a. Časni Poslanik s.a.v.s. je zahvalio i molio za njega.

U međuvremenu, Abu-Bakr r.a. stigao je sa svojim prilogom. Časni Poslanik s.a.v.s. je upitao: „Abu-Bakr, šta si ostavio kući?“

On je odgovorio: „ Samo ime Allaha i Njegovog Poslanika“.  Časni Poslanik s.a.v.s. je zahvalio i molio za njega. Omer r.a. shvatio je da nikada neće biti u stanju nadići Abu-Bakra r.a.

Pitanja:

  1. Zbog čega je Časni Poslanik s.a.v.s. tražio doprinos?
  2. Koja je bila Omerova želja u ovoj prilici?
  3. Kakav je prilog dao Omer r.a.?
  4. Koliko je priložio Abu-Bakr r.a. ?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp