U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bakr r.a. II Novi početak u Medini

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehaddeta, euze I sure el- Fatihe hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastąpi da govori o detaljima iz života hz. Ebu Bekra (ra).

Prvi zadatak nakon dolaska u Medinu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) nakon dolaska u Mekku prvo skrenuo pažnju na izgradnju džamije. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kupio plac za 10 dinara, i kad je pripremio zemljište, Časni Poslanik (savs) je klanjao i položio kamen temeljac za džamiju. Zatim, bi Časni Poslanik (savs) pomogao u izgradnji džamije. Bilježi se da je iznos koji je plaćen za kupovinu tog zemljišta platio hazreti Ebu Bekr (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kad je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio kamen temeljac, naredio je hazreti Ebu Bekru (ra) da stavi kamen pored njegovog, zatim je rekao hazreti Omeru (ra) da stavi kamen pored hazreti Ebu Bekrovog (ra), a zatim je naredio hazreti Osmanu (ra) da stavi kamen pored hazreti Omerovog (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada je Časni Poslanik (savs) dodijelio zemljište ashabima da grade svoje domove, Časni Poslanik (savs) je dodijelio hazreti Ebu Bekru (ra) mjesto u blizini džamije.

Uspostavljanje bratstva

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da je Časni Poslanik (savs) uspostavio bratsku vezu između hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra) dok su bili u Mekki. Zapisano je da je Časni Poslanik (savs) uspostavio bratske veze dva puta, jednom prije migracije i poslije. Nakon migracije, Časni Poslanik (savs) je održao samo dvije bratske veze koje su formirane prije migracije; između njega i hazreti Alija (ra), i između hazreti Hamze i hazreti Zejda. Za ostale ashabe uspostavljene su nove veze bratstva.

Konsultacije sa muslimanima prije bitke na Bedru

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada je Časni Poslanik (savs) krenuo prema Bedru, da presretne mekanski trgovački karavan koji se vraćao iz Sirije. U međuvremenu, Časni Poslanik (savs) je saznao da je vojska iz Mekke krenula da zaštiti trgovački karavan. Časni Poslanik (savs) se posavjetovao sa svojim ashabima i oni su predstavili različita mišljenja o tome da li da se bore protiv vojske koja je krenula ili da nastave prema trgovačkom karavanu. Zabilježeno je da je u tom trenutku objavljen sljedeći ajet:

“ kao što je tvoj Gospodar tebe izveo iz tvoje kuće sa istinom; međutim, jedna skupina vjernika je to mrzila. (8:6)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je poslije toga hazreti Ebu Bekr (ra) ustao i održao govorio u znak podrške, a onda i hazreti Omer (ra). Hazreti Mikdad (ra) je rekao da će oni podržati Časnog Poslanika (savs) u onome što mu je Bog naredio.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada su stigli u do Bedra, ashabi su postavili šator za Časnog Poslanika (savs) i rekli da treba da ostane u šatoru a  oni da idu u bitku. Neki ashabi su tad stajali na straži ispred šatora. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i hazreti Ebu Bekr (ra) su proveli noć u ovom šatoru; Hazreti Ebu Bekr (ra) je stajao na straži sa izvučenim mačem, dok je Časni Poslanik (savs) proveo noć moleći se Allahu.

Hazreti Haifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Ali (ra) pitao neke ljude ko je najhrabriji među muslimanima. Oni su odgovorili da je to hazreti Ali ra. Međutim, hazreti Ali (ra) je rekao da je to hazreti Ebu Bekr (ra), jer na dan Bedra kada se odlučivalo ko će čuvati Časnog Poslanika (savs), hazreti Ebu Bekr (ra) je stajao uz Časnog Poslanika (savs) sa izvučenim mačem iz korica uprkos opasnosti tako da je svako ko je želio doći do Časnog Poslanika (savs) morao prvo proći kroz njega.

Podrška Uzvišenog Allaha jer su muslimanski brojevi bili mnogo manji 

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kad je Časni Poslanik (savs) vidio da je neprijatelj u velikoj mjeri nadjačao muslimane, okrenuo se u pravcu Kabe i počeo moliti, govoreći da ako Allah učini da muslimani budu poraženi, onda ne bi ostao niko na na ovom svijetu da Ga obožava. Dok je Časni Poslanik (savs) dovio, njegov ogrtač je pao,  hazreti Ebu Bekr(ra) bi ga vraćao na njegova ramena, govoreći da će Allah sigurno ispuniti svoje obećanje. Časnom Poslaniku (savs) je poslije objavljen sljedeći ajet:

“Kada si molio svog Gospodara za pomoć, a On ti je odgovorio govoreći: ‘Pomoći ću ti sa hiljadu meleka koji slijede jedan za drugim’” (8:10)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je tada Allah spustio kišu koja je zauzvrat učinila da se tlo ispod Mekanlija omekša i Mekanlije su izgubili oslonac, dok su muslimani ostali čvrsti. Dakle, Allah je manifestirao svoju pomoć, a svo to vrijeme se Časni Poslanik (savs) nastavio moliti.

Hazreti Halifatul Masih je kasnije naveo da je Časni Poslanik (savs) izašao iz šatora i ohrabrio muslimane. Časni Poslanik (savs) se također hrabro borio u borbi, i hazreti Ebu Bekr (ra) se hrabro borio uz njega. Jednom je sin hazreti Ebu Bekra (ra) koji nije prihvatio islam u vrijeme bitke, rekao svom ocu da se sakrio iza stijene i da je mogao napasti ga, ali nije zato što je on bio njegov otac. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da se on nije suzdržao zbog Časnog Poslanika (savs), već zato što je Allah odredio da njegov sin kasnije prihvati islam, On ga je spasio.

Postupanje prema ratnim zarobljenicima

Hazreti Halifatul Masih je rekao da po povratku u Medinu, Časni Poslanik (savs ) se posavjetovao o tome šta treba učiniti sa ratnim zarobljenicima. Bilo je uobičajeno da Arapi ubijaju takve zarobljenike, međutim to nije odgovaralo Časnom Poslaniku (savs) i nijedna naredba još nije bila objavljena u vezi zarobljenika. Hazreti Ebu Bekr (ra) je predložio da bi trebali biti oslobođeni nakon odkupa, jer neki od njih bi kasnije mogli prihvatiti islam.
Hazreti Omer (ra) je bio drugog mišljenja i rekao da su ti ljudi počinili zločine koji opravdavaju njihov kraj. Međutim, zbog svoje ljubazne prirode, Časni Poslanik (savs) je uzeo savjete koji je dao hazreti Ebu Bekr (ra), a kasnije je i Allahova naredba podržala ovu odluku.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se jednom, u Medini, razbolili hazreti Ebu Bekr (ra) i drugi ashabi. Hazreti Aiša (ra) bi išla provjeriti svog oca, koji je rekao da je smrt bliža osobi nego pertle na cipelama. Saznavši ovo, Časni Poslanik (savs) je molio da im Allah učini Medinu dragom kao što je Mekka, i da otkloni bolest koja se proširila.

Podrška i zakletva muslimana Časnom Poslaniku (savs) u toku bitke na Uhudu

Hazreti Halifatul Masih je rekao u vezi bitke na Uhudu, kad je Časni Poslanik (savs) saznao za plan Mekanlija da će da napadnu Medinu, konsultovao se sa ashabima o tome da li da ostanu u Medini ili izađu u susret neprijateljima. Neki su predlagali da bi trebali ostati u Medini, i Časni Poslanik (savs) je u početku podržao ovo mišljenje. Međutim, drugi su insistirali da izađu izvan Medine i bore se protiv neprijatelja.
Vidjevši njihovu strast, Časni Poslanik (savs) je donio odluku prema njihovom savjetu i uputio ih da će se braniti od neprijatelja na otvorenim terenima. Kasnije su oni koji su insistirali požalili što su toliko insistirali, a kada se Časni Poslanik (savs) vratio sa svojim oklopom, oni su izrazili svoje žaljenje i rekli da će učiniti sve što Časni Poslanik (savs) odluči. Časni Poslanik (savs) je rekao da nije priličilo poslaniku da skine svoj oklop nakon što ga je obukao i da će oni nastaviti.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u toku bitke Časni Poslanik (savs) uzeo zakletvu od određenih ashaba da će se boriti čak i do smrti ako moraju. Tako su se ovi ashabi hrabro borili da brane Časnog Poslanika (savs), među kojima je bio i hazreti Ebu Bekr (ra). Također je u to vrijeme hazreti Talha (ra) žrtvovao svoju ruku, i zbog njega nijedna strijela nije mogla doći do Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su takođe u toku bitke na Uhudu slomljeni zubi Časnog Poslanika (savs). Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) pojurio do Časnog Poslanika (savs), vidio je da i on krvari i da su mu se prstenovi oklopa zabili u njegovo blagoslovljeno lice, ali je Časni Poslanik (savs) rekao da prvo trebaju da se pobrinu za hazreti Talhu (ra) koji je bio mnogo povrijeđen.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Ebu Sufjan, koji je predvodio mekkansku vojsku, uzvikivao da su oni ubili Časnog Poslanika (savs), međutim, Časni Poslanik (savs) je naredio muslimanima da ništa ne govore. Ebu Sufijan je isto rekao i za hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra), ali im je Časni Poslanik (savs) rekao da šute. Nakon toga, Mekanlije su počeli veličati jednog od svojih idola. Čuvši ovo, Časni Poslanik (savs) je pogledao ashabe i upitao zašto ne odgovaraju, i rekao da uzvrate nevjernicima  veličajući Allaha.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da nastavi  da govori na istu temu u buduće.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp