U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Omer Faruk r.a. II Žestoki protivnik privaća islam

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Poslije proučenog šehadea, Euze I sure El- Fatihe, hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude nejgov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o životu hazreti Omera (ra).

Žestoki protivnik Islama, prihvaća Islam

Hazreti Halifatul Masih je citirao Drugog halifu (ra) u vezi sa incidentom prihvatanja Islama  hazreti Omera (ra). Napisao je da je hazreti Omer (ra) bio  žestoki protivnik Islama prije nego što je prihvatio Islam, i jednog dana je odlučio da će ubiti njegovog osnivača. Onda je krenuo prema Časnom Poslaniku (savs) sa namjerom da ga ubije. Međutim, usput ga je neko vidio i obavijestio da je njegova vlastita sestra prihvatila Islam. Hazreti Omer (ra) je otišao u  kuću svoje sestre. Po dolasku na vrata čuo je kako se čita Kur'an. Pokucao je i njegov zet je otvorio vrata. Hazreti Omer (ra) je pitao šta je to što je čuo, ali oni su to pokušali sakriti. Iz svog bijesa, Omer (ra) je podigao ruku da udari svog zeta, ali njegova sestra je stala između njih, i tako ju je, umjesto zeta, slučajno udario.

Vidjevši da je udario svoju sestru, hazreti Omerov (ra) bijes se smanjio i kajao se. Zatim je zatražio da vidi šta su to ranije učili. Njegova sestra mu je rekla da prvo uzme abdest, nakon čega su mu predstavljeni ajeti iz Kur’ana. Kad ih je čuo, srce mu se otopilo i proglasio je vjeru u Islam.

Hazreti Omer (ra) je onda pitao gdje je Časni Poslanik (savs) i krenuo je prema njemu. Po dolasku, ashabi (ra) su savjetovali Časnog Poslanika (savs) da mu ne dozvoli da uđe, jer su znali za njegovo protivljenje. Međutim, Poslanik (savs) mu je dozvolio da uđe i pitao koliko dugo će im se suprotstavljati. Na to je hazreti Omer (ra) izjavio da prihvata Islam. Nakon što su to čuli, ashabi (ra) su glasno uzviknuli  Allahu Ekber! (Allah je najveći)

Muslimani odlaze otvoreno do Ka'be

Hazreti Halifatul Masih je dalje citirao da su do tada muslimani svoju vjeru držali u tajnosti zbog protivljenja Mekanlija. Međutim, nakon što im se  hazreti Omera (ra) pridružio, konačno su krenuli prema Ka’bi da se mole; sa hazreti Omerom (ra) sa jedne strane Časnog Poslanika (savs) i hazreti Hamzom (ra) s druge strane.

Hazreti Halifatul Masih je nastavio citirati Drugog halifu (ra) koji je rekao da su, čuvši činjenicu da je hazreti Omer (ra) prihvatio Islam, Makanlije bili bijesni i opkolili njegovu kuću. Zapravo, iz njihove ljutnje, bilo je skoro da ga napadnu. Međutim, jedan od glavnih poglavica Meke izjavio je da je hazreti Omer (ra) bio pod njegovom zaštitom. Tako je hazreti Omer (ra) bio spašen od bilo kakve prijetnje. Međutim, nekoliko dana kasnije, Hazrat Omer (ra) je  otišao do poglavice i rekao da mu više nije potrebna njegova zaštita, a zatim je bez ikakvog straha prošetati ulicama Meke.

Hazreti Halifatul Masih je onda citirao Obećanog Mesiju (as) u pogledu hazreti Omerovog (ra) prihvatanja Islama Obećani Mesija as je rekao da je Hazrat Omer (ra) sklopio pakt sa Ebu Džehlom da ubije Poslanika i tražio ga je nadajući se da će ga naći samog. Ipak, dogodila se takva veličanstvena promjena, pri čemu je ista osoba koja je bila zakleti neprijatelj Časnog Poslanika (savs) i Islama, kasnije dao svoj život zbog Islama.

Uticaj namaza Časnog Poslanika (savs) na Hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je predstavio još jedan događaj, gdje je jedne noći hazreti Omer (ra) saznao da se Poslanik (savs) moli sam noću kod Ka’be. Hazreti Omer (ra) je otišao i kada je zatekao Poslanika (savs) kako se moli, čuo ga je kako se tako molio da je to ostavilo dubok utjecaj na njega. Zatim, kada je Časni Poslanik (savs) ustao i otišao, hazreti Omer (ra) ga je slijedio. Časni Poslanik (savs) je osjetio nečije prisustvo iza sebe, a kada se okrenuo vidio je kako ga prati Omer (ra).
Časni Poslanik (savs) mu je rekao da ga ne napuštao ni danju ni noću. Hazreti Omer (ra) je to čuo i bojao se da bi se Časni Poslanik (savs) mogao moliti protiv njega, pa je rekao da mu više neće smetati. Obećani Mesija (as) je napisao da bi to Allah je stavio u srce Poslanika (sa) u to vrijeme, da Allah ne želi da hazreti Omer (ra) ode u propast.

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da Obećani Mesija (as) je spomenuo incident kod kabe u vezi hazreti Omera (ra) tri odvojena puta. Moguće je da je nakon ovog incidenta hazreti Omer (ra) ponovo bio podstaknut protiv Časnog Poslanika (savs) i on je opet krenou protiv Poslanika (savs), a onda se dogodio incident sa njegovom sestrom i zetom.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) kad je prihvatio Islam, smatrao da bi trebao otići do najvećeg protivnika Islama i obavijestiti ih o svom prihvatanju. Onda je otišao do Ebu Džehela i obavijestio ga da je prihvatio Islam. U početku je Ebu Džehel bio vrlo gostoljubiv, ali kada je čuo ovu vijest, zatvorio je vrata hazreti Omeru (ra) i opsovao ga.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio još jedn hadis, u kojem je hazreti Omer (ra) pitao ko je od Kurejšija najviše razgovarao i širio glasine? Upućen je čovjeku po imenu Džemil i rekao mu je da je prihvatio Islam. Čuvši to, Džemil je otišao do Ka’be i objavio prisutnim kod Ka'bi da je hazreti Omer (ra) postao Sabi (naziv za muslimane u Mekki). Hazreti Omer (ra) glasno je rekao da nije postao Sabi, već je postao musliman i prihvatio Jednog Boga i Njegovog Poslanika.

Hazreti Halifatul Masih je  naveo hadis u kojem je jedan ashab (ra) rekao da nisu mogli moliti kod Ka’be sve dok hazreti Omer (ra) nije prihvatio Islam. U drugom hadisu, ashab (ra) je prenio da su muslimani nakon prihvatanja islama hazreti Omera (ra) postigli veliko poštovanje.

Hazreti Omerova (ra) migracija u Medinu

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je hazreti Omer (ra) bio među najistaknutijim migrantima u Medini, zajedno sa dvadeset članova porodice se preselio. Prenosi se da je njegova bratska veza uspostavljena sa hazreti Ebu Bekrom (ra) u Meki, a bratska veza u Medini sa Itbanom bin Malikom.

Riječi ezana objavljene hazreti Omeru (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednog dana, hazreti Abdullah (ra) otišao do Poslanika (savs) i obavijestio ga da je sanjao san u kojem je vidio riječi ezana (poziv na molitvu). Onda mu je Poslanik (savs) naredio da ode do hazreti Bilala (ra) i kaže mu da prouči ezan. Kada je hazreti Omer (ra) čuo ove riječi, otišao je do Časnog Poslanika (savs) i obavijestio ga da je i on sanjao ove riječi u snu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će i u buduće nastaviti da  govori  o životu hazreti Omera (ra).

Dužnosti u toku  ramazana i spašavanje budućih generacija

Hazreti Haliatul Masih je rekao da je danas posljednji petak ovogodišnjeg ramazana; ali to ne bi trebalo biti ograničeno samo na ovo. Zapravo, ovaj petak trebao bi nam otvoriti nove puteve u budućnosti, a dobre navike koje smo uspostavili u toku ramazana trebale bi se nastaviti i nakon ramazana i trebale bi se povećavati. Ako to ne učinimo, od mjeseca Ramazana nećemo imati koristi.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u prethodnoj hutbi skrenuo pažnju na učenje salavata i istighfara (tražeći oproštaj od Boga). Međutim, ove molitve nisu ograničene samo na ramazan, već ih treba učiti i nakon ramazana.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u današnje doba i doba kada je dunjaluk rasprostranjen i naša djeca izložena na ove šejtanske sile, moramo se moliti sada više nego ikad. Moramo uspostaviti čvrstu vezu sa našom djecom, te ih također učiti o Allahu i vjeri i omogućiti im da postignu potpuno uvjerenje. Trebali bismo ih povezati sa vjerom do te mjere da nijedno njihovo djelovanje ili čak misli ne idu protiv Allahove volje i zadovoljstva. Ovo je najbolji način spašavanja naših budućih generacija.
Međutim, to se može dogoditi samo kada sami postignemo potpunu vjeru. To će biti moguće samo kad sami uspostavimo snažnu vezu sa Allahom i budemo uzorni u našem obožavanju kao što bi to trebali biti pravi vjernici. Moramo razumjeti pravi razlog zašto smo prihvatili Obećanog Mesiju (as).

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da su nemorali i nepristojnosti sada viši nego ikad; a pomoću sredstava poput televizije i interneta, bolesti koje su se nekad nalazile samo izvan kuće dostupne su unutar domova. Stoga moramo biti vrlo oprezni i voditi veliku brigu, posebno o djeci.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se uvijek trebamo sjećati žrtava starijih koji su dali prednost vjeri i prošli velike poteškoće zbog svoje vjere. Nije dovoljno biti iz potomstva vrlo pobožne osobe, već moramo uspostaviti vlastita dobra djela i ispraviti svoje slabosti. Mnogo molimo za svjetski uspjeh naše djece, ali trebali bismo se još više moliti za njihov duhovni uspjeh. Tada ćemo biti spašeni ne samo mi, već i naše buduće generacije.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se u ovih posljednjih nekoliko dana Ramazana treba moliti da naša vjera i naša djeca budu zaštićeni, da se zaštitimo od šejtanskih napada današnjice i da uvijek ostanemo istiniti našoj vjeri i obožavanju, i ispunimo dužnosti prema molitvama. I rekao je da bismo se trebali moliti za Božju milost nad svijetom koji postaje plijen smrtonosne pandemije koronavirusa.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se također trebamo sjetiti Ahmadi Muslimana širom svijeta koji se suočavaju sa poteškoćama zbog svoje vjere. Ahmedije u Pakistanu također bi se trebale usredotočiti na financijsko žrtvovanje. Ako to učinimo, tada će sve spletke protivnika biti onemogućene.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da bismo trebali učiti sljedeće molitve:

‘O moj Bože! Sve je posvećeno Tvojoj službi! Gospodaru, zaštiti me, pomozi mi i smiluj mi se. ‘
‘O Allahu! Činimo Tebe štitom od neprijatelja i tražimo Tvoju zaštitu od njihovih zlih namjera. ‘

Hazreti Halifatul Masih je rekao da nije dovoljno samo ponoviti ove molitve, već moramo voditi računa i o svojim molitvama i posvetiti im posebnu pažnju. Tek tada će nam takve molitve koristiti. Trebali bismo nastojati da nastavimo sa standardima naših dova koje smo uspostavili u toku ramazana cijele godine.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se trebamo moliti da bismo mogli nastaviti sa ovim vrlinama i nakon ramazana. Također bismo trebali imati na umu da ćemo širenjem naših molitvi na druge, dobiti još veći blagoslov od Allaha. Ovo će povećati i naše bratske veze.

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da se također moramo moliti za muslimanski ummet , koji sebe vodi u propast neprihvatanjem Imama ovog doba. Trebamo se moliti i za cijeli svijet, da ih uputi i spasi ih Njegove kazne.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je naša dužnost se neprestano moliti, i tokom ramazana i nakon ramazana. Hazreti Halifatul Masih se molio da se svima omogući sposobnost da to postignu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp