U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer r.a. II Osvajanje Egipata

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: da je Hazreti Halifatul Masih II jednom rekao da u bitkama koje su se dogodile poslije smrti Časnog Poslanika (savs) često bio nedostatak u broju vojnika muslimanske armije.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Ebu Ubaida (ra) pisao hazreti Omaru (ra) tražeći još vojnika, jer je neprijateljski broj bio prilično velik. Međutim, u okolnim plemenima nije bilo nikoga ko bi se mogao pridružiti vojsci, iako je postojao neko sposoban, oni su već bili dio vojske.

Onda je hazreti Omer (ra) se savjetovao sa raznim plemenima i saznao da postoji pleme u kojem su imali mladi ljudi koji su se mogli pridružiti u vojsku. Tako je hazreti Omer (ra) obavijestio hazreti Ebu Ubejdu (ra) da šalje još 6.000 vojnika. Poslat će 3.000 vojnika, i zatim će poslati Amr bin Madi Qarib, koji vrijedi 3.000 vojnika.

Po njegovom dolasku, muslimani nisu postavljali  pitanje kako jedna osoba može biti ekvivalentna 3.000 vojnika, već su bili toliko presretni da su se obradovali i počeli izgovarati slogane zbog njegovog dolaska. Protivnici su vidjeli ovo veselje i mislili su da su muslimani dobili pojačanje u stotinama hiljada. Na kraju, muslimani su bili pobjednici.

Pokret na Egipat

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će navesti osvajanje Egipta, od kojih je jedno bilo u Farhami. Nakon osvajanja Jerusalema, na njegov zahtjev, hazreti Omer (ra) je poslao hazreti Amra bin al-Aasa (ra) u Farhamu sa vojskom od 4.000 ljudi. Hazreti Omer (ra) ga je obavijestio da ako primi pismo u kojem ga obavještava da treba da se vrati, ako ne bude stigao u teritoriju Egipta, trebaju da se vrate.
Međutim, kad je hazreti Amr bin al-Aas (ra) primio ovo pismo od hazreti Omera (ra) u kojem se kaže da se treba vratiti, on je već bio stigao u Egipat pa je prema uputama ostao tamo i otišao u Farhamu. Muslimani su opsjeli Farhamu i to se nastavilo nekoliko mjeseci. Konačno, jednog dana vojska je izašla u borbu i muslimani su ih pobijedili.

Pokret na Bilbeis

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon Farhame hazreti Amr bin al-Aas (ra) krenuo prema mjestu Bilbies. Rimljanska vojska nije želila da muslimani stignu tamo jer su htjeli spasiti svoju  tvrđavu, pa su usput zaustavili muslimane. Rimljani su se htjeli boriti tamo gdje su zaustavili muslimane, međutim, hazreti Amr bin al-Aas (ra) je rekao da prvo trebaju barem saslušati šta imaju reći.
Tako je hazreti Amr bin al-Aas (ra) razgovarao sa dvojicom predstavnika iz Bilbiesa i ponudio im sporazum kojim će ljudi iz Bilbiusa biti sigurni ali će plaćati džiziju. Tražili su nekoliko dana da razmisle o ovom prijedlogu, i u tom  vremenu su napali muslimane i mnogi muslimani su izgubili živote. Kasnije su muslimani pobijedili.

U toku ovog osvajanja, kćerka Macaucasa je zarobljena. Hazreti Amr bin al-Aas (ra) ih je podsjetio da je Macaucas slao poklone Časnom Poslaniku (savs) tako da ju je, nakon konsultacija, poslao nazad u Macaucas sa svim njenim imetkom i slugama.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon Bilbiesa hazreti Amr bin al-Aas (ra) otišao u Umdonain. Ovo je nekada bilo mjesto najvećeg babilonskog dvorca, a bio je i glavni grad raznih faraona. Hazreti Amr bin al-Aas (ra) je smatrao da nema dovoljno veliku vojsku da osvoji dvorac pa je poslao zahtjev za pojačanje.

Hazreti Amr bin al-Aas (ra) je krenuo i obsjeo grad, a za to vrijeme saznao je da hazreti Omer (ra) šalje još 4.000 muslimanskih vojnika u pomoć vojsci hazreti Amr bin al-Aas (ra) . Na kraju je bizantska vojska izašla u borbu, a zahvaljujući vještoj strategiji koju su koristili muslimani,bili su pobjednici i u ovoj borbi.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su nakon toga muslimani osvojili mjesto koje se zvalo Fojum, a zatim i Ain al-Shams. Muslimani su tada osvojili i Isrib i Manut.

Marš na Aleksandriju

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je tada hazreti Omer (ra) dao dozvolu muslimanima da nastave prema Aleksandriji. Muslimani su krenuli naprijed i pobijedili u osvajanju Aleksandrije. Ovo je bila značajna pobjeda, jer je Aleksandrija bila središnje mjesto i jedno od najvažnijih mjesta za Rimljane. Opsada je trajala devet mjeseci.

Hazreti Omer (ra) je napisao pismo vojsci i rekao da ovo traje predugo i da bi trebali planirati napad. Tako su muslimani napali i pobijedili u Aleksandriji. Kad je čuo za pobjedu, hazreti Omer (ra) se obradovao. Tako su muslimani pobjedom Aleksandrije efektivno osvojili cijeli Egipat. Za sve one koje su muslimani zatvorili, hazreti Omer (ra) je dao izbor ili da mogu prihvatiti islam ili zadržati svoju vjeru i plaćati džiziju.

Odgovor na lažne tvrdnje

Hazreti Halifatul Masih je rekao da neki kršćanski historičari iznose tvrdnju da je u toku ovog osvajanja hazreti Omer (ra) naredio da se biblioteka u Aleksandriji zapali i da je ova vatra gorjela šest mjeseci. Iz toga zaključuju da su muslimani protiv znanja i književnosti.
Međutim, Hazreti Halifatul Masih je objasnio da je Časni Poslanik (savs) naredio sticanje znanja. I kroz razne autentične hadise je objasnio da su ove informacije da su muslimani spalili biblioteku potpuno lažne i izmišljene. Zapravo, što se tiče autentičnih istorijskih izvještaja, jasno je da je biblioteku spalio Julije Cezar.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon osvajanja Egipta hazreti Amr bin al-Aas (ra) krenuo prema Baraki i Tripoliju koje su muslimani zatim osvojili. Ljudi su se složili da tamo ostanu na sigurnom i plaćaju džiziju.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se u doba hazreti Omera (ra) islamska vladavina proširila nadaleko, pružajući svima slobodu, sigurnost i mir. Naveo je citat Halifatul Masih II (ra) koji je rekao da u toku bitki i osvajanja hazreti Omarove (ra) ere muslimani redovno klanjali noćni namaz (tahadžud).

On je također rekao u vezi sa bitkama Pravednih Halifa, da historija svjedoči da im je nanesena nepravda, ali nigdje u istoriji ne nalazimo da su muslimani ikada učinili zlo istim tim ljudima. Umjesto ako bi vidjeli nepravdu, ustali bi da uspostave pravdu, slobode i ravnopravnosti za sve.

Hazreti Halifatul Masih II (ra) je objasnio da su Pravedne Halife (Hulefa i Rašidin) znali da stvari sa kojima su se suočili Allah odredio, te da do takvih poteškoća dolazi vjernik kako bi postao bolji i povećao svoju duhovnost. Dakle, ovo je nešto što bi zajednica trebala zapamtiti i na današnjici.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp