U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Omer(ra)

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El Fatihe hazreti Halifatul Masih C ( da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je hz. Omer (ra) bio među ljudima kojima je Časni Poslanik (savs) dao radosne vijesti o Džennetu.

Obećanje Dženneta Hazreti Omer (ra)

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da je jednom Časni Poslanik (savs) bio u voćnjaku, kada je neko došao na vrata i tražio da uđe. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se vrata otvore, a osobi na vratima treba dati radosnu vijest o džennetu. Kada su se vrata otvorila, to je bio hazreti Ebu Bekr (ra) i prenijele su mu ove radosne vijesti. Zatim je druga osoba došla na vrata, i Časni Poslanik (savs) je rekao istu stvar. Ovog puta, to je bio hazreti Omer (ra) i ove radosne vijesti su mu prenesene. Zatim je treća osoba došla na vrata, i Časni Poslanik (savs) je rekao da mu treba dati radosnu vijest o džennetu, uprkos tome što će morati da trpi poteškoće. Kada su se vrata otvorila, to je bio hazreti Osman (ra), i ove radosne vijesti su mu prenesene.

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da je drugom prilikom Časni Poslanik (savs) sanjao san u kojem je bio u Dženetu, i vidio je ženu kako uzima abdest pored dvorca. Pitao je kome pripada ovaj dvorac i rečeno mu je da pripada hazreti Omeru (ra).

Status Hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik (savs) rekao za hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra), da su oni predhodnici svih ljudi u džennetu osim poslanika.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) rekao da kad bi postojao poslanik odmah nakon njega, to bi bio hazreti Omer (ra). Hazreti Halifatul Masih je pojasnio da je Časni Poslanik (savs) mislio na vrijeme neposredno nakon njegove smrti, inače je već najavio da će mesija biti poslanik.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ima onih koji nisu poslanici, ali su blagoslovljeni da razgovaraju sa Allahom. Rekao je da je među njegovim narodom hazreti Omer (ra) je bio muhadis (osoba koja prima mnoge objave). Obećani Mesija (as) je objasnio da to ne znači da je hazreti Omer (ra) bio jedini muhadis iz umeta Časnog Poslanika (savs). Umjesto toga, to je značilo da čovjek može postati muhadis nakon što usvoji duh i kvalitete hazreti Omera (ra). Dakle, Obećanom Mesiji (as) je objavljeno da je bio muhadis i da je u sebi imao duh i kvalitete hazreti Omera (ra).

Časni Poslanik je prihvatao hz. Omerove (ra) savjete

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) predložio da se Časni Kur'an sastavi u jednom primjerku. U bici kod Jemame, mnogi Hafizi su ubijeni. Onda je hazreti Omer (ra) predložio da bi se osiguralo da nijedan dio Kur'ana nije izgubljen, treba ga sastaviti u jednu kopiju. Hazreti Ebu Bekr (ra) je na kraju prihvatio ovaj prijedlog i ovaj zadatak je započeo.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada je Abdullah bin Ubajj bin Saluul (poglavar licemjera) umro, njegov sin je otišao kod Časnog Poslanika (savs) i zatražio njegovu košulju kako bi njegov otac mogao biti ukopan u njoj. Časni Poslanik (savs) mu je dao svoju košulju. Zatim je zatražio od Časnog Poslanika (savs) da predvodi dženazu njegovog oca. Nakon toga je hazreti Omer (ra) ustao i rekao da mu je Allah naredio da ne predvodi dženazu licemjerima. Časni Poslanik (savs) je odgovorio da mu je Allah dao izbor da ili moli za njihov oprost, ili da ne moli za njihov oprost. Kasnije je Časnom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavljeno da ne treba predvoditi dženazu namaz licemjerima.

Hazreti Halifatul Masih je naveo Obećanog Mesiju (as) koji je objasnio da je status hazreti Omera (ra) bio toliko uzvišen, da bi s vremena na vrijeme nešto rekao ili predložio, a ubrzo nakon toga bi se objavio kur'anski ajet. Časnom Poslaniku (savs) što je bilo direktno u skladu sa onim što je hazreti Omer (ra) tek nedavno rekao.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) prihvatao prijedlog hazreti Omera (ra) u vrijeme rata. Jednom tokom putovanja, zalihe ljudi su se iscrpile, pa su zatražili dozvolu od Časnog Poslanika (savs) da zakolju svoje kamile za prehranu. Hazreti Omer (ra) je otišao kod Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao ako to učine, kako bi onda mogli nastaviti bez svojih deva. Umjesto toga, predložio je da svako prikupi sve namirnice koje ima. Zatim se Časni Poslanik (savs) molio nad njima, i dogodilo se da su svi se zasitili.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) također sanjao san u vezi ezana. Kada je hazreti Omer (ra) prvi put čuo ezan, obavijestio je Časnog Poslanika (savs) da je sanjao san u kojem je čuo iste riječi. Časni Poslanik (savs) se zahvalio Allahu i rekao da to dodatno potvrđuje autentičnost ezana.

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je jednom hazreti Omer (ra) posjetio Časnog Poslanika (savs) ugledao ga je kako je ležao na krevetu koji je ostavio tragove na njegovim leđima i vidio da je kuća Časnog Poslanika (savs) bila praktično prazna. Hazreti Omer (ra) je počeo plakati kada je vidio nevolje Časnog Poslanika (savs), dok su nevjernici kao što su Cezar i Chosroes uživali u raskoši ovog svijeta. Časni Poslanik (savs) je rekao da mu ne treba ništa od ovog svijeta. Rekao je da je kao putnik, koji putuje po vrelini, a pod hladovinom stane samo na nekoliko trenutaka da se njegova jahaća životinja odmori, a onda opet nastavlja po vrućini.

Ljubav hz. Omera (ra) prema Časnom Poslaniku (savs)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) jako volio Časnog Poslanika (savs). Nakon što je čuo za smrt Časnog Poslanika (savs), hazreti Omer (ra) je odmah rekao da Časni Poslanik (savs) ne može biti mrtav i da će se uskoro probuditi. Tek nakon što ga je hazreti Ebu Bekr(ra) utješio i objasnio mu stvarnost, on je to prihvatio. Hazreti Ebu Bekr (ra) je učio ajet Časnog Kur'ana u kojem se kaže da je Muhammed (savs) bio samo poslanik, a svi poslanici prije njega su preminuli. Hazreti Omer (ra) je shvatio da kao što su svi prethodni poslanici preminuli, isti je slučaj i sa Časnim Poslanikom (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom prilikom ljubljenja crnog kamena Časne Kabe hazreti Omer (ra) rekao da ga je ljubio samo zato što je vidio Časnog Poslanika (savs) kako ga ljubi, inače nije imao suštinsku vrijednost da bi ga on poljubio. Čineći to, hazreti Omer (ra) je zadržao čast Kabe, istovremeno podržavajući jedinstvo Allaha.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Omer (ra) rekao Časnom Poslaniku (savs) da mu je u snu dato mlijeko. Časni Poslanik (savs) je rekao da se ovo odnosi na znanje. Drugom prilikom, Časni Poslanik (sa) je rekao da je u snu vidio razne ashabe, koji su nosili odjeću različite dužine. Također je vidio hazreti Omera (ra) koji je nosio dugu odjeću koja se vukla po zemlji iza njega. Ljudi su pitali Časnog Poslanika (savs) šta on to podrazumijeva, a on je odgovorio rekavši da se to odnosi na vjeru.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će nastaviti govoriti na ovu temu u budućnosti.

Dženaza

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će predvoditi dženazu namaz preminulog džematlije.

Dr Taseer Mujtaba Sahib koji je bio ljekar u bolnici Fazl-e-Umar (Rabwah). Iako je bolovao od raznih bolesti, razbolio se sasvim iznenada, što je na kraju rezultiralo njegovom smrću. Po završetku studija služio je neko vrijeme u vojsci, zatim u različitim bolnicama. Dao je život u službi džemata i nekoliko godina je služio u bolnici u Gani, koju je osnovao njegov otac. Služio je u Gani oko 23 godine, a kasnije u bolnici Fazl-e-Umar oko 17 godina. Bio je oženjen unukom Halifatul Masih II (ra), i imao je jednog sina i jednu kćer. Kada ga je žena posjetila u bolnici, on je rekao da prenese selam od njega Hazreti Halifatul Masih V, i osjetila je da je način na koji govori kao da odlazi. Nikada nije imao naviku da loše govori o drugima, a ako bi čuo da neko drugi to radi, šutio bi. On bi se brinuo o pacijentima čak i nakon završetka njegove smjene, kako bi oni dobili njegu, a on bi mogao pomoći da se olakša teret drugih ljekara. Prema pacijentima se odnosio vrlo ljubazno i ​​često je pregledavao pacijente bez ikakve naknade. Bio je veoma skroman i jednostavan, kakav se rijetko sreće kod drugih. Uvijek je bio spreman da uči kako bi bolje pomogao drugima. Imao je posebnu strast za predstavljanje finansijskih žrtava. Kao lijekar, uvek je težio da služi čovječanstvu i to je bila njegova pokretačka snaga. Uz stjecanje svjetovnog znanja, imao je želju za povećanjem svog vjerskog znanja čitajući knjige Obećanog Mesije (as) i drugu literaturu Zajednice.

Bio je nesebična osoba koja je željela služiti čovječanstvo. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je vidio ove kvalitete u njemu i njegovom ocu. Vidio je da ne samo da je davao lijekove, već je čak i hranu kupovao za svoje pacijente. Hazreti Halifatul Masih je rekao da lično poznaje Afrikance koji ga se rado sjećaju zbog njihove službe u Gani. Služio je sa istinskim duhom predanosti. Bio je izuzetno gostoljubiv, i Halifatul Masih je prokomentarisao da čovjek može biti gostoljubiv samo uz podršku supruge koju je imao. Hazreti Halifatul Masih je također molio za njen dug život i rekao da je dr. Taseer Mujtaba sahib bio poput meleka.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp