U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ubiranje blagoslova od finansijskog žrtvovanja i početak 88. godine Tahrik-i-Džedida

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Ubiranje blagoslova od finansijskog žrtvovanja i početak 88. godine Tahrik-i-Džedida

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I sure El-Fatihe Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da u Časnom Kur’anu jedan od kvaliteta pravog vjernika jeste da oni troše svoja bogatstva na Allahovom putu.

Odlika prave Allahove zajednice 

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ljudi koji pripadaju Allahovim zajednicama žrtvuju svoje bogatstvo kako bi očistili svoju imovinu, te kako bi se približili Svemogućem Allahu i dostigli Njegovu blizinu. Takav je slučaj i sa Zajednicom Obećanog Mesije (as). Obećani Mesija (as) je došao da širi ispravno učenje islama u cijelom svijetu. Naravno, potrebni su određeni troškovi da bi se ispunio ovaj monumentalni zadatak. U tu svrhu, Ahmadi su se raširili po cijelom svijetu i predstavljaju takve primjere finansijske žrtve, da to evidentno dokazuje da je zaista Obećani Mesija as trebao širiti istinsko učenje islama u svijet. Da srca protivnika nisu bila pretvorena u kamen, onda bi mogli vidjeti ove znakove i shvatiti istinitost ove Zajednice.

Ispravne namjere finansijskih žrtavanja

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Allah zaista rekao da će oni koji troše na Njegovom putu biti dvostruko nagrađeni. Međutim, Ahmadi koji troše na Allahovom putu imaju samo na umu  Njegovo zadovoljstvom, a ako kao rezultat dođe do nekog ovosvjetskog dobitka, onda je to dodatna korist. Dakle, prava suština takvih doprinosa i žrtava je da se postigne Allahovo zadovoljstvo.

Hazreti Halifatul Maish je rekao da Svemogući Allah daje svoje blagoslove u bilo kojem projektu koji započne Zajednica, do te mjere da ljudi misle da je mnogo miliona potrošeno na to. Međutim, Allah daje svoje blagoslove tako da se čak i mali projekti čine velikim.

Prava svrha finansijskih ulaganja

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se neki pitaju zašto su potrebni novčani prilozi, a neki čak i kod kuće govore o tome naglas što dovodi do toga da se djeca pitaju isto. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je dužnost džematskog  odbora da otklone takve sumnje od članova Zajednice. Što se tiče toga gdje se ta sredstva troše, hz. Halifatul Masih je rekao da se troše za širenje islama na različite načine, bilo da se radi o televizijskom kanalu Zajednice, ili obuci misionara da izađu u svijet i šire pravu poruku islama. Hz. Halifatul Masih je rekao da ovo nije spomenuo zato što se veliki broj ljudi počeo pitati o ovakvim stvarima, nego čak i mali broj ljudi može pokušati da podiže nered i stvara nedoumice u glavama drugih.

Izvanredni primjeri blagoslova od Tahrik-i-Džedida

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će navesti neke primjere kako Allah nagrađuje one koji troše na Allahovom putu.

Hz. Halifatul Masih je predstavio incident iz Gvineje-Konakrija, gde je jedna žena čula njegovu hutbu o finansijskom doprinosu. Nazvala je misionara i rekla da nema novca za kućne troškove. Desilo se da joj je otac poklonio 100.000 Gvineja. Pitala se treba li ovaj iznos iskoristiti za kućne troškove ili ga dati kao finansijsku žrtvu. Odlučila je polovinu dati Zajednici, a polovinu zadržati za svoje domaćinstvo. Kaže da je kasnije dobila trostruki iznos od oca, iznos koji nije mogla ni zamisliti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u Australiji postoji osoba čija finansijska situacija nije bila dobra, ali se on je i dalje novčano udjeljivao u džemat. Molio se da Allah popravi njegovo finansijsko stanje. Ta osoba je imala zemljište, ali nije očekivao da će se njegova vrijednost povećati. Međutim, nakon što je ispunio svoje obećanje novčanih priloga, dogodilo se da je vrijednost njegovog zemljišta porasla za više od 100%.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da postoji osoba iz Kerale, Indija, koja je prilično bogata i koja bi svake godine davala velike iznose kao novčane priloge. Tokom prethodne godine, zbog pandemije koronavirusa, suočio se sa određenim poteškoćama u davanju novčanih priloga. Iako je ispunio svoja obećanja, nije imao dovoljno da da za Tahrik-i-Džedid. Samo nekoliko dana prije kraja fiskalne godine, mogao je ponuditi iznos od milion (rupija) za Tahrik-u-Džedid. U toku hutbe, lokalni misionar je pročitao citate Halifatul Masiha o finansijskom udjeljivanju. Kao rezultat toga, ova osoba je povećala iznos na 1,8 miliona, te je rekla da se nada da će dobiti državni projekat, a ako bude, ponudio bi još veći iznos. Hz. Halifatul Masih  je rekao da na ovaj način čak i imućni članovi Zajednice imaju želju za finansijskim žrtvovanjima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedna gospođa iz Jordana prešla na Ahmadijat prije 22 godine. Po njenom iskustvu, kad god udjeli na Allahovom putu, Allah je nekako još više nagrađuje. Zapravo, ponekad joj Allah podari tačan iznos koji je obećala dati. Jednom nije imala šta da da kao finansijski doprinos i bila je zabrinuta kako će uspjeti da ispuni svoje obećanje. U to vrijeme neko joj je došao i tražio da ih podučava. Na taj način je bila u mogućnosti da iskoristi iznos koji je dobila od podučavanja da ispuni svoje finansijsko obećanje.

Hazreti Halifatul je rekao da čak i djeca koja žive u siromašnim zemljama razmišljaju o finansijskim žrtvama. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u Zanzibaru bilo djece koja su se igrala ispred džamije. Prošao je jedan starješina i dao im 1400 šilinga da sebi kupe slatkiše. Djeca su otišla i promijenila iznos u manje novčanice, i dali po 100 šilinga kao novčani prilog. Bili su vrlo sretni što su to učinili i sigurno su čuvali priznanice kod sebe. Ovo su djeca koja će i ubudućnosti održavati čvrste temelje ove Zajednice.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ovakve sličnosti nalazimo među djecom iz raznih krajeva svijeta. Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedno dijete od 14 godina bilo iz siromašnog domaćinstva. Već je potrošio sav džeparac za izgradnju džamije. Kada je misionar održao hutbu o finansijskoj žrtvi, dao je jedan dolar misionaru i rekao da je to od njegove porodice. Međutim, rekao je da to nije od njega samog, jer će ponuditi više u svoje ime. Sljedećeg dana donio je 10 dolara misionaru i rekao da je siguran da će Allah obasuti svoje blagoslove na njegovu porodicu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jedan misionar iz Argentine napisao članak o finansijskom udjeljivanju kako bi skrenuo pažnju novim džematlijama, a u svoj članak je uključio i citat Halifatl Masiha. Kasnije je jedan mladić rekao da želi doći u džamiju i dati novčane priloge. Tako je došao i dao 1000 pezosa. Misionar je bio zapanjen jer je znao da ta osoba nije dobrostojeća, i tog dana nije ni jeo jer nije imao dovoljno novca. Međutim, rekao je da su riječi Halifatul Masiha imale duboki utjecaj na njega, te je dao sve što je imao.

Ovo su samo neki od mnogih primjera koje je Halifatul Masih naveo. Molio se da nam Allah omogući da trošimo iz našeg čistog imetka za širenje islama i da Allah primi ova naša žrtvovanja.

Početak 88. godine Tahrik-i-Džedida

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će najaviti novu godinu Tahrik-i-Džedida. Rekao je da se završila 87. godina i sada je počela 88. godina. U toku prošle godine prikupljeno je ukupno 15,3 miliona funti u okviru Tahrik-i-Džedida, povećalo se za 842.000 funti u odnosu na prethodnu godinu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da među zemljama iz širom svijeta Njemačka prednjači po doprinosima. Ahmadi Muslimani se suočavaju sa velikim  poteškoćama u Pakistanu, uprkos čemu i dalje predstavljaju finansijske žrtve. Molio se da Allah popravi njihovo stanje.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su prvih deset zemalja

1. Njemačka,

2. Velika Britanija,

3. Sjedinjene Američke Države

4, Kanada

5. Džemat sa Bliskog istoka

6. Indija

7. Australija

8. Indonezija

9. Gana

10. džemat sa Bliskog istoka.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio redosljed lokalnih džemata i regiona iz vodećih zemalja u smislu doprinosa.Molio se da Allaha  blagoslovi sve one koji su se žrtvovali.

ReplyForward

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp