U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

88.godina Tahrik-e-Jadida

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon proučenog šehadeta, Euze i sure el-Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je danas prvi petak u novembru, kao što je običaj, najava nove godine Tahrik-i-džedida . Uzvišeni Allah je obasuo Svoje blagoslove prethodnih godina. Da bi se svi radovi mogli nastaviti potrebna su finansijska sredstva.

Propagiranje vjere zahtijeva finansijsku žrtvu

Hz. Halifautl Masih je rekao da je Obećani Mesija (as)  rekao da je potrebno da vjernici daju finansijske žrtve kako bi ispunili svoje ciljeve. Uzvišeni Allah je jasno stavio do znanja da imetak koji se potroši na Allahovom putu postaje sredstvo blagoslova na ovom i budućem životu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je  Uzvišeni Allah rekao:

“Sličnost onih koji svoje imetke troše na Allahovom putu je poput zrna kukuruza u kojem raste sedam klasova, u svakom klasju po sto zrna. A Allah ga još više umnožava kome hoće; a Allah je Veličanstven i Sveznajući.”(Časni Kur’an, 2:262)

Hz. Halifatul Masih je objasnio da je Uzvišeni Allah poslao skrušenog slugu Časnog Poslanika (savs) na ovaj svijet da završi svoju misiju, a da bi postigli, vjernici se moraju žrtvovati i na taj način će steći mnogostruko blagodati Svemogućeg Allaha.

Samo žrtvovanje bogatstva nije dovoljno

Hz. Halifatul Masih je također rekao da se, osim finansijskog žrtvovanja, moramo nastojati  reformisati se, suzdržavati se od loših stvari i biti predani svom ibadetu, inače Uzvišeni Allah ne blagoslovljava nas u imetku od puke novčane žrtve.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ne trebamo biti zadovoljni samo radi finansijskog žrtvovanja, već se moramo analizirati. Ovo je znak pravog vjernika. Mnogo je ovakvih primjera u Ahmedija muslimanskoj zajednici a i primjera iz prošlosti.
Primjer hazreti Rabije Basri, kada je jednom sjedila kod kuće i došlo je 20 gostiju, a kod kuće su bila samo dva komada hljeba. Hazreti Rabija je iz povjerenja u Allaha rekla svome slugi da i ova dva komada ljeba da siromasima. Sluga je bio zbunjen ovim, ali se ubrzo začuo ženski glas. Ta žena je rekla da je dnijela 20 komada hljeba. Hazreti Rabija je rekla da je  poslala 2 komada hljeba vjerujući u Allaha da će joj vratiti desetostruko.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halifatul Mesih I (ra) objasnio da Uzvišeni Allah ponekad vraća desetostruko, a ponekad čak i 700 puta, u zavisnosti od situacije i prirode vrline vjernika. Hazreti Rabija je rekla da na ovaj način Uzvišeni Allah daje Svoje blagoslove, ali ne treba testirati ​​Allaha na ovaj način, već to treba biti isključivo radi Allahovog zadovoljstva.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se preko Obećanog Mesije (as) koji je poslan u ovo doba, služenje vjeri vrši širom svijeta. Allahovom milošću milioni funti se primaju i troše na one kojima je potrebna pomoć i na siromašnije zemlje. Uzvišeni Allah tada pokazuje kako blagoslivlja one koji se žrtvuju, bili oni bogati ili siromašni.

Izvanredni primjeri finansijskog žrtvovanja

Hz. Halifatul Masih je rekao da će navesti nekoliko primjera takvih ljudi, čak i onih koji su se nedavno pridružili Zajednici i shvatili važnost finansijskog žrtvovanja.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Momin Johnson iz Liberije koji je bio kršćanin rekao da smo prije nekoliko mjeseci, nakon nekih poteškoća na terenu u selu do kojeg je bilo teško doći, a u kojem je bilo siromašnih, odlučili da ih ne pitamo za financijske doprinose za Tahrik-i-džedid ove godine.
Jednog dana je imam iz sela došao u misionarsku kuću i predao iznos novca rekavši da je to bilo od 21 člana sela. Nakon što su ga pitali otkud zna za to, jer nisu otišli ništa da traže, rekao je da sluša radio program Zajednice, a ljudi su sami odlučili da se trude da daju finansijski doprinos.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Emir [nacionalni predsjednik] Zajednice u Gambiji rekao da je, kada su uloženi napori za prikupljanje Tahrik-i-džedid, jedna 57-godišnjakinja izvadila 200 dalasija, navodeći da je to jedini način da se istinska učenja islama Ahmadijata šire, baš kao što je bio slučaj u vrijeme Časnog Poslanika (savs).
Rekla je da je to sav novac koji joj je ostao koji štedi za kupovinu hrane za porodicu, ali da ga je htjela dati za širenje islama. Upravo u tom trenutku primila je telefonski poziv od svog sina iz Švicarske rekao joj je da  je poslao 12.200 dalasija. Plačući pred tamošnjim ljudima, rekla je kako ih je Uzvišeni Allah obasuo svojim blagoslovom, a zatim je rekla da će žrtvovati još više novca. Vidjevši to, ljudi su se uvjerili da je Ahmadijat pravi islam.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se dogodio incident na sjeverozapadu Tanzanije. Lokalni muallim piše da tamo postoji mladić po imenu Abdullah  je dao bai’at i čuo da je posljednji mjesec za doniranje Tahrik-i-džedida. Abdullah tada nije imao novca, ali je obećao da će ga dati sljedećeg dana.  Otišao je u potragu za poslom i počeo da radi u polju. Radio je cijeli dan s velikim trudom i sve što zaradio dao je za Tahrik-i-džedid. Rekao je da mu je Uzvišeni Allah omogućio da ima čiste namjere i da se žrtvuje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da misionar iz Gvineji-Konakriju piše da je na hutbi skrenuo pažnju ljudima na Tahrik-i-džedid , i išli su od kuće do kuće. Mladić po imenu Muhamed rekao je da ima 10.000 gvinejskih franaka koje je čuvao za sljedeći obrok, ali da ih želi donirati i ostati gladan ako treba.
Četiri dana kasnije ovaj mladić je nazvao i rekao da je Uzvišeni Allah prihvatio njegovu žrtvu jer se prijavio za posao vozača u rudarskoj kompaniji i dobio petogodišnji ugovor od 5,5 miliona gvinejskih franaka mjesečno, i na taj način Svemogući Allah mu je vratio hiljade puta više od onoga što je donirao. Dakle, ovako Uzvišeni Allah vraća višestruko.

Hz. Halifatul Masih je rekao da Sadr Lajna u Nigeru piše da su mnoge žene učestvovale u prvom nacionalnom Tarbijat čas, gdje su također bile pitane  da doniraju za Tahrik-i-džedid. Uprkos tome što im je rečeno da je ostalo još malo vremena do kraja finansijske godine, žene su tu i tada počele davati novac i zbog toga sve više i više žena se javljalo da se žrtvuje.

Hz. Halifatul Maish je rekao da generalno, u smislu iznosa, žene daju veći doprinos od muškaraca. U stvari, u nekim zemljama postoji potreba da se Hudami i Ansari podsjećaju na davanje doprinosa jer su ih žene uvelike nadmašile.

Hz. Halifatul Masih je zatim rekao da lokalni muallim u sjevernom gradu Kameruna piše da je jedna vrlo siromašan čovjek po imenu Abdullah, poklonio pola kante, ili 5 kg kukuruza, za Tahrik-i-džedid. Rekao je da mu je zauzvrat Uzvišeni Allah dao 5 vreća kukuruza, od 350 kg. Kaže da je ove godine bio jako zabrinut jer su cijene svega dosta porasle, te strahovao da usjevi neće uspjeti dobro.
U svakom slučaju on se potrudio i Uzvišeni Allah je obasuo blagoslove pri čemu je uzgojeno dvostruko više usjeva i tako je dao 70 kg kukuruza. Sada podsjeća svoju porodicu kako Uzvišeni Allah blagoslivlja njegove usjeve putem Tahrik-i-džedida.

Hz. Halifatul Masih je rekao da Ameer iz Gambije piše da se čovjek iz nekog sela dao bai’at 2014. godine. Rekao je da je prije ulaska u Zajednicu redovno bio neuspješan u pronalaženju posla, ali od kada se pridružio, postao redovan u davanju  mjesečne članarine i pomaganju u širenju poruke. Sada ima stabilan posao, kuću i novac. Ljudi govorile da ga Zajednica finansijski pomaže, a on bi odgovarao da mu je Uzvišeni Allah pomogao zbog njegovog finanskiskog udjeljivanja.

Hz. Halifatul Masih  je rekao da Emir iz Indonezije piše, jedan Ahmadi koji posjeduje fabriku, okolnosti postale teške za biznis. Kaže da je slušanje hutbe iz prethodne godine o Tahrik-i-džedidu na njega ostavilo dubok utisak. Poslije toga je udvostručio svoje obećanje i odmah dao ovaj doprinos. Sedmicu kasnije Uzvišeni Allah ga je neizmjerno blagoslovio i njegova prodaja je počela uveliko rasti, i njegova fabrika koja je bila gotovo zatvorena postala veoma uspješna.

Hz. Halifatul Masih je rekao da misionar u Njemačkoj piše da je žena iz Wiesbadena otpuštena sa posla i da nije imala sredstava za prihod. Brat joj je rekao da se moli i da finansijski udjeljuje. Prodala je svoj nakit i donirala za Tahrik-i-džedid. Četiri dana kasnije našla je dobar posao na kojem je plaćena 2.000 eura mjesečno i tako je mogla sponzorisati svog muža.

Hz. Halifatul Masih je rekao da Wakil-ul-Maal u Indiji piše da jedan Ahmadi koji je uvijek na čelu u davanju finansijskih žrtava. Kada su ga zamolili da pokuša da poveća svoje doprinose, pitao je koliko treba da poveća. Rečeno mu je da to učini u okviru svojih mogućnosti. Već je donirao 5.000 rupija i obećao da će još dati 10.000 rupija. Rekao je da ima radnju koja nikako nije dobro poslovala i da se plašio da će napraviti veliki gubitak, ali je nakon povećanja njegovih doprinosa počeo da zarađuje mnogo više prihoda i samim tim nije imao gubitak. Hz. Halifatul Masih je rekao da je jasno da Uzvišeni Allah ne gleda ko je bogat, a ko siromašan, nego daje svakome.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u Tatarstanu u Rusiji postoji osoba koji je dao bai’at prošle godine nešto se čudno dogodilo njegovom telefonu. Nakon što je provjerio njegov online bankovni račun jer je primio neke prihode, odjednom se na njegovom telefonu pojavila Halifina hutba o finansijskim žrtvama. To se dogodilo nekoliko puta, i on je shvatio da Uzvišeni Allah želi da mu da dokaz o Njegovom postojanju i podsjeti ga na udjeljivanje. Rekao je da je velika čast prihvatiti Obećanog Mesiju (as) i učestvovati u finansijskim žrtvama poslije pridruživanja njegovoj zajednici.

Izvještaj o 88. finansijskoj godini Tahrik-i-Džedida

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ovo samo nekoliko primjera kako Uzvišeni Allah blagoslovi one koji se finansijski žrtvuju. Rekao je da će sada najaviti novu godinu Tahrik-e-Jadid. 31. oktobra se završila 88. godina Tahrik-e-Jadida, a sada je počela 89. godina.

U toku prethodne godine ukupan iznos koji je Zajednica doprinijela Tahrik-i-Džedidu od strane zajednice iznosi 16,4 miliona funti. Uprkos pogoršanju situacije u svijetu, ovaj iznos je za 1,1 milion funti veći nego prošle godine.

Njemačka je prva po uplaćenom iznosu. Zajednica u Pakistanu je također podnijela velike žrtve, ali zbog pogoršanja ekonomske situacije i niže vrijednosti valute, one su dodatno pale. Uprkos tome što su na prvom mjestu, prema njihovoj lokalnoj valuti njihov doprinos je manji nego prije, a ako Velika Britanija i SAD nastave da rastu na način na koji jesu, onda bi ih mogli nadmašiti. Veliki porast je također zabilježen u Kanadi, Australiji, Indiji i Gani.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su među afričkim narodima, po ukupnom prikupljenom iznosu, istaknute zemlje Gana, zatim Mauricijus, Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Gambija, Liberija, Uganda, Sijera Leone i Benin.

Što se tiče učešća, na prvom mjestu su SAD, a slijede Velika Britanija, a zatim Australija.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je Allahovom milošću učestvovalo ukupno 1.596.000 ljudi. Najveći porast učesnika u Africi zabilježen je u Nigeriji, zatim Gvineji Bisau, Kongu Brazavilu, Gvineji Conakry, Tanzaniji, Kongo-Kinšasi, Gambiji, Kamerunu, Obali Slonovače, Nigeru, Senegalu i Burkini Faso.

Hz. Halifatul Masih je potom imenovao deset najboljih zajednica u Njemačkoj, kao i lokalne zajednice po učešću.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, u smislu ukupnog iznosa doprinosa, najveća zajednica u Pakistanu bila Lahore, zatim Rabwah, a zatim Karachi. Na nivou okruga, Sialkot je prvi, a slijede Islamabad, Gujranwala, Gujrat, Umarkot, Hyderabad, Mirpurkhas, Sargodha, Quetta i Lodhran. Hz. Halifatul Masih je rekao da uprkos poplavama u nekim od ovih područja Zajednica i dalje prinosi velike žrtve.

Hz. Halifatul Mash je također predstavio najbolje gradove u Pakistanu u smislu prikupljenog iznosa.

Hz. Halifatul Masih  je tada rekao da je prvih 5 regija u Velikoj Britaniji Baitul Futuh, a slijede Islamabad, Masjid Fazl, Midlands, a zatim Baitul Ihsan.

Što se tiče doprinosa, prvih 10 većih zajednica bili su Farnham, South Cheam, Islamabad, Worcester Park, Walsall, Gillingham, Masjid Fazl, Ewell, Aldershot South i Putney.

Hz. Halifatul Masih je također predstavio 10 najboljih manjih zajednica iz Velike Britanije u smislu doprinosa.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je po doprinosima u SAD-u najveća zajednica Merilend,  Los Anđeles, Sjeverna Virdžinija, Detroit, Silikonska dolina, Čikago, Sijetl, Oškoš, Južna Virdžinija, Atlanta, Džordžija, Sjeverni Džersi i Jork.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je po doprinosima u Kanadi, Vaughan na prvom mjestu, a slijede Peace Village, Calgary, Vancouver i Toronto.

Hz. Halifatul Masih je također predstavio prvih 10 zajednica u pogledu doprinosa u Indiji.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je po doprinosima u Australiji najveća zajednica Castle Hill, a slijede Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Pemworth, Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT Canberra i Brisbane.

Hz. Halifatul Masih se molio da Uzvišeni Allah neizmjerno blagoslovi bogatstvo svih onih koji su se učestvovali.

Pokretanje nove web stranice – Istorija Ahmadijata u Velikoj Britaniji.

Hz. Halifatul Masih je najavio da je Zajednica u Velikoj Britaniji pokrenula novu web stranicu koja se odnosi na historiju Ahmadija zajednice u Velikoj Britaniji. Rad na historiji se odvijao niz godina, a članci su bili po uputama Obećanog Mesije (as) za širenje poruke u zapadu. Hz. Halifatul Maish je rekao da se smatra da je historija Zajednice u Velikoj Britaniji  započela 1913. godine kada je Hazreti Chaudhary Fateh Muhammad Sial Sahib(ra) stigao tamo, kao poruka dolaska Obećanog Mesije (as).. Hz. Halifatul Masih je naveo primjere poznatih ličnosti u Velikoj Britaniji koje su primile poruku, a koja je bila pokrivena u novinama i prije 1913. godine.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je i na ovoj web stranici pripremljen vremenski okvir. Dostupan je i drugi vremenski okvir o misionarima. Uz ovaj i među ostalim člancima, postoji i vrlo dubinsko istraživanje o predskazanju Piggotta.

Web stranica je www.history.ahmadiyya.uk koja će zvanično biti pokrenuta danas. Hz. Halifatul Masih se molio da ova web stranica bude svima od koristi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp