U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Vrlina i sposobnosti

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije Poručenog šehadeta, euze i sure el- Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti govoriti o životu Hz. Ebu Bekra (ra).

Stručnjak za genealogiju

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, prema hadisima, Ebu Bekr (ra) bio vješt u poznavanju istorije arapskih potomstva, posebno Kurejšija. Oni koji su kasnije postali stručnjaci u ovoj oblasti znanja pripisali su svoje obrazovanje u ovoj oblasti hazreti Ebu Bekr (ra) jer je on imao najveće znanje o ovoj temi. Poznavao je i pozitivne i negativne karakteristike potomstva, ali nije htio spominjati negativne aspekte.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Časni Poslanik (savs) savjetovao hazreti Hassanu bin Sabitu (ra) da prije pisanja poezije o Kuraišijam, treba da konsultuje hz. Ebu Bekra (ra) u vezi potomstva Kurejšija. Nakon što su čuli ovu poeziju, Mekanlijama je bilo jasno da je napisana uz konsultacije hazreti Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je zabilježeno da se, iako se hazreti Ebu Bekr (ra) nije smatrao pjesnikom, definitivno je  volio poeziju. Učenjaci i historičari se razlikuju oko toga da li je hazreti Ebu Bekr (ra) ikada lično pisao poeziju. Postoje neki koji tvrde da postoji kompilacija poezije koju je napisao hazreti Ebu Bekr(ra) koja se može naći u Turskoj.

Duboko razumijevanje u stvarima

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio veoma razuman. Prenosi se da je jednom Časni Poslanik (savs) rekao da je Allah dao jednoj osobi izbor između onoga što je na ovom svijetu i onoga što je uz Allaha, a ta osoba je izabrala ono što je uz Allaha. Nakon toga hazreti Ebu Bekr (ra) je počeo plakati, što je neke ljude zbunilo jer im se činilo da Časni Poslanik (savs) govori o nekoj osobi. Kasnije su shvatili da je hazreti Ebu Bekr (ra) shvatio da je ovo  bilo u vezi Časnog Poslanika (savs).

Časni Poslanik (savs) je rekao hazreti Ebu Bekru (ra) da ne plače jer je on bio na čelu onih koji su uvjek bili uz njega i u finansiskom pomaganju. Rekao je da ako je mogao imati Halila (bliskog prijatelja) onda bi to bio hazreti Ebu Bekr (ra), međutim bratstvo islama je veće. Rekao je da trebaju zatvoriti sve prozore na džamiji osim hazreti Ebu Bekrovog (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) također imao duboko razumijevanje Časnog Kur'ana. Na primjer, kada je ajet ‘Danas sam usavršio vašu vjeru i upotpunio svoju naklonost prema vama.’ (5:4) Hazreti Ebu Bekr (ra) je počeo plakati, jer je osjećao da je to značilo smrt Časnog Poslanika (savs) je bila blizu.

Obećani Mesija (as) je objasnio da su poslanici poslani na ovaj svijet sa misijom i kada se ta misija završi, onda dolazi vrijeme da oni odu, nešto što je hazreti Ebu Bekr (ra) razumio i izvukao iz ovog ajeta. Dalje, Obećani Mesija (as) objašnjava u vezi hadisa u kojem je Časni Poslanik (savs) rekao da svi prozori osim prozora hazreti Ebu Bekra (ra) treba da budu zatvoreni, znači da će skrivena Božija blaga koja su  predstavljena u džamiji uvijek biti očigledna hazreti Ebu Bekru (ra). To nije značilo da su ova vrata zatvorena za druge, ali su bila najviše otvorena za hazreti Ebu Bekr(ra), jer je njegovo razumjevanje bilo daleko superiornije od bilo koga drugog.

Autoritet u tumačenju snova

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) također imao veliko znanje u tumačenju snova i da je tumačio snove i u  vrijeme Časnog Poslanika (savs). Nakon Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Ebu Bekr (ra) je bio najveći tumač snova.

Jednom je jedan čovjek otišao kod Časnog Poslanika (savs) i rekao da je sanjao san u kojem je bio oblak iz kojeg su padali ulje i med i ljudi su imali koristi od toga. Zatim je vidio konopac kako visi sa neba za koji se Časni Poslanik (savs) uhvatio u snu i popeo se na nebesa, a zatim su se još dvije osobe uzdigle istim putem. Treća osoba je uhvatila uže, ali je ono puklo, nakon čega je popravljeno, a zatim se i on popeo istim užetom.

Nakon što je čuo ovaj san, hazreti Ebu Bekr (ra) je zatražio od Časnog Poslanika (sa) dozvolu da ga protumači, Časni Poslanik (savs) mu je dozvolio.
Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je oblak Islam, a ulje i med koji su padali sa njega su Kur'an. Ljudi koji su imali koristi od ovih stvari to su bili  oni koji su stekli znanje o Časnom Kur'anu. Uže koje ide na nebo predstavlja istinu na kojoj je Časni Poslanik (savs) bio utemeljen i hvatanje za njega uzdigalo je Časnog Poslanika (savs).

Zatim će biti oni poslije njega koji će se utemeljiti na istoj istini pa treći za koje bi se ona slomila i potom popravila.Časni Poslanik (savs) je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio u pravu u nekim aspektima i pogriješio u nekim u vezi tumačenja, međutim Časni Poslanik (savs) nije smatrao potrebnim da dalje objašnjava u to vrijeme.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) sanjao san u kojem je bio sa hazreti Ebu Bekrom (ra) na uzvišenju, a Časni Poslanik (savs) je bio dva i po koraka ispred hazreti Ebu Bekra (ra). Hz. Ebu Bekr (ra) je ovo protumačio da će poslije smrti Poslanika (savs) on ostati dvije i po godine živ i to je zaista šta se desilo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Aiša (ra) vidjela u snu da su tri mjeseca pala u njenu sobu. Nakon smrti Časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio ukopan u kući Hazreti Aiše (ra), hazreti Ebu Bekr (ra) joj je rekao da je ovo prvi od tri mjeseca koje je vidjela i da je ovaj najbolji.

Prvi odrasli muškarac koji je prihvatio Islam

Hz. Halifatul Masih je rekao da se za prvog među ljudima koji je primio Islam bilježi hazreti Ebu Bekr (ra). Prva osoba u bila je hazreti Hatidža (ra) nakon čega se neki učenjaci razlikuju u pogledu prvog čovjeka koji je prihvatio. Međutim, kako je objasnio hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) u knjizi “Život i karakter pečata poslanika”, ne bi bilo tačno reći da je prvi među ljudima koji je prihvatio bio hazreti Zejd (ra) ili hazreti Ali (ra), pošto su bili mladi članovi kuće Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bili su poput njegovih sinova, tako su ga kao njegova djeca slijedili u svakom slučaju.

To ostavlja hazreti Ebu Bekr (ra), koji je nesumnjivo prvi primio Islam. Bio je časni među Kurejšijima, ali nije ni najmanje oklijevao kada je čuo tvrdnju Časnog Poslanika (savs) i odmah je prihvatio. U stvari, žrtvovao je sve što je imao radi Časnog Poslanika (savs).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je tada petero prihvatili Islam kao rezultat propovijedanja hazreti Ebu Bekra (ra) i da su postali vjerni ascari, a to su hazreti Osman bin Affan ra, hazreti Abdur Rahman bin Auf (ra), hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas ra., hazreti Zubair bin al-Avvam ra, hazreti Talha bin Ubaidillah ra. Ovi ashabi su također bili među deset ashaba (Ašarah Mubašarah) kojima je Časni Poslanik (savs) dao radosne vjesti o Džennetu.

Čovjek koji je bio spreman da žrtvuje sve za svoju vjeru

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) naveo ogromne žrtve koje je hazreti Ebu Bekr (ra) podnio na početku Islama. Žrtve koje je hazreti Ebu Bekr (ra) pričinio na početku bile su neuporedive, iako su i oni koji su došli poslije također činili velike žrtve, poput hazreti Omera ra.

Jednom, kada je došlo do nekog problema između hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra), Časni Poslanik (savs) je rekao da kada ljudi nisu prihvatili Islam, hazreti Ebu Bekr (ra) ga je prihvatio, a kada su se ljudi protivili Islamu, Hazreti Ebu Bekr (ra) je pomogao Islam, pa zašto mu je onda nanio bol? Ovo je tvrdnja o njegovim žrtvama koje je dao sam Časni Poslanik (savs) naveo.

Oslobodilac robova

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio poznat po oslobađanju robova. Dakle, na početku Islama, sedam robova je hazreti Ebu Bekr (ra) oslobodio svojim bogatstvom zbog Islama. Čak su i protivnici Islama prepoznali vrlinu hazreti Ebu Bekra ra.

Jednom, kada je hazreti Ebu Bekr(ra) odlazio iz Mekke, jedan ga je poglavica upitao kuda ide. Hazreti Ebu Bekr(ra) mu je rekao da tamo više nije sigurno za njega. Poglavar je odgovorio da ako ode ta osoba poput hazreti Ebu Bekr(ra), onda će grad Mekka biti uništen.

Tako je hazreti Ebu Bekr (ra) ostao tamo pod njegovom zaštitom, a dok je klanjao i učio Časni Kur'an, prolaznici bi zastajali i slušali kako je učio sa velikim bolom. Kada su se ljudi žalili, poglavica je zamolio hazreti Ebu Bekr(ra) da ne uči naglas jer je to naljutilo druge poglavice. Hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da neće prestati i ako on želi povući svoju zaštitu onda to može da uradi.

Zamjenik Časnog Poslanika (savs) u namazu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) bio među onima koji su počašćeni i sretni što ga je Časni Poslanik (savs) povremeno postavljao da predvodi namaz u Poslanikovoj džamiji. Časni Poslanik (savs) je također klanjao namaze koje je predvodio hazreti Ebu Bekr (ra); jedan hadis bilježi da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bolestan, sjedio je desno od hazreti Ebu Bekra (ra) dok je predvodio namaz i klanjao iza njega.

Ljubav i briga za članove njegove porodice

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) bio veoma ljubazan prema svojoj djeci. Iako je njegov najstariji sin živio odvojeno, hazreti Ebu Bekr (ra) je brinuo o kućnim troškovima. Njegova kćerka hazreti Asma (ra) je živjela u teškim okolnostima i nije imala radnika u svom domu, tako da je većinu teškog posla morala obavljati sama. Saznavši za ovo, hazreti Ebu Bekr (ra) je poslao radnika u njenu kuću, što je, kako je rekla, bilo veliko olakšanje za nju.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će u budućnosti da nastavi i govori na ovu temu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp