U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Medina, Munara

Hazreti Osama r.a. bio je hazreti Zaidov  r.a. sin. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je veoma volio. ČasniPoslanik s.a.v.s. znao bi staviti svoga unuka hazreti Hasana r.a. na jednu nogu, a hazreti Osamu r.a. na drugu nogu na krilo i reći:”O moj Gospodaru, volim ovu dvojicu. Voli ih i Ti.”

Kad je hazreti Osami r.a. bilo oko 14 ili 15 godina, Časni Poslanik s.a.v.s. ga je odredio za vođu jedne manje grupe vojske. Kad je ta grupa vojnika naišla na neprijatelja, neprijatelj je pretrpio poraz i pobjegao. Hazreti Osama je sa jednim od ashaba pratio jednog neprijateljskog vojnika. Kad su sustigli tog vojnika i zarobili ga, on je odmah izgovorio:”La ilaha illallah”.

Kad je hazreti Osama r.a. to čuo, ipak ga je ubio, predpostavljajući da je tim izgovaranjem samo pokušao da izbjegne smrt. Kad je za to saznao Časni Poslanik s.a.v.s. bio je veoma ožalošćen.On je rekao: ”Osama!Ubio si čovjeka koji je izgovorio šehadet.”
Hazreti Osama r.a. je rekao: ”O Allahov Poslaniče,nije to izgovorio od srca.” Na to je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao:”Da li si to ti njegovo srce otvorio i u njega pogledao?”

Hazreti Osama je poslije rekao: ”Toliko se kajem za svoje djelo,da sam srcem pomislio: Kamo sreće da sam tek danas primio islam, onda se ovaj događaj nebi desio u mom životu.”

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp