U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Medina, Munara

Hazreti Salman Farsi r.a. bio je porijeklom iz Irana, koji se tada zvao Perzija. Prije svog prelaska na islam bio je kršćanin i već je živio sa mnogim visokim monasima. Jedan od tih monaha bio je pobožan čovjek. Ispričao je hazreti Salmanu Farsiju r.a. da će u Arabiji uskoro na svijet doći jedan Poslanik.
Tako da se hazreti Salman r.a. zaputio na put s karavanom kako bi tražio istinu. Ali pripadnici karavane prevariše hazreti Salmana r.a. i prodaše ga kao roba jednom Jevreju. On ga je doveo u Medinu gdje je hazreti Salman r.a. mogao primiti islam.

Od toga dana hazreti Salman r.a. je znao dan i noć biti u blizini Časnog Poslanika s.a.v.s. Kad su se nevjernici pod pritiskom Mekanlija sakupili u mnogo plemena kako bi napali Medinu, hazreti Salman r.a. je predložio Časnom Poslaniku s.a.v.s. da oko Medine iskopa rovove kako neprijatelj ne bi tako lahko mogao prodrijeti u grad.
Prema njegovom prijedlogu iskopani u rovovi . Naizad su muslimani uz Allahovu pomoć uspiješno izašli iz te bitke. Zatoje ta bitka poznata kao ”Bitka rovova”. Kako su se mnoga plemena sakupila i u jedinila da bi napala Medinu, ovu bitku još zovu Ghazwa-e-Ahzab.

Jednog dana je hazreti Salman r.a. Farsi bio prisutan kad su se Časnom Poslaniku s.a.v.s. objavljivali prvi ajeti sure Džuma. U tim ajetima je riječ o ”Aahareen” (posljednji). Ashabi su upitali Časnog Poslanika s.a.v.s.: ”O Allahov Poslaniče, ko su Aahareen?”
Časni Poslaniks.a.v.s. je šutio.  Ashabi su iznova upitali, ali Časni Poslanik s.a.v.s. je i dalje šutio. Kad su ashabi treći put upitali, Časni Poslanik s.a.v.s. je stavivši svoju ruku na rame hazreti Salmana Farsija r.a. odvratio: ”Kada se vjera podigne do zvijezde Surej'ja, biće neki od njegovih ljudi(misli se na Perzijce), koji će vjeru vratiti ponovo na zemlju.”

U tom ajetu je dakle riječ o Obećanom Mesiji a.s., koji ima perzijsko porijeklo. Kroz njega će se u tom posljednjem periodu riječi časnog Kur'ana proširiti i islam pobijediti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp