U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Bitka sa lrancima

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o ekspidicijama koje su se dogodile protiv Perzijskog carstva u toku ere hilafeta hz, Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedna od bitki koja se odigrala bila bitka kod Datus-Salasil, poznata i kao bitka kod Kazimaha i bitka na Hafiru. Poznata je kao Dhatus-Salasil (Ono od lanaca) jer su se tokom ove bitke Perzijanci vezali jedni za druge lancima. Ova bitka je vođena između Perzijaca i muslimana na mjestu zvanom Kazimah u oblasti Hafir. Vođa muslimanske vojske bio je hazreti Halid bin Velid (ra), vođa perzijske vojske bio Hormuz.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su plemići Perzije nositi šešire, i kako su imali čin viši, šešir im je bio skuplji. Najskuplji šešir je bi 10.000 dinara koji bi nosili najugledniji ljudi, a zabilježeno je da je šešir koji je nosio Hormuz iznosio 10.000 dinara.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je prije odlaska hazreti Halid bin Velid (ra) napisao pismo Hormuzu pozivajući ga da zaštiti svoj narod tako što će pristati da plati džiziju (porez), inače je doveo takvu vojsku koja je voljela smrt kao što je Hormuz volio život. Hormuz je obavijestio perzijskog cara, a zatim je okupio njegovu vojsku koja je otišla u Kazimu da se bori protiv Hazreti Halida bin Velida ra.

Kada su stigli, nisu ga našli i saznali su da je umjesto toga u Hafiru, pa su Perzijci krenuli prema Hafiru. Tamo su se Perzijci vezali lancima jedni za druge. Bilo je među njima i onih koji se nisu slagali sa ovom strategijom i govorili da time što se vežu lancima čine uslugu protivničkoj vojsci.

Prevarenička taktika Hormuza

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je hazreti Halid bin Velid (ra) saznao za dolazak perzijske vojske u Hafir, otišao je u Kazimu, a Hormuz ga je slijedio i ulogorio se tamo kada je saznao za ovo. Hormuz i njegova vojska imali su kontrolu nad vodom u tom području. Kada su se muslimani požalili hazreti Halidu bin Velidu (ra) da nema vode, on je naredio pozivaocu da pozove da se muslimani bore protiv protivnika za kontrolu nad vodom.

Obje strane su se borile i Hormuz je smislio trik da pozove Hazreti Halida (ra) u dvoboj i dok ga je držao okupiranim, rekao je svojoj vojsci da se prikrade s leđa i napadne ga. Tako su se, dok su se Hormuz i Hazreti Halid (ra) borili, opkolili ljudi iz perzijske vojske i napali ga. Uprkos tome, hazreti Halid (ra) je uspio da ih zadrži podalje i ubio je Hormuza.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su muslimani, kada su to vidjeli, napali Perzijce, ubivši mnoge od njih, dok su drugi pobjegli. Muslimani su tjerali one koji su pobjegli i ubijali ih. Kada je ratni plijen poslat hazreti Ebu Bekru (ra), on je uključivao šešir koji je nosio Hormuz, hazreti Ebu Bekr (ra) je dao taj šešir hazreti Halidu bin Velidu ra. U plijenu je bio i slon, kojeg stanovnici Medine nikada prije nisu vidjeli. Proveli su ga po gradu da ga ljudi vide, a neki su se čudili pitajući da li je proizveden ili je Allahovo stvorenje. Hazreti Ebu Bekr (ra) je na kraju poslao slona nazad hazreti Halidu ra.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je poraz Perzijaca – čija je moć bila široko cijenjena – uveliko povećao samopouzdanje muslimana.

Bitka kod Ubullaha

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Ubullaha. Hazreti Ebu Bekr (ra) je uputio hazreti Halida (ra) da osvoji Ubullah u Iraku, jer je ovo bilo jako mjesto Perzijaca. Hz.Halifatul Masih je rekao da se osvajanje Ubullaha spominje u historijskim knjigama kao da se to dešavalo u toku hilafeta hazreti Ebu Bekra ra i hazreti Omera ra. Onda se smatra da je prvo osvojeno u vrijeme hazreti Ebu Bekra, ra, a zatim još jednom u vrijeme hazreti Omera ra.

Bitka kod Mazara

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Mazara. Perzijski car je poslao vojsku pod vođstvom Karin da pomogne Hormuzu u bici kod Datus-Salasila. Međutim, ova vojska je stigla do Mazara tek kada su čuli za Hormuzov poraz. Oni koji su pobjegli susreli su se sa Karin i složili su se da se trebaju pripremiti za bitku i pokušati povratiti svoje gubitke.

Kada je hazreti Halid (ra) saznao za ovo, obavijestio je hazreti Ebu Bekra ra, i otišao u Mazar. Obje strane su vodile žestoku bitku u kojoj je i Karin ubijena zajedno sa ostalim vođama vojske. To je jako obeshrabrilo vojsku i mnogi Perzijci su pobjegli s bojnog polja. Zapisano je da je u ovoj bici poginulo 30.000 Perzijaca. Nakon ove pobjede, muslimani su se prema lokalnom stanovništvu ponašali vrlo ljubazno, dozvoljavajući im da zadrže vlasništvo nad svojom zemljom i imovinom, pozivali su ih da plaćaju džiziju.

Bitka kod ‎‎‎Valajaha

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Walađaha. Nakon gubitka u bici kod Mazara, perzijski car je nastojao organizovati bolje planirani napad na muslimane. Pozvali su istaknuto kršćansko pleme iz Iraka po imenu Bakr bin Wa'il i postaknuli ih na borbu protiv muslimana, čime su ojačali njihovu vojsku. Ova vojska je poslata u Walađah.

Perzijci nisu željeli da sva zasluga potencijalnog poraza muslimana bude pripisana kršćanskoj vojsci, pa je druga perzijska vojska također poslana u Walađah. Kada je hazreti Halid (ra) saznao za ovo, bio je blizu Basre. Odlučio je da perzijsku vojsku treba napasti sa tri različite strane. Uslijedila je žestoka bitka koja je na kraju rezultirala porazom perzijske vojske.

Bitka kod Ulaisa

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Ulaisa. Nakon što su kršćanska i perzijska vojska poražene, Perzijci koji su pobjegli okupili su se u Ulaisu. Perzijska vojska je bila povjerena osobi po imenu Đaban. Po dolasku u Ulais, Perzijci su odlučili da jedu prije nego što krenu u bitku.

Kad je Hazreti Halid (ra) stigao u Ullais, krenuo je prema perzijskoj vojsci i napao ih prije nego što su uspjeli jesti. Đaban je rekao Perzijcima da otruju hranu, u slučaju da muslimani pobijede i onda pojedu njihovu hranu. Došlo je do žestoke bitke u kojoj su se Perzijci dobro branili od napada muslimana. Vidjevši to, hazreti Halid (ra) se molio Allahu tražeći pomoć za pobjedu. Hazreti Halid (ra) je osmislio plan da napadne Perzijce s leđa, što je dovelo do toga da su se Perzijci razbježali i muslimani su pobjedili.

Osvajanje Amgešije

Hz. Halifatul Masih je rekao da je došlo do osvajanja Amgešije. Muslimani su ovdje pobijedili bez ikakve borbe. Kada su stanovnici Amghešije čuli za nedavni dolazak muslimanske vojske, pobjegli su iz grada. Ebu Bekr (ra) je bio obaviješten o pobjedama Ullaisa i Amgheshiye, bio je veoma zadovoljan, posebno načinom na koji mu je tu vijest prenio čovjek po imenu Džandal.

Hz, Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori na ovu temu na budućoj hutbi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp