U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Alija r.a.-Borac na Božijem putu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proucenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe Hazreti Halifatul Masih V(da Allah bude njegov pomagač) rekao je da će i dalje govoriti o  životu hazreti Alija (ra).

U vrijeme bitke na Uhudu, Časni Poslanik (savs) je dao zastavu Islama Hazreti Aliju (ra) nakon hazreti Mus‘ab bin Umaira (ra) koji je postao šehid. U toku ove bitke, osoba koja je nosila zastavu nevjernika je istupio i napao hazreti Alija (ra), protiv kojeg se Hazrat Ali (ra) borio i pobijedio. Kako se približavala druga grupa Kurejšija, Časni Poslanik (savs) je naredio hazreti Aliju (ra) da se bori protiv njih. U to vrijeme, melek Džibril je došao Časnom Poslaniku (savs) i rekao mu da hazreti Ali (ra) je vrijedan samilosti. Časni Poslanik (savs) je rekao ja sam on Alija, a Ali od mene.

Ljubav hazreti Alija (ra) prema Časnom Poslaniku (savs)

Hazreti Halifatul Masih je ispričao dokaz velike ljubavi koju je hazreti Ali (ra) imao prema Časnom Poslaniku (savs); ljubav koja se nastavila razvijati i povećavati od njegovog djetinjstva. U toku bitke na Uhudu Časni Poslanik (savs) je bio ranjen. Prenosi se da je Hazreti Fatima (ra) čistila Poslaniklove (savs) rane dok je hazreti Ali (ra) sipao vodu sa svog štita. Prenosi se da je tog dana hazreti Ali (ra) zadobio šesnaest rana.

Hazreti Aliju (ra) je dodijeljen mač Časnog Poslanika (savs)

U toku bitke kod Hendeka kada su neki od Kurejšija prešli jarak, ‘Amr bin’ Abd Vudd Kurejšija pozvao je dvoboj. Hazreti Ali (ra) odazvao se ovom pozivu i zatražio od Časnog Poslanika (savs) dozvolu za borbu protiv njega. Časni Poslanik (savs) je dao hazreti Aliju (ra) svoj mač i pomolio se za njegovu pobjedu, uslijed čega je hazreti Ali (ra) pobjedio  Amra ostatak Kurejšija je pobjeglo.

Pisar Časnog Poslanika (savs) u toku Ugovora na Hudejbiji

U vrijeme Ugovora na Hudejbiji hazreti Ali (ra) je bio pisar ugovora. Dok je ugovor pisan, hazreti Ali (ra) je napisao: ‘Muhammed, Allahov Poslanik’ međutim predstavnik nevjernika se tome usprotivio jer ga nisu prihvatili da bude Allahov poslanik. Glavni cilj Časnog Poslanika (savs) tada je bio u formiranju ovog sporazuma uspostavljanje mira, rekao je hazreti Aliju (ra) da ovo izbriše. Oči hazreti Alija (ra) napunile su se sa suzama i nije se mogao da izbriše Muhammed, Allahov Poslanik. Tako ga je Časni Poslanik (savs) izbrisao.

U vrijeme bitke kod Hajbera, Poslanik (savs) je najavio da će zastavu Islama dodijeliti onome ko voli Poslanika (savs) a Poslanik (savs) voli njega,(prema drugom hadisu, onaj ko voli Allaha i kojeg Allah voli) pobjeda će biti postignuta njegovom rukom. U to vrijeme, Hazreti Ali (ra) je imao bolest očiju. Časni Poslanik (savs) je stavio malo svoje blagoslovljene pljuvačke na njegove oči, što ga je oslobodilo ove boli, i nakon toga dodijelio hazreti Aliju (ra) zastavu Islama.

U toku bitke hazreti Ali (ra) se suočio licem u lice sa jevrejskim vojnikom i oni su se borili. Budući da su obojica bila iskusni u ratovanju, bila je to dugačka bitka, ali na kraju ga je hazreti Ali (ra) svladao i kleknuo na njega. Baš kad je hazreti Ali (ra) htio zadati posljednji udarac, čovjek je pljunuo u lice hazreti Alija (ra). Hazreti Ali (ra) se odmah odmaknuo i poštedio čovjeka. Na pitanje zašto je to učinio, hazreti Ali (ra) je objasnio da se do tog trenutka borio samo zbog Allaha; ali kad mu je čovjek pljunuo u lice, razljutio se i zabrinuo se da će ga sada ubiti iz ovog ličnog razloga. Tako se odmaknuo i poštedio ga.

Povjerenje Časnog Poslanika (savs) u hazreti Alija (ra)

Hazreti Ali (ra) je bio dio izaslanika kojeg je poslao Časni Poslanik (savs) da bi oduzeo pismo poslano Kurejšijama u kojem su detaljno navedeni planovi muslimana prije osvajanja Meke. Hazreti Ali (ra) i ovaj izaslanik uspješno su preuzeli ovo pismo prije nego što je stiglo do Kurejšija i vratilo ga Časnom Poslaniku (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je tokom bitke kod Hunaina, hazreti Ali (ra) je dobio zastavu Muhadžira. U toku bitke došlo je do trenutka kad je ostalo samo nekoliko ashaba koji su ostali uz Časnog Poslanika (savs), među kojima je bio i Hazrat Ali (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da, kad je Časni Poslanik (savs) krenuo u bitku na Tabuku, umjesto njega dodijelio je hazreti Aliju (ra) da bude Emir u odsustvu. Hazreti Ali (ra) je pitao Časnog Poslanika (savs) da li ga ostavlja među ženama i djecom. Časni Poslanik (savs) je odgovorio rekavši da bi hazreti Ali (ra) trebao biti sretan, jer je on njemu, kao što je Harun (as) bio Musa (as).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom, Časni Poslanik (savs) poslao hazreti Alija (ra) u Jemen kao sudiju. Hazreti Ali (ra) je rekao da je predložio Časnom Poslaniku (savs) da je još uvijek mlad i da nije dobro upućen u takve stvari. Časni Poslanik (savs) ga je uvjerio da će mu Allah dati sposobnost i pomolio se za njega. Časni Poslanik (savs) je savjetovao hazreti Alija (ra) da kad god dvije suprotstavljene strane iznesu pred njega stvari kako bi odlučivale između njih, da on nikada ne bi trebao donositi odluku dok tu stvar ne čuje s obje strane. Hazreti Ali (ra) je rekao da nakon ovoga i slijedeći savjete Časnog Poslanika (savs) nikada nije imao poteškoće da bude sudija.
Hazreti Halifatul Masih je rekao da će u budućnosti nastaviti da govori o životu hazreti Aliju (ra).

Molba za dove

Na kraju, hazreti Halifatul Masih je uputio apel za molitve. Rekao je da na prošloj hutbi nije uspio spomenuti Alžir, gdje se Ahmedi Muslimani suočavaju sa vrlo teškim okolnostima, a neki su i zatvoreni zbog svoje vjere.Hazreti Halifatul Masih se molio da vlada dobije mudrost kako bi prestali činiti takve pritužbe na Ahmadi Muslimane. Također je apelovao na molitve za Pakistan gdje se uslovi i dalje pogoršavaju. Molio se da, ako ulema i vladini službenici ako ne odustanu i ne budu se obazirali, neka ih Allah učini da brzo ispaštaju posljedice svojih djela.

Dženaza

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu u odsustvu sljedećem preminulom članu zajednice:
Rashid Ahmad iz Rabvah, Pakistan, koji je preminuo 28. oktobra 2020. Bio je otac Tahira Nadiima koji služi u arapskom uredu u Velikoj Britaniji. Djed Rašida Ahmada Sahiba imao je čast prihvatiti Obećanog Mesiju (as) i dao je zakletvu u njegovoj blagoslovljenom rukom. Rashid Ahmad Sahib bio je vrlo pravedan, ljubazan i gostoprimljiv. Uvijek se brinuo za siromašne i nejake. Iza sebe ostavlja suprugu, tri kćerke i dva sina. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu Allah oprosti i bude milostiv i podigne njegov status na Ahiretu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp