U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Prvi konsenzus među muslimanima

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze I sure EL Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu hz. Ebu Bekra (ra).

Kamila Časnog Poslanika (savs) povjerena hazreti Ebu Bekrovom radniku

Hz. Halifatul Masih  je rekao da kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem namjeravao krenuti na oproštajni hadž, hazreti Ebu Bekr(ra) je ponudio svoju kamilu za putovanje, koja je korištena za transport stvari oba Časnog Poslanika (savs) i hazreti Ebu Bekr ra.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su usput stali da se odmore i čekali da stigne kamila koja je nosila njihove stvari, a koja je bila povjerena jednom od radnika hazreti Ebu Bekra (ra). Nakon nekog vremena, radnik je došao bez kamile, rekavši da ju je izgubio.
Hazreti Ebu Bekr (ra) je ustao i ružio ga je, međutim Časni Poslanik (savs) se nasmiješio i rekao hazreti Ebu Bekr (ra) da bude ljubazan. Obaveza hazreti Safvana (ra) je bila da putuje iza karavana, kako bi osigurao da ništa nije izgubljeno. Malo vremena poslije došao je i vodio kamilu sa stvarima Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i vratio je njemu i hazreti Ebu Bekru (ra).

Sin hazreti Ebu Bekra (ra) Rođen u vrijeme putovanja na posljedni Poslanikov (savs) hadž

Hz. Halifatul Masih je rekao da je na putu u Zul-Hulejfi, supruga hazreti Ebu Bekra (ra) rodila njihovog sina Muhammeda bin Ebu Bekra. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) obavijestio Časnog Poslanika (savs), on je rekao da se ona treba okupati i obavljati sve iste obrede kao i ostali hadžiji, osim tavafa oko Kabe.

Revolucionarne promjene u Suhailu bin Amru

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u toku oproštajnog hadža hazreti Ebu Bekr (ra) vidio da je Suhail bin Amr donio kurban Časnom Poslaniku (sa), Poslnaik (savs) je sam zaklao svoj kurban. Zatim je Časni Poslanik (savs) obrijao svoju glavu, a Suhail bin Amr je viđen kako uzima kosu Časnog Poslanika (savs) i stavlja je na svoje oči. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je Suhail ista osoba koja je spriječila Časnog Poslanika (savs) da napiše ‘U ime Allaha’ na početku Hudaibija ugovora. Hazreti Ebu Bekr (ra) se zahvalio Allahu što je promijenio Suhailovo srce.

Hazreti Ebu Bekr (ra) predvodi namaz

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme njegove bolesti pred smrt dao instrukcije da hazreti Ebu Bekr (ra) predvodi namaz u džamiji. Kad se Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osjećao malo bolje, otišao je u džamiju, gdje je, prema uputama, hazreti Ebu Bekr (sa) stajao na čelu da predvodi džemat. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) ugledao Časnog Poslanika (savs), odstupio je kako bi dozvolio Časnom Poslaniku (savs) da preuzme namaz, međutim Časni Poslanik (savs) je pokazao rukom da treba da nastavi da predvodi namaz.

Smrt Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada je Časni Poslanik (savs) preminuo, hazreti Ebu Bekr (ra) je bio u Sun'i. Nakon što je čuo vijest, hazreti Omer (ra) to nije mogao prihvatiti i rekao je da zasigurno Časni Poslanik (savs) nije mogao preminuti. U međuvremenu je stigao hazreti Ebu Bekr(ra) koji je poljubio blagoslovljeno lice Časnog Poslanika (savs) i rekao da Bog nikada neće dozvoliti da on umre dva puta. Zatim je hazreti Ebu Bekr (ra) rekao hazreti Omeru (ra) da je Časni Poslanik (savs) zaista preminuo, ali Bog je Živ i nikada neće umrijeti. Zatim je citirao sljedeće ajete iz Časnog Kur'ana:

“Sigurno ćeš ti umrijeti, a sigurno će i oni umrijeti.” (39:31)

“A Muhamed je samo Poslanik. Zaista, svi Poslanici su preminuli prije njega. Ako tada umre ili bude ubijen, hoćte li se okrenuti na svojim petama? A onaj ko se na petama okrene, neće ništa nauditi Allahu. A Allah će sigurno nagraditi zahvalne.” (3:145)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada je hazreti Ebu Bekr(ra) učio ove ajete, prisutni su bili preplavljeni emocijama i silno su plakali. Ovo je također bio dokaz hrabrosti i znanja hazreti Ebu Bekra (ra), jer je čak i u takvim teškim okolnostima ostao odlučan i pobožan dok je uvjeravao sve ostale.

Prvi konsenzus među muslimanima

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je hazreti Ebu Bekr (ra) učio ove ajete, svi su shvatili da kao što su svi prethodni poslanici preminuli, tako je i Časni Poslanik (savs) preminuo. Dakle, prvi konsenzus postignut među muslimanima bio je oko činjenice da su svi poslanici preminuli.

Hz. Halifatul Masih je citirao hazreti Mirzu Baširudin Mahmud Ahmada (ra) da je hazreti Ebu Bekr (ra) učinio nevjerovatnu uslugu muslimanskom ummetu, tako što je učio i objašnjavao ove ajete svim ashabima okupljenim tog dana. Da to nije učinio, onda bi kasniji učenjaci mogli reći da je Isa (as) također još uvijek živ, međutim, hazreti Ebu Bekr (ra) je objasnio istinu sa smrću Časnog Poslanika (savs), dok je također odbacio sve druge pogrešne tvrdnje.

Odlučivanje o pitanju hilafeta

Hazreti Halifatul Masih je rekao da su se nakon smrti Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ensarije (stanovnici Medine) okupili da razgovaraju o pitanju hilafeta. Ensarije su predložile Sa‘d bin Ubadah(ra) za halifu. Međutim, postavljeno je pitanje da li bi ga muhadžiri (migranti) prihvatili za halifu. U isto vrijeme, stariji ashabi kao što su hazreti Omer (ra), hazreti Ebu Bekr (ra), hazreti Ali (ra) i drugi se još nisu bavili ovim pitanjem i fokusirali su se na dženazu.

Kada su saznali za ovaj skup Ensarija, hazreti Omer (ra) je obavijestio hazreti Ebu Bekra (ra) o ovom skupu. Stoga su otišli u Thakifah Banu Sa‘idah gdje su se okupili ensarije. Kada su stigli do Ensarija, hazreti Ebu Bekr (ra) je održao govor.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u svom govoru hazreti Ebu Bekr(ra) rekao da je Časni Poslanik (savs) bio poslan ljudima koji su mislili da su idoli njihovi zastupnici, i on je odbacio sve takve ideje. U to vrijeme, kada su svi idolopoklonici bili protiv njega, Bog je naredio najistaknutijim muslimanima da stanu uz Časnog Poslanika (savs) i podrže ga, uprkos teškim poteškoćama sa kojima su se suočili.

Kao takvi, to su ljudi koji su najzaslužniji da među njima bude izabran halifa Časnog Poslanika (savs). Svakako, pošto je Časni Poslanik (savs) odlučio da se preseli u Medinu, ensarije će biti konsultovani u svakoj važnoj stvari, jer i oni imaju poseban stepen.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori na ovu temu.

Posebne molitve za svijetsku krizu

Hz. Halifatul Masih je rekao da želi da usmjeri pažnju na molitve, s obzirom na trenutno stanje u svijetu, stanje koje se već veoma strašno odvija i nastavlja da se pogoršava. Rekao je da to ne utiče samo na jedan narod, već ako se stanje nastavi takvim kakvo jeste, to će uticati i na mnoge druge narode. Katastrofalni rezultati trenutnih uslova će uticati na generacije.

Hz. Halifatul Masih se molio da ovi ljudi prepoznaju Boga i da prestanu da dovode živote u opasnost kako bi ispunili svoje ovosvjetske želje. Rekao je da sve što možemo da uradimo je da se molimo, kao što to već činimo već duže vrijeme. Hz. Halifatul Masih se molio da Allah spasi čovječanstvo od rata i njegovih katastrofalnih posljedica koje se ne mogu ni zamisliti.

Dženaza

Hz. Halifatul Masih  je rekao da će predvoditi dženazu u odsustvu sljedećem džematliji:

Khushi Muhammad Shakir, misionar koji je nedavno preminuo. Služio je kao misionar u Pakistanu, kao i u Gvineji-Konakariju i Sijera Leoneu. Blagoslovljen je sa osam sinova, od kojih jedan služi kao misionar. Dok je bio u Pakistanu, radio je u raznim uredima. Mnogi u Africi su bili upućeni da prihvate islam kroz njegove napore u propagiranju.

Također je imao sreću da bude zarobljenik na Allahovom putu u Pakistanu. Bio je redovan u namazu i uvijek se trudio da klanja namaz u džematu. Posjedovao je mnoge velike i dobre kvalitete. Redovno je klanjao tahadžud (dobrovoljne molitve prije zore).

U stvari, čak i u danima svoje posljednje bolesti, klanjao bi Tahadžud uprkos tome što se upravo vratio iz bolnice. Bio je veoma predan svom poslu i službi. Imao je strast za propagiranje poruke islama Ahmadijata i nikada nije dozvolio da bilo koja prilika propadne. Bio je društven, skroman i mnogo je volio Hilafet. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah podari oprost i milost, uzdigne njegov položaj i omogući njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp