U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr II Pismo cijeloj arabiji

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el Fatihe, hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je na zadnjoj hutbi u kojoj je govorio na temu Hz. Ebu Bekra tad je govorio u vezi detalja da hz. Ebu Bekr (ra) nije kaznio one koji su ostavili Islam, oni su bili kažnjeni zbog pobuna i njihovih zločina.

Hazreti Ebu Bekr (ra) ostaje odlučan u suočavanju sa ogromnim izazovima

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Hakam (sudija) i Adl (pravedni arbitar) ovog doba, Obećani Mesija (as), također potvrdio da su odmetnici u vrijeme hazreti Ebu Bekra (ra) podigli pobunu. Obećani Mesija (as) je opisao to opasno i turbulentno vrijeme koje je nastupilo zbog ove otvorene pobune, pred kojom je hazreti Ebu Bekr (ra) ostao hrabar i odlučan.

Hazreti Ebu Bekr (ra) je bio jako tužan zbog situacije koja se dogodila sa ovim ljudima i plakao je u namazu. Njegova kćerka hazreti Ajša (ra) opisuje da je hazreti Ebu Bekr (ra) se suočio sa svim vrstama pobuna i problema na početku svog hilafeta, tako da je rekla da bi se da je isti teret bio stavljen na planinu, planina bi se srušila. Međutim, uz pomoć Svemogućeg Allaha, hazreti Ebu Bekr (ra) je stajao čvrsto dok je iskorijenio sve prijetnje koje su se pojavile.

Hz. Halifatul  je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao kad je hazreti Ebu Bekr (ra) bio ogrnut ogrtačem hilafeta mrak kojim je bio okružen muslimanski ummet je bio odklonjen tako da bi ljudi poslije neprestano hvalili i čestitali hazreti Ebu Bekru (ra) i bili spremni da mu budu poslušni u bilo kojoj stvari. Sve je to bilo zbog istinitosti i pobožnosti hazreti Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) okuplja muslimane za borbu protiv pobune

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u toku ovog talasa pobune hazreti Ebu Bekr (ra) poslao razne izaslanike. Bilo je onih koji su postali odmetnici i odbili da daju zekat, ali je bilo i onih koji su postali odmetnici, a zatim su se pobunili i počeli ubijati muslimane. Hazreti Ebu Bekr(ra) je odlučio da dobije podatke o kretanju ove grupe, te je okupio muslimansku vojsku i krenuo iz Medine.

Hazreti Ali (ra) je tražio od hazreti Ebu Bekr(ra) da umjesto da on prati tu vojsku, pošalje nekog drugog umjesot njega, hz. Ali (ra) se bojao da se Ebu Bekru (ra) nešto dogoditi u toku bitke. Hazreti Ebu Bekr (ra) je prihvatio ovaj prijedlog i uputio vojsku da idu naprijed i onda se on vratio u Medinu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) podijelio muslimansku vojsku u jedanaest bataljona sa postavljenim vođama, svakom od njih je dao zastavu. Bili su poslani na razna mjesta gdje su pobunjenici se nalazili, uključujući i one pod vodstvom lažnih poslanika. Hazreti Ebu Bekr(ra) je također dao instrukcije svakom bataljonu da ostavi neke jake muslimane u područjima u kojima su bili raspoređeni kako bi se osigurala sigurnost u regionu.

Hazreti Ebu Bekr (ra) je bio stalno obavještavan i bio u toku sa kretanjima svakog od ovih bataljona i znao je kad god ovi bataljoni bi pobjedili. Pobuna je počela tri mjeseca prije, pošto su pobunjenici mislili da imaju prednost i da će moći da izbrišu muslimane za kratko vrijeme, nisu bili spremni za organiziranu muslimansku vojsku s kojom su se suočili, i na taj način bili poraženi.

Hz. Halifatul Masih je objasnio da je ova distribucija bataljona hazreti Ebu Bekra (ra) uspostavila odličan sistem pod kojim je muslimanska vojska ostala u stalnoj međusobnoj komunikaciji, čak i kada su bataljoni slani u različita područja. Hazreti Ebu Bekr (ra) je također zadržao dio vojske u Medini da bi zaštitio glavni centar, a također je zadržao grupu starijih ashaba radi konsultacija u vezi raznih pitanja. Tako je, pod vođstvom hazreti Ebu Bekra (ra), uspostavljen sistematski sistem vlasti.

Pismo hazreti Ebu Bekra (ra) cijeloj Arabiji

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je u to vrijeme hazreti Ebu Bekr (ra) napisao pismo svima koji su boravili u Arabiji, navodeći da on vjeruje u ono što je donio Časni Poslanik (savs) i svi oni koji poriču tu poruke su nevjernici. Rekao je da je Časni Poslanik (savs) poslat na ovaj svijet sa istinom kao nosilac radosnih vijesti i kao opominjač. Oni koji su ga prihvatili dobili su blagoslov Allahovog svjetla i upute. Hazreti Ebu Bekr (ra) je zatim kroz ajete Časnog Kur'ana objasnio da nakon što je ispunio svoju misiju, Časni Poslanik (savs) je morao da umre, kao što svi prije njega umrli, tako će i on. Na primjer, Svemogući Allah kaže:

‘Nijednom ljudskom biću prije tebe nismo dali vječni život. Ako onda ti umreš, hoće li oni živjeti ovdje zauvijek?’ (Kur'an Časni, 21:35)

I također:

‘A Muhamed je samo Poslanik. Zaista, svi poslanici su preminuli prije njega. Ako tada umre ili bude ubijen, da li ćete se okrenuti  na svojim petama? A onaj ko se na petama okrene, neće ništa nauditi Allahu. A Allah će sigurno nagraditi zahvalne.’ (Kur’an časni, 3:145)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) rekao da ko god obožava Časnog Poslanika (savs) treba da zna da je on preminuo. Oni koji su obožavali Allaha treba da znaju da je On vječno živ i da će uvek biti. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da je naredio svima da vjeruju u Allaha i poruku koju je donio Časni Poslanik (savs). Rekao je da samo oni mogu postići uputu kome je Allah da. Njihova dobra djela bi bila prihvaćena u očima Allaha kada bi prihvatili Allaha i Njegovu vjeru.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ovo pismo poslano sa svakim od vođa koje je postavio u različite bataljone, hazreti Ebu Bekr (ra) je obavijestio ljude da je dao instrukcije vojskama da se ne bore, već da pozivaju ljude da prihvate poruku navedenu u ovim pismima. Međutim, ako odbiju i ustraju na svom putu, vojske ne bi imale drugog izbora već da se bori protiv njih.

Opomene za vođe iz svakog bataljona

Hz.Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) također napisao pismo upućeno svakom od vođa raspoređenih u jedanaest bataljona. On im je naredio da usvoje pravednost i da se ne bi trebali odmah boriti kada stignu do svog odredišta. Prvo treba da ih pozovu u vjeru i da ispune svoje dužnosti. Međutim, ako vide da je narod sklon pobuni i borbi, onda se ne trebaju ustručavati da se bore sa oružjem kako bi okončali nepravde i okrutnosti koje su neprijatelji činili.

Hz. Halifatul Masih je ponovo naglasio činjenicu da se ne radi samo o tome da su ovi ljudi naputili islam, već o ljudima koji su činili grozne zločine i okrutnosti, pa se prema njima postupalo u skladu sa naredbom Časnog Kur'ana, koji kaže da je nadoknada za zločin treba biti sičab počinjenom zločinu. Hz. Halifatul Masih je rekao da u hadisu se spominje da je data instrukcija da se spale pobunjenici. Ovo nije bila opšta instrukcija, jer kao što je Časni Poslanik (savs) rekao, samo je na Allahu da kazni vatrom. U ovom slučaju, ova naredba je data samo zato što su ti ljudi zapalili muslimane, pa je onda ova instrukcija data kao oblik pravedne i jednake kazne.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u toku mjeseca ramazana teme hutbi će možda biti drugačije od ovih ali će nastaviti na ovu temom kada bude održao sljedeću hutbu o životu hazreti Ebu Bekra (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp