U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha Ramazana II Biti Božiji rob

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proucenog šehadeta, euze I sure el faith Hz. Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je proučio slijeći ajet:

“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu eni i da vjeruju u Mene, da bi bili upućeni” (2:187)

Hz. Halifatul Masih je rekao da Allahovom milošću prolazimo kroz mjesec Ramazan. To je mjesec za primanje molitvi, jer je Allah najavio da će se Njegovom milošću molitve posebno primati u toku ovog mjeseca. Čovjek nastoji da postigne Allahovo zadovoljstvo u toku ovog meseca i da postigne Njegove blagoslove, pa se čak uzdržavamo od hrane i pića. Kao što je Časni Poslanik (savs) rekao, Allah ga je obavijestio da su vrata dženneta širom otvorena, a vrata džehennema zatvorena, a šejtan je okovan u ovom mjesecu. Dakle, u ovom mjesecu zaista možemo postići Allahovu blizinu i bio bi naš vlastiti gubitak da ne iskoristimo ovu priliku.

Čiji je šejtan okovan u toku Ramazana?

Hz. Halifatul Masih je rekao da sigurno u toku ovog mjeseca ima onih koji još uvijek čine grijehe. Onda, kada se kaže da je šejtan okovan u toku ovog mjeseca, to je način od Allaha koji nas opominje da ako se uzdržavamo čak i od onoga što nam je dozvoljeno (tj. jela i pića itd.) radi Njega, onda je Allah okuje šejtane za takve ljude i uzme ih pod svoju zaštitu. Kao što Obećani Mesija (as) kaže, kada smanjimo svoju fizičku ishranu, to nam daje priliku da povećamo našu duhovnu ishranu. Inače, samo ostati gladan cijeli dan nema smisla sam po sebi ako nije popraćen naporima za povećanje duhovnosti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da moramo razumjeti ovaj princip i voditi svoje živote na isti način, kao što je svrha Ramazana.Hz Halifatul Masih je rekao da je ajet koji je proučio na početku jedan od ajeta koji govore o važnosti i obavezi ramazana. Oni o kojima se govori u ovom ajetu su oni koji su “sluge Milostivog Allaha” koji žele da se oslobode šejtanovih kandži i dođu pod Allahovu zaštitu.

Dakle, Allah je rekao da kada su takvi ljudi u stanju poteškoće i straha pitajući se gdje i kako mogu pronaći Allaha, reci im da će se Allah odazvati kada Ga pozovu. Za takve ljude je šejtan okovan u ramazanu, ali ti napori ne bi trebali biti ograničeni na ovaj mjesec, već bi trebali postati trajni dio ljudskih života u toku cijele godine. Kada ljudi ispune dužnosti prema Allahu i Njegovim stvorenjima i nastoje da ispune Allahove zapovjedi i postignu Njegovo zadovoljstvo, tada će otkriti da Allah odgovara na njihove molitve.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su sretni oni koji iskoriste ramazan i priliku koju on pruža za primanje molitvi. Trebamo se moliti da postanemo istinske Allahove sluge, da ispunimo Njegova naređenja i da upotpunimo svoju vjeru. Sretni smo što smo prihvatili Imama vremena i istinskog slugu Časnog Poslanika (savs), Obećanog Mesije (as). Naučio nas je kako da se približimo Allahu i načine na koje se molimo.

Dova– pravo sredstvo za uspjeh

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je istinsko sredstvo za postizanje uspjeha molitva. Obećani Mesija (as) je također rekao da prije molitve treba iskoristiti sposobnosti koje im je Allah dao i truditi se maksimalno, a zatim se moliti Allahu. To je ono što znači ‘Uputi nas na pravi put’.

Neki ljudi kažu da ako se moli onda nema potrebe za bilo kakvim drugim sredstvima ili naporima, dok je molitva u suštini sredstvo za usvajanjem više sredstava. Trebamo se moliti da budemo među onima koji su iskreno odani Allahu u svojim postupcima i vjerovanju.

Mi treba da težimo da budemo oni čiji postupci privlače Allahovo zadovoljstvo i oni čija je vjera potpuno nepokolebljiva. Oni vjeruju da Allah može pretvoriti prah u zlato i može pretvoriti zle u duhovne ljude koji koračaju Njegovim putem. Hz. Halifatul Masih je rekao da je Allah naveo ovaj princip u Časnom Kur'anu kada kaže:

„A one koji se bore na Našem putu – Mi ćemo ih sigurno uputiti na puteve Naše. A Allah je zaista s onima koji dobro čine.’ (Kur’an časni, 29:70)

Ovaj mjesec ramazana je svakako prilika da se krene u ovaj džihad i okrene se Allahu i postanemo oni koji su bliski Uzvišenom Allahu, oni čije dove On uslišava, koji se pridržavaju Njegovih naredbi, oni koji potpuno vjeruju u Njegova svojstva, oni koji su istinski vođeni i oni čiji je šejtan zauvijek okovan. Postizanje ovoga svakako zahtijeva istrajnost na Allahovom putu.

Ispunite uslove za postizanje Allahove blizine

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da se ne može postići Allahovo zadovoljstvo i blizina lijenošću i bez truda, već je potreban pravi napor. Hz. Halifatul Masih je rekao da mu mnogi ljudi pišu da su se molili, ali njihov cilj nije postignut. Moraju analizirati da vide da li su zaista poduzeli potrebni napor u molitvi. Zatim moraju analizirati i način na koji se mole jer Allah kaže da oni koji se istinski bore na Njegovom putu, koji se trude da dođu do Njegove blizine iskreno i nastoje da ispune Njegove naredbe, tada On sigurno uslišava njihove molitve.

Naša istrajnost ne smije ostati ograničena na mjesec Ramazan

Hz. Halifatul Masih je rekao da u hadisu stoji da ako idemo prema Allahu, On će trčati prema nama. Ovo je Allahova milost i blagoslov, međutim mi se moramo istinski truditi u ovom cilju. Ne bi trebalo biti da se potrudimo da ćemo klanjati namaz i činiti dobra djela tokom mjeseca Ramazana, ali onda zaboravimo na sve te stvari do kraja godine. Ako Allah vidi da se čovjek moli i trudi samo u mjesecu ramazanu, onda može da se ponaša prema nama kako hoće.
Zasigurno, on uvijek može uslišiti naše molitve tako da iskusimo Njegovu milost i blagoslov kako bismo bili motivisani da nastavimo da se borimo na Njegovom putu. Allah želi da nas uzme u svoju milost. Njegova sreća za nas je veća od sreće majke za svoje dijete. Zato, prije nego što se žalimo da naše molitve nisu uslišene, moramo analizirati sebe i svoj trud.

Hz Halifatul Masih je rekao da nikada ne smijemo dozvoliti da se naš trud ili džihad u cilju postizanja Allahovog zadovoljstva, ispunjavanja Njegovih naredbi i da postanemo Njegovi istinski robovi smanje. U stvari, Ramazan bi trebao biti prekretnica u ovom džihadu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da, kao što Obećani Mesija (as) objašnjava, ako se neko ne trudi da kroči Allahovim putem, onda će pasti u šejtanovo krilo i postati izopačen. Dakle, ne samo da se u gore navedenim ajetima nalaze radosne vijesti, već postoji i upozorenje da ostanete zaštićeni od šejtana.

Trud mora biti praćeni molitvom

Hz. Halifatul Masih je također objasnio u svjetlu pisanja Obećanog Mesije (as) da je svakako unutar ljudske prirode da postoje različite faze u našim životima. Ima uspona i padova. Međutim, nakon pada, vjernik se iskreno obraća Allahu u pokajanju i traženju oprosta iz stida, a zatim postaje odlučan u nastojanju na Allahovom putu. Zato je za to potrebna istrajnost i čvrsta odlučnost. Dok ulažemo ove napore i molimo, trebali bismo ponavljati molitvu ‘Uputi nas na pravi put’ jer je ova molitva od vitalnog značaja da čovjek postane ispravno vođen.

Hz. Halifatul Masih je objasnio da čak i u ovosvjetskom smislu, ljudi moraju težiti da postignu ono što žele od svijeta. Kada se bore i uporni su, Allah daje svoje blagoslove i oni su u stanju da ostvare svoje ciljeve. Isto važi i za duhovno područje. Ako se može truditi za svijet, zašto onda ne bi nastojali postići Allahovu blizinu i zadovoljstvo. Ako se za to trude i bore, onda će Allah sigurno dati svoje blagoslove u njihovim naporima kako bi mogli postići svoju svrhu. Ne može biti da se samo traži i automatski prima, već je potreban određeni nivo napora. Ovo je osnovni princip koji se odnosi na sve stvari.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada se osoba obrati Allahu, Allah će se obratiti njima. Međutim, moraju se truditi maksimalno. Onda, kada se istinski potrude, sigurno će ugledati Allahovu svjetlost. Ne treba se obeshrabriti, kao što je slučaj u pokušaju da se bilo šta postigne. Vrata postizanja Allahove blizine i zadovoljstava su otvorena, ali zahtijevaju napore da se postignu.

Hz. Halifatul Masih  je rekao da ne možemo očekivati ​​da Allah bude obavezan da prihvati sve i sve što želimo. Čak i u ovosvjetskom smislu, ako uzmemo u obzir bilo koji od naših odnosa, otkrićemo da to ne može biti slučaj. Zašto bismo onda trebali primijeniti isto ograničenje na Allaha? Onda moramo vjerovati u Allaha, što znači ispunjavanje dužnosti prema Njemu i Njegovim stvorenjima; tada možemo naći prihvatanje u očima Allaha. Ako neprestano ne njegujemo biljke, one će postati beživotne. Tako je i sa našom vjerom.

Trudite se na sve moguće načine da postignete Allahovo zadovoljstvo

Hz. Halifatul Masih je rekao da u istrajnosti prema Allahu moramo osigurati da naše vjerovanje ne bude uprljano pripisivanjem partnera Allahu na bilo koji način. Slično, ako pogledamo primjere ashaba (ra), da li su oni dostigli svoj status samo molitvom? Ne; u stvari, bili su spremni da daju svoje živote za Allaha i prinesu bilo kakvu žrtvu zbog Njega. Dakle, ne možemo očekivati ​​da postignemo bilo kakav stepen u očima Allaha bez da se prvo borimo i budeno istrajni na Njegovom putu.

Moramo težiti ne samo našim riječima, već na svaki mogući način da postignemo Allahovo zadovoljstvo i blizinu. Neki smatraju da je molitva uobičajena stvar, dok je to mnogo više. Puke riječi se ne mogu smatrati molitvom, radije istinska molitva zahtijeva postizanje neke vrste smrti prema nivou našeg truda.

Hz. Halifatul Masih je rekao da nakon dostizanja određenog nivoa u vezi sa Allahom, osoba ne mora ni naglasiti da se njegove ovosvjetske potrebe ispune, jer Allah tu osobu uzima u svoju zaštitu i sam ispunjava te potrebe. Međutim, postizanje ovog nivoa zahteva veliki napor.

Hz. Halifatul Masih se molio da nam Allah pomogne da budemo u mogućnosti da ispunimo ove potrebe i da nam Ramazan bude prilika da uspostavimo čvrstu vezu sa Njim, ispunjavajući Njegove zapovijedi, potpuno vjerujući u Njega i da nam omogući da vidimo primjere prihvatanja molitvi . Neka se ovo proširi i izvan Ramazana. Da postanemo istinske Allahove sluge; da nikada ne skrenemo sa Allahovog puta i da uvek budemo primaoci Njegove ljubavi. Da postignemo pravednu naklonost koju nam je Allah udijelio prihvatanjem Obećanog Mesiju (as). Neka nam Allah omogući da klanjamo na način koji može učiniti da naše dove budu prihvaćene.

Hz. Halifatul Masih je ponovo uputio apel za molitve u svjetlu trenutne situacije u svijetu. Molio je da Allah spasi svijet od uništenja i omogući ljudima da prepoznaju svog Stvoritelja.

Pokretanje web stranice 313 Ashaba

Hz. Halifatul Masih je rekao da će pokrenuti novu web stranicu i mobilnu aplikaciju koju je izradio MTA Internacional, a koja se sastoji iz hutbi hz. Halifatul Masiha u vezi 313 ashaba koji su učestvovali u bici na Bedru. Web stranica sadrži opis ovih ashaba, pitanja i odgovore, mape, objašnjenja teških arapskih riječi i svake sedmice će se postavljati nove informacije. Web stranica je www.313companions.org. Hz. Halifatul Masih se molio da ova web stranica bude od koristi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp